Commit 419fdd58 authored by Evert Prants's avatar Evert Prants Committed by Weblate

Translated using Weblate (Estonian)

Currently translated at 61.5% (377 of 613 strings)

Translation: Pleroma/Pleroma-FE
Translate-URL: https://translate.pleroma.social/projects/pleroma/pleroma-fe/et/
parent 1c4be953
......@@ -55,13 +55,13 @@
},
"notifications": {
"followed_you": "alustas sinu jälgimist",
"notifications": "Teavitused",
"notifications": "Teated",
"read": "Loe!",
"reacted_with": "reageeris {0}",
"migrated_to": "migreerus",
"no_more_notifications": "Rohkem teavitusi ei ole",
"migrated_to": "kolis",
"no_more_notifications": "Rohkem teateid ei ole",
"repeated_you": "taaspostitas su staatuse",
"load_older": "Laadi vanemad teavitused",
"load_older": "Laadi vanemad teated",
"follow_request": "soovib Teid jälgida",
"favorited_you": "lisas su staatuse lemmikuks",
"broken_favorite": "Tundmatu staatus, otsin…"
......@@ -251,7 +251,7 @@
"block_export": "Blokeeringute eksport",
"background": "Taust",
"avatarRadius": "Profiilipildid",
"avatarAltRadius": "Profiilipildid (Teavitused)",
"avatarAltRadius": "Profiilipildid (Teated)",
"attachmentRadius": "Manused",
"allow_following_move": "Luba automaatjälgimine kui jälgitav konto kolib",
"mfa": {
......@@ -277,7 +277,60 @@
},
"enter_current_password_to_confirm": "Sisetage isiku tõestamiseks oma salasõna",
"security": "Turvalisus",
"app_name": "Rakenduse nimi"
"app_name": "Rakenduse nimi",
"style": {
"switcher": {
"help": {
"snapshot_present": "Kujunduse eelvaade on laetud, nii et kõik väärtused on üle kirjutatud. Te saate laadida ka kujunduse päris sisu.",
"older_version_imported": "Teie imporditud fail oli loodud vanemas versioonis.",
"future_version_imported": "Teie imporditud fail oli loodud uuemas versioonis.",
"v2_imported": "Teie imporditud fail oli vanema versiooni jaoks. Me üritame hoida ühilduvust, kuid ikkagi võib esineda erinevusi.",
"upgraded_from_v2": "PleromaFE-d uuendati, teie kujundus võib välja näha natuke erinev, kui mäletate."
},
"use_source": "Uus versioon",
"use_snapshot": "Vana versioon",
"keep_as_is": "Jäta nii, nagu on",
"load_theme": "Lae kujundus",
"clear_opacity": "Tühista läbipaistvus",
"clear_all": "Tühista kõik",
"reset": "Taasta algne",
"keep_fonts": "Jäta fondid",
"keep_roundness": "Jäta ümarus",
"keep_opacity": "Jäta läbipaistvus",
"keep_shadows": "Jäta varjud",
"keep_color": "Jäta värvid"
}
},
"enable_web_push_notifications": "Luba veebipõhised push-teated",
"notification_blocks": "Kasutaja blokeerimisel ei tule neilt enam teateid ning nendele teilt ka mitte.",
"notification_setting_privacy_option": "Peida saatja ning sisu push-teadetelt",
"notification_setting": "Saa teateid nendelt:",
"notifications": "Teated",
"notification_mutes": "Kui soovid mõnelt kasutajalt mitte teateid saada, kasuta vaigistust.",
"notification_setting_privacy": "Privaatsus",
"notification_setting_non_followers": "Kasutajatelt, kes sind ei jälgi",
"notification_setting_followers": "Kasutajatelt, kes jälgivad sind",
"notification_setting_non_follows": "Kasutajatelt, keda sa ei jälgi",
"notification_setting_follows": "Kasutajatelt, keda jälgid",
"notification_setting_filters": "Filtrid",
"greentext": "Meemi nooled",
"fun": "Naljad",
"values": {
"true": "jah",
"false": "ei"
},
"upload_a_photo": "Lae üles foto",
"type_domains_to_mute": "Trüki siia domeene, mida vaigistada",
"tooltipRadius": "Vihjed/hoiatused",
"theme_help_v2_1": "Te saate ka mõndade komponentide värvust ning läbipaistvust üle kirjutada vajutades ruudule. Kasuta \"Tühista kõik\" nuppu, et need tühistada.",
"theme_help": "Kasuta hex värvikoode (#rrggbb) oma kujunduse isikupärastamiseks.",
"text": "Tekst",
"useStreamingApiWarning": "(Pole soovituslik, eksperimentaalne, on teada, et jätab postitusi vahele)",
"useStreamingApi": "Saa postitusi ning teateid reaalajas",
"user_mutes": "Kasutajad",
"streaming": "Luba uute postituste automaatvoog kui oled lehekülje alguses",
"stop_gifs": "Mängi GIFid hiirega ületades",
"post_status_content_type": "Postituse sisutüüp"
},
"timeline": {
"conversation": "Vestlus",
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment