admin.js.map 45.1 KB
Newer Older
1
{"version":3,"sources":["webpack:///./node_modules/rails-ujs/lib/assets/compiled/rails-ujs.js","webpack:///app/javascript/builds/pleroma/mastofe/app/javascript/core/admin.js"],"names":["__WEBPACK_AMD_DEFINE_FACTORY__","__WEBPACK_AMD_DEFINE_RESULT__","this","Rails","linkClickSelector","buttonClickSelector","selector","exclude","inputChangeSelector","formSubmitSelector","formInputClickSelector","formDisableSelector","formEnableSelector","fileInputSelector","linkDisableSelector","buttonDisableSelector","call","cspNonce","meta","document","querySelector","content","expando","m","Element","prototype","matches","matchesSelector","mozMatchesSelector","msMatchesSelector","oMatchesSelector","webkitMatchesSelector","element","getData","key","ref","setData","value","$","Array","slice","querySelectorAll","csrfParam","csrfToken","CSRFProtection","xhr","token","setRequestHeader","refreshCSRFTokens","param","forEach","input","CustomEvent","fire","preventDefault","window","event","params","evt","createEvent","initCustomEvent","bubbles","cancelable","detail","Event","result","defaultPrevented","Object","defineProperty","get","obj","name","data","dispatchEvent","stopEverything","e","target","stopPropagation","stopImmediatePropagation","delegate","eventType","handler","addEventListener","parentNode","AcceptHeaders","createXHR","prepareOptions","processResponse","*","text","html","xml","json","script","ajax","options","response","responseText","getResponseHeader","Math","floor","status","success","statusText","error","complete","beforeSend","readyState","XMLHttpRequest","OPENED","send","url","location","href","type","toUpperCase","indexOf","dataType","accept","done","open","crossDomain","withCredentials","onreadystatechange","DONE","parser","match","JSON","parse","createElement","setAttribute","head","appendChild","removeChild","DOMParser","replace","parseFromString","isCrossDomain","originAnchor","urlAnchor","protocol","host","toArray","serializeElement","additionalParam","inputs","elements","disabled","option","selected","push","checked","map","encodeURIComponent","join","formElements","form","filter","el","allowAction","handleConfirm","answer","callback","message","getAttribute","confirm","disableFormElement","disableFormElements","disableLinkElement","enableFormElement","enableFormElements","enableLinkElement","handleDisabledElement","enableElement","disableElement","replacement","innerHTML","originalText","removeEventListener","handleMethod","formContent","method","action","style","display","body","click","isRemote","handleRemote","button","enctype","FormData","append","args","arguments","length","formSubmitButtonClick","formNoValidate","handleMetaClick","metaKey","ctrlKey","jQuery","rails","Error","ajaxPrefilter","originalOptions","start","_rails_loaded","setTimeout","module","exports","undefined","define","__webpack_require__","r","__webpack_exports__","rails_ujs__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__","batchCheckboxClassName","_ref","checkAllElement","every","indeterminate","some","_ref2","rejectMediaDiv","rejectReportsDiv"],"mappings":"4EAAA,IAAAA,EAAAC,GAMA,YAGE,YACE,WACEC,KAAKC,MAAQ,CACXC,kBAAmB,yGACnBC,oBAAqB,CACnBC,SAAU,oEACVC,QAAS,eAEXC,oBAAqB,iEACrBC,mBAAoB,OACpBC,uBAAwB,6MACxBC,oBAAqB,sMACrBC,mBAAoB,4MACpBC,kBAAmB,yCACnBC,oBAAqB,wCACrBC,sBAAuB,+EAGxBC,KAAKd,QACPc,KArBWd,MAuBd,IAAIC,EAvBUD,KAuBMC,OAEpB,YACE,WAGaA,EAAMc,SAAW,WAC1B,IAAIC,EAEJ,OADAA,EAAOC,SAASC,cAAc,0BACfF,EAAKG,WAGrBL,KAAKd,MACR,WACE,IAAIoB,EAASC,EAEbA,EAAIC,QAAQC,UAAUC,SAAWF,QAAQC,UAAUE,iBAAmBH,QAAQC,UAAUG,oBAAsBJ,QAAQC,UAAUI,mBAAqBL,QAAQC,UAAUK,kBAAoBN,QAAQC,UAAUM,sBAE7M5B,EAAMuB,QAAU,SAASM,EAAS1B,GAChC,OAAwB,MAApBA,EAASC,QACJgB,EAAEP,KAAKgB,EAAS1B,EAASA,YAAciB,EAAEP,KAAKgB,EAAS1B,EAASC,SAEhEgB,EAAEP,KAAKgB,EAAS1B,IAI3BgB,EAAU,WAEVnB,EAAM8B,QAAU,SAASD,EAASE,GAChC,IAAIC,EACJ,OAAmC,OAA3BA,EAAMH,EAAQV,IAAoBa,EAAID,QAAO,GAGvD/B,EAAMiC,QAAU,SAASJ,EAASE,EAAKG,GAIrC,OAHwB,MAApBL,EAAQV,KACVU,EAAQV,GAAW,IAEdU,EAAQV,GAASY,GAAOG,GAGjClC,EAAMmC,EAAI,SAAShC,GACjB,OAAOiC,MAAMd,UAAUe,MAAMxB,KAAKG,SAASsB,iBAAiBnC,MAG7DU,KAAKd,MACR,WACE,IAAIoC,EAAGI,EAAWC,EAElBL,EAAInC,EAAMmC,EAEVK,EAAYxC,EAAMwC,UAAY,WAC5B,IAAIzB,EAEJ,OADAA,EAAOC,SAASC,cAAc,2BACfF,EAAKG,SAGtBqB,EAAYvC,EAAMuC,UAAY,WAC5B,IAAIxB,EAEJ,OADAA,EAAOC,SAASC,cAAc,2BACfF,EAAKG,SAGtBlB,EAAMyC,eAAiB,SAASC,GAC9B,IAAIC,EAEJ,GAAa,OADbA,EAAQH,KAEN,OAAOE,EAAIE,iBAAiB,eAAgBD,IAIhD3C,EAAM6C,kBAAoB,WACxB,IAAIC,EAAOH,EAGX,GAFAA,EAAQH,IACRM,EAAQP,IACM,MAATI,GAA4B,MAATG,EACtB,OAAOX,EAAE,oBAAsBW,EAAQ,MAAMC,QAAQ,SAASC,GAC5D,OAAOA,EAAMd,MAAQS,MAK1B9B,KAAKd,MACR,WACE,IAAIkD,EAAaC,EAAM3B,EAAS4B,EAEhC5B,EAAUvB,EAAMuB,QAIW,mBAF3B0B,EAAcG,OAAOH,gBAGnBA,EAAc,SAASI,EAAOC,GAC5B,IAAIC,EAGJ,OAFAA,EAAMvC,SAASwC,YAAY,gBACvBC,gBAAgBJ,EAAOC,EAAOI,QAASJ,EAAOK,WAAYL,EAAOM,QAC9DL,IAEGjC,UAAY8B,OAAOS,MAAMvC,UACrC6B,EAAiBF,EAAY3B,UAAU6B,eACvCF,EAAY3B,UAAU6B,eAAiB,WACrC,IAAIW,EASJ,OARAA,EAASX,EAAetC,KAAKd,MACzBA,KAAK4D,aAAe5D,KAAKgE,kBAC3BC,OAAOC,eAAelE,KAAM,mBAAoB,CAC9CmE,IAAK,WACH,OAAO,KAINJ,IAIXZ,EAAOlD,EAAMkD,KAAO,SAASiB,EAAKC,EAAMC,GACtC,IAAIhB,EAOJ,OANAA,EAAQ,IAAIJ,EAAYmB,EAAM,CAC5BV,SAAS,EACTC,YAAY,EACZC,OAAQS,IAEVF,EAAIG,cAAcjB,IACVA,EAAMU,kBAGhB/D,EAAMuE,eAAiB,SAASC,GAI9B,OAHAtB,EAAKsB,EAAEC,OAAQ,yBACfD,EAAErB,iBACFqB,EAAEE,kBACKF,EAAEG,4BAGX3E,EAAM4E,SAAW,SAAS/C,EAAS1B,EAAU0E,EAAWC,GACtD,OAAOjD,EAAQkD,iBAAiBF,EAAW,SAASL,GAClD,IAAIC,EAEJ,IADAA,EAASD,EAAEC,OACAA,aAAkBpD,UAAYE,EAAQkD,EAAQtE,IACvDsE,EAASA,EAAOO,WAElB,GAAIP,aAAkBpD,UAAuC,IAA5ByD,EAAQjE,KAAK4D,EAAQD,GAEpD,OADAA,EAAErB,iBACKqB,EAAEE,sBAKd7D,KAAKd,MACR,WACE,IAAIkF,EAAexC,EAAgByC,EAAWpE,EAAgBqE,EAAgBC,EAE9EtE,EAAWd,EAAMc,SAAU2B,EAAiBzC,EAAMyC,eAAuBzC,EAAMkD,KAE/E+B,EAAgB,CACdI,IAAK,MACLC,KAAM,aACNC,KAAM,YACNC,IAAK,4BACLC,KAAM,oCACNC,OAAQ,6FAGV1F,EAAM2F,KAAO,SAASC,GACpB,IAAIlD,EAgBJ,OAfAkD,EAAUT,EAAeS,GACzBlD,EAAMwC,EAAUU,EAAS,WACvB,IAAI5D,EAAK6D,EAWT,OAVAA,EAAWT,EAAwC,OAAvBpD,EAAMU,EAAImD,UAAoB7D,EAAMU,EAAIoD,aAAcpD,EAAIqD,kBAAkB,iBACnE,IAAjCC,KAAKC,MAAMvD,EAAIwD,OAAS,KACK,mBAApBN,EAAQO,SACjBP,EAAQO,QAAQN,EAAUnD,EAAI0D,WAAY1D,GAGf,mBAAlBkD,EAAQS,OACjBT,EAAQS,MAAMR,EAAUnD,EAAI0D,WAAY1D,GAGT,mBAArBkD,EAAQU,SAA0BV,EAAQU,SAAS5D,EAAKA,EAAI0D,iBAAc,MAE/D,MAAtBR,EAAQW,aAAwBX,EAAQW,WAAW7D,EAAKkD,MAGzDlD,EAAI8D,aAAeC,eAAeC,OAC7BhE,EAAIiE,KAAKf,EAAQvB,WAD1B,IAKFc,EAAiB,SAASS,GAiBxB,OAhBAA,EAAQgB,IAAMhB,EAAQgB,KAAOC,SAASC,KACtClB,EAAQmB,KAAOnB,EAAQmB,KAAKC,cACP,QAAjBpB,EAAQmB,MAAkBnB,EAAQvB,OAChCuB,EAAQgB,IAAIK,QAAQ,KAAO,EAC7BrB,EAAQgB,KAAO,IAAMhB,EAAQvB,KAE7BuB,EAAQgB,KAAO,IAAMhB,EAAQvB,MAGM,MAAnCY,EAAcW,EAAQsB,YACxBtB,EAAQsB,SAAW,KAErBtB,EAAQuB,OAASlC,EAAcW,EAAQsB,UACd,MAArBtB,EAAQsB,WACVtB,EAAQuB,QAAU,iBAEbvB,GAGTV,EAAY,SAASU,EAASwB,GAC5B,IAAI1E,EAiBJ,OAhBAA,EAAM,IAAI+D,gBACNY,KAAKzB,EAAQmB,KAAMnB,EAAQgB,KAAK,GACpClE,EAAIE,iBAAiB,SAAUgD,EAAQuB,QACX,iBAAjBvB,EAAQvB,MACjB3B,EAAIE,iBAAiB,eAAgB,oDAElCgD,EAAQ0B,aACX5E,EAAIE,iBAAiB,mBAAoB,kBAE3CH,EAAeC,GACfA,EAAI6E,kBAAoB3B,EAAQ2B,gBAChC7E,EAAI8E,mBAAqB,WACvB,GAAI9E,EAAI8D,aAAeC,eAAegB,KACpC,OAAOL,EAAK1E,IAGTA,GAGT0C,EAAkB,SAASS,EAAUkB,GACnC,IAAIW,EAAQhC,EACZ,GAAwB,iBAAbG,GAAyC,iBAATkB,EACzC,GAAIA,EAAKY,MAAM,YACb,IACE9B,EAAW+B,KAAKC,MAAMhC,GACtB,MAAOQ,SACJ,GAAIU,EAAKY,MAAM,4BACpBjC,EAAS1E,SAAS8G,cAAc,WACzBC,aAAa,QAASjH,KAC7B4E,EAAOJ,KAAOO,EACd7E,SAASgH,KAAKC,YAAYvC,GAAQV,WAAWkD,YAAYxC,QACpD,GAAIqB,EAAKY,MAAM,sBAAuB,CAC3CD,EAAS,IAAIS,UACbpB,EAAOA,EAAKqB,QAAQ,MAAO,IAC3B,IACEvC,EAAW6B,EAAOW,gBAAgBxC,EAAUkB,GAC5C,MAAOV,KAGb,OAAOR,GAGT7F,EAAM8G,KAAO,SAASjF,GACpB,OAAOA,EAAQiF,MAGjB9G,EAAMsI,cAAgB,SAAS1B,GAC7B,IAAO2B,EAAcC,GACrBD,EAAevH,SAAS8G,cAAc,MACzBhB,KAAOD,SAASC,KAC7B0B,EAAYxH,SAAS8G,cAAc,KACnC,IAEE,OADAU,EAAU1B,KAAOF,MACL4B,EAAUC,UAAmC,MAAvBD,EAAUC,YAAsBD,EAAUE,MAAUH,EAAaE,SAAW,KAAOF,EAAaG,MAASF,EAAUC,SAAW,KAAOD,EAAUE,MACjL,MAAOrC,GAEP,OADIA,GACG,KAIVxF,KAAKd,MACR,WACE,IAAIwB,EAASoH,EAEbpH,EAAUvB,EAAMuB,QAEhBoH,EAAU,SAASnE,GACjB,OAAOpC,MAAMd,UAAUe,MAAMxB,KAAK2D,IAGpCxE,EAAM4I,iBAAmB,SAAS/G,EAASgH,GACzC,IAAIC,EAAQxF,EA6BZ,OA5BAwF,EAAS,CAACjH,GACNN,EAAQM,EAAS,UACnBiH,EAASH,EAAQ9G,EAAQkH,WAE3BzF,EAAS,GACTwF,EAAO/F,QAAQ,SAASC,GACtB,GAAKA,EAAMoB,OAAQpB,EAAMgG,SAGzB,OAAIzH,EAAQyB,EAAO,UACV2F,EAAQ3F,EAAM4C,SAAS7C,QAAQ,SAASkG,GAC7C,GAAIA,EAAOC,SACT,OAAO5F,EAAO6F,KAAK,CACjB/E,KAAMpB,EAAMoB,KACZlC,MAAO+G,EAAO/G,UAIXc,EAAMoG,UAAoE,IAAzD,CAAC,QAAS,WAAY,UAAUnC,QAAQjE,EAAM+D,MACjEzD,EAAO6F,KAAK,CACjB/E,KAAMpB,EAAMoB,KACZlC,MAAOc,EAAMd,aAHV,IAOL2G,GACFvF,EAAO6F,KAAKN,GAEPvF,EAAO+F,IAAI,SAASvG,GACzB,OAAkB,MAAdA,EAAMsB,KACAkF,mBAAmBxG,EAAMsB,MAAS,IAAOkF,mBAAmBxG,EAAMZ,OAEnEY,IAERyG,KAAK,MAGVvJ,EAAMwJ,aAAe,SAASC,EAAMtJ,GAClC,OAAIoB,EAAQkI,EAAM,QACTd,EAAQc,EAAKV,UAAUW,OAAO,SAASC,GAC5C,OAAOpI,EAAQoI,EAAIxJ,KAGdwI,EAAQc,EAAKnH,iBAAiBnC,MAIxCU,KAAKd,MACR,WACE,IAAI6J,EAAa1G,EAAMqB,EAEvBrB,EAAOlD,EAAMkD,KAAMqB,EAAiBvE,EAAMuE,eAE1CvE,EAAM6J,cAAgB,SAASrF,GAC7B,IAAKoF,EAAY7J,MACf,OAAOwE,EAAeC,IAI1BoF,EAAc,SAAS/H,GACrB,IAAIiI,EAAQC,EAAUC,EAEtB,KADAA,EAAUnI,EAAQoI,aAAa,iBAE7B,OAAO,EAGT,GADAH,GAAS,EACL5G,EAAKrB,EAAS,WAAY,CAC5B,IACEiI,EAASI,QAAQF,GACjB,MAAO3D,IACT0D,EAAW7G,EAAKrB,EAAS,mBAAoB,CAACiI,IAEhD,OAAOA,GAAUC,IAGlBlJ,KAAKd,MACR,WACE,IAAIoK,EAAoBC,EAAqBC,EAAoBC,EAAmBC,EAAoBC,EAAmBhB,EAAc1H,EAASP,EAASU,EAASsC,EAEpKhD,EAAUvB,EAAMuB,QAASO,EAAU9B,EAAM8B,QAASG,EAAUjC,EAAMiC,QAASsC,EAAiBvE,EAAMuE,eAAgBiF,EAAexJ,EAAMwJ,aAEvIxJ,EAAMyK,sBAAwB,SAASjG,GAGrC,GADUzE,KACEiJ,SACV,OAAOzE,EAAeC,IAI1BxE,EAAM0K,cAAgB,SAASlG,GAC7B,IAAI3C,EAEJ,OADAA,EAAU2C,aAAaX,MAAQW,EAAEC,OAASD,EACtCjD,EAAQM,EAAS7B,EAAMW,qBAClB6J,EAAkB3I,GAChBN,EAAQM,EAAS7B,EAAMY,wBAA0BW,EAAQM,EAAS7B,EAAMS,oBAC1E6J,EAAkBzI,GAChBN,EAAQM,EAAS7B,EAAMM,oBACzBiK,EAAmB1I,QADrB,GAKT7B,EAAM2K,eAAiB,SAASnG,GAC9B,IAAI3C,EAEJ,OADAA,EAAU2C,aAAaX,MAAQW,EAAEC,OAASD,EACtCjD,EAAQM,EAAS7B,EAAMW,qBAClB0J,EAAmBxI,GACjBN,EAAQM,EAAS7B,EAAMY,wBAA0BW,EAAQM,EAAS7B,EAAMQ,qBAC1E2J,EAAmBtI,GACjBN,EAAQM,EAAS7B,EAAMM,oBACzB8J,EAAoBvI,QADtB,GAKTwI,EAAqB,SAASxI,GAC5B,IAAI+I,EAOJ,OALmB,OADnBA,EAAc/I,EAAQoI,aAAa,wBAEjChI,EAAQJ,EAAS,kBAAmBA,EAAQgJ,WAC5ChJ,EAAQgJ,UAAYD,GAEtB/I,EAAQkD,iBAAiB,QAASR,GAC3BtC,EAAQJ,EAAS,gBAAgB,IAG1C2I,EAAoB,SAAS3I,GAC3B,IAAIiJ,EAOJ,OALoB,OADpBA,EAAehJ,EAAQD,EAAS,sBAE9BA,EAAQgJ,UAAYC,EACpB7I,EAAQJ,EAAS,kBAAmB,OAEtCA,EAAQkJ,oBAAoB,QAASxG,GAC9BtC,EAAQJ,EAAS,eAAgB,OAG1CuI,EAAsB,SAASX,GAC7B,OAAOD,EAAaC,EAAMzJ,EAAMQ,qBAAqBuC,QAAQoH,IAG/DA,EAAqB,SAAStI,GAC5B,IAAI+I,EAYJ,OAVmB,OADnBA,EAAc/I,EAAQoI,aAAa,wBAE7B1I,EAAQM,EAAS,WACnBI,EAAQJ,EAAS,kBAAmBA,EAAQgJ,WAC5ChJ,EAAQgJ,UAAYD,IAEpB3I,EAAQJ,EAAS,kBAAmBA,EAAQK,OAC5CL,EAAQK,MAAQ0I,IAGpB/I,EAAQmH,UAAW,EACZ/G,EAAQJ,EAAS,gBAAgB,IAG1C0I,EAAqB,SAASd,GAC5B,OAAOD,EAAaC,EAAMzJ,EAAMS,oBAAoBsC,QAAQuH,IAG9DA,EAAoB,SAASzI,GAC3B,IAAIiJ,EAWJ,OAToB,OADpBA,EAAehJ,EAAQD,EAAS,sBAE1BN,EAAQM,EAAS,UACnBA,EAAQgJ,UAAYC,EAEpBjJ,EAAQK,MAAQ4I,EAElB7I,EAAQJ,EAAS,kBAAmB,OAEtCA,EAAQmH,UAAW,EACZ/G,EAAQJ,EAAS,eAAgB,QAGzChB,KAAKd,MACR,WACE,IAAIwE,EAEJA,EAAiBvE,EAAMuE,eAEvBvE,EAAMgL,aAAe,SAASxG,GAC5B,IAAIjC,EAAWC,EAAWiH,EAAMwB,EAAanE,EAAYoE,EAGzD,GADAA,EADOnL,KACOkK,aAAa,eAoB3B,OAhBAnD,EAAO9G,EAAM8G,KALN/G,MAMPyC,EAAYxC,EAAMwC,YAClBD,EAAYvC,EAAMuC,YAClBkH,EAAOzI,SAAS8G,cAAc,QAC9BmD,EAAc,gCAAkCC,EAAS,qBACvC,MAAb3I,GAAoC,MAAbC,GAAuBxC,EAAMsI,cAAcxB,KACrEmE,GAAe,gBAAkB1I,EAAY,YAAcC,EAAY,sBAEzEyI,GAAe,0BACfxB,EAAKyB,OAAS,OACdzB,EAAK0B,OAASrE,EACd2C,EAAKhF,OAhBE1E,KAgBY0E,OACnBgF,EAAKoB,UAAYI,EACjBxB,EAAK2B,MAAMC,QAAU,OACrBrK,SAASsK,KAAKrD,YAAYwB,GAC1BA,EAAKxI,cAAc,mBAAmBsK,QAC/BhH,EAAeC,KAGvB3D,KAAKd,MACR,WACE,IAAI4F,EAAMzC,EAAMpB,EAASwG,EAAekD,EAAUjK,EAASqH,EAAkB3G,EAASsC,EACpFlC,EAAQ,GAAGA,MAEbd,EAAUvB,EAAMuB,QAASO,EAAU9B,EAAM8B,QAASG,EAAUjC,EAAMiC,QAASiB,EAAOlD,EAAMkD,KAAMqB,EAAiBvE,EAAMuE,eAAgBoB,EAAO3F,EAAM2F,KAAM2C,EAAgBtI,EAAMsI,cAAeM,EAAmB5I,EAAM4I,iBAEtN4C,EAAW,SAAS3J,GAClB,IAAIK,EAEJ,OAAiB,OADjBA,EAAQL,EAAQoI,aAAa,iBACO,UAAV/H,GAG5BlC,EAAMyL,aAAe,SAASjH,GAC5B,IAAIkH,EAAQrH,EAAM6C,EAAUrF,EAASqJ,EAAQtE,EAAKW,EAElD,OAAKiE,EADL3J,EAAU9B,QAILmD,EAAKrB,EAAS,gBAInB0F,EAAkB1F,EAAQoI,aAAa,yBACvC/C,EAAWrF,EAAQoI,aAAa,cAAgB,SAC5C1I,EAAQM,EAAS7B,EAAMM,qBACzBoL,EAAS5J,EAAQD,EAAS,qBAC1BqJ,EAASpJ,EAAQD,EAAS,iCAAmCA,EAAQqJ,OACrEtE,EAAM9E,EAAQD,EAAS,iCAAmCA,EAAQoI,aAAa,WAAapD,SAASC,KACxE,QAAzBoE,EAAOlE,gBACTJ,EAAMA,EAAIwB,QAAQ,QAAS,KAEL,wBAApBvG,EAAQ8J,SACVtH,EAAO,IAAIuH,SAAS/J,GACN,MAAV6J,GACFrH,EAAKwH,OAAOH,EAAOtH,KAAMsH,EAAOxJ,QAGlCmC,EAAOuE,EAAiB/G,EAAS6J,GAEnCzJ,EAAQJ,EAAS,oBAAqB,MACtCI,EAAQJ,EAAS,+BAAgC,MACjDI,EAAQJ,EAAS,+BAAgC,OAIjDwC,EAHS9C,EAAQM,EAAS7B,EAAME,sBAAwBqB,EAAQM,EAAS7B,EAAMK,sBAC/E6K,EAASrJ,EAAQoI,aAAa,eAC9BrD,EAAM/E,EAAQoI,aAAa,YACpBrB,EAAiB/G,EAASA,EAAQoI,aAAa,kBAEtDiB,EAASrJ,EAAQoI,aAAa,eAC9BrD,EAAM5G,EAAM8G,KAAKjF,GACVA,EAAQoI,aAAa,gBAE9BtE,EAAK,CACHoB,KAAMmE,GAAU,MAChBtE,IAAKA,EACLvC,KAAMA,EACN6C,SAAUA,EACVX,WAAY,SAAS7D,EAAKkD,GACxB,OAAI1C,EAAKrB,EAAS,kBAAmB,CAACa,EAAKkD,IAClC1C,EAAKrB,EAAS,YAAa,CAACa,KAEnCQ,EAAKrB,EAAS,iBACP,IAGXsE,QAAS,WACP,IAAI2F,EAEJ,OADAA,EAAO,GAAKC,UAAUC,OAAS3J,EAAMxB,KAAKkL,UAAW,GAAK,GACnD7I,EAAKrB,EAAS,eAAgBiK,IAEvCzF,MAAO,WACL,IAAIyF,EAEJ,OADAA,EAAO,GAAKC,UAAUC,OAAS3J,EAAMxB,KAAKkL,UAAW,GAAK,GACnD7I,EAAKrB,EAAS,aAAciK,IAErCxF,SAAU,WACR,IAAIwF,EAEJ,OADAA,EAAO,GAAKC,UAAUC,OAAS3J,EAAMxB,KAAKkL,UAAW,GAAK,GACnD7I,EAAKrB,EAAS,gBAAiBiK,IAExCxE,YAAagB,EAAc1B,GAC3BW,gBAAqC,MAAnBA,GAAgD,UAApBA,IAEzChD,EAAeC,KA/DpBtB,EAAKrB,EAAS,iBACP,KAiEX7B,EAAMiM,sBAAwB,SAASzH,GACrC,IAAIkH,EAAQjC,EAGZ,GADAA,GADAiC,EAAS3L,MACK0J,KAYd,OARIiC,EAAOtH,MACTnC,EAAQwH,EAAM,oBAAqB,CACjCrF,KAAMsH,EAAOtH,KACblC,MAAOwJ,EAAOxJ,QAGlBD,EAAQwH,EAAM,4BAA6BiC,EAAOQ,gBAClDjK,EAAQwH,EAAM,+BAAgCiC,EAAOzB,aAAa,eAC3DhI,EAAQwH,EAAM,+BAAgCiC,EAAOzB,aAAa,gBAG3EjK,EAAMmM,gBAAkB,SAAS3H,GAC/B,IAAIH,EAAuB6G,EAK3B,GAHAA,GADOnL,KACQkK,aAAa,gBAAkB,OAAOjD,cACrD3C,EAFOtE,KAEKkK,aAAa,gBACbzF,EAAE4H,SAAW5H,EAAE6H,UACC,QAAXnB,IAAqB7G,EACpC,OAAOG,EAAEG,6BAIZ9D,KAAKd,MACR,WACE,IAAIoC,EAAGM,EAAgBmC,EAAU+F,EAAgBD,EAAexH,EAAM+I,EAAuBnK,EAAS+H,EAAeY,EAAuB0B,EAAiBnB,EAAcS,EAAc5I,EAIzL,GAFAK,EAAOlD,EAAMkD,KAAM0B,EAAW5E,EAAM4E,SAAU9C,EAAU9B,EAAM8B,QAASK,EAAInC,EAAMmC,EAAGU,EAAoB7C,EAAM6C,kBAAmBJ,EAAiBzC,EAAMyC,eAAgBiI,EAAgB1K,EAAM0K,cAAeC,EAAiB3K,EAAM2K,eAAgBF,EAAwBzK,EAAMyK,sBAAuBZ,EAAgB7J,EAAM6J,cAAe4B,EAAezL,EAAMyL,aAAcQ,EAAwBjM,EAAMiM,sBAAuBE,EAAkBnM,EAAMmM,gBAAiBnB,EAAehL,EAAMgL,aAE7c,oBAAXsB,QAAqC,OAAXA,QAAoC,MAAfA,OAAO3G,KAAe,CAC/E,GAAI2G,OAAOC,MACT,MAAM,IAAIC,MAAM,kEAElBF,OAAOC,MAAQvM,EACfsM,OAAOG,cAAc,SAAS7G,EAAS8G,EAAiBhK,GACtD,IAAKkD,EAAQ0B,YACX,OAAO7E,EAAeC,KAK5B1C,EAAM2M,MAAQ,WACZ,GAAIvJ,OAAOwJ,cACT,MAAM,IAAIJ,MAAM,sCA6ClB,OA3CApJ,OAAO2B,iBAAiB,WAAY,WAMlC,OALA5C,EAAEnC,EAAMS,oBAAoBsC,QAAQ,SAAS4G,GAC3C,GAAI7H,EAAQ6H,EAAI,gBACd,OAAOe,EAAcf,KAGlBxH,EAAEnC,EAAMW,qBAAqBoC,QAAQ,SAAS4G,GACnD,GAAI7H,EAAQ6H,EAAI,gBACd,OAAOe,EAAcf,OAI3B/E,EAAS5D,SAAUhB,EAAMW,oBAAqB,gBAAiB+J,GAC/D9F,EAAS5D,SAAUhB,EAAMW,oBAAqB,eAAgB+J,GAC9D9F,EAAS5D,SAAUhB,EAAMY,sBAAuB,gBAAiB8J,GACjE9F,EAAS5D,SAAUhB,EAAMY,sBAAuB,eAAgB8J,GAChE9F,EAAS5D,SAAUhB,EAAMC,kBAAmB,QAASwK,GACrD7F,EAAS5D,SAAUhB,EAAMC,kBAAmB,QAAS4J,GACrDjF,EAAS5D,SAAUhB,EAAMC,kBAAmB,QAASkM,GACrDvH,EAAS5D,SAAUhB,EAAMC,kBAAmB,QAAS0K,GACrD/F,EAAS5D,SAAUhB,EAAMC,kBAAmB,QAASwL,GACrD7G,EAAS5D,SAAUhB,EAAMC,kBAAmB,QAAS+K,GACrDpG,EAAS5D,SAAUhB,EAAME,oBAAqB,QAASuK,GACvD7F,EAAS5D,SAAUhB,EAAME,oBAAqB,QAAS2J,GACvDjF,EAAS5D,SAAUhB,EAAME,oBAAqB,QAASyK,GACvD/F,EAAS5D,SAAUhB,EAAME,oBAAqB,QAASuL,GACvD7G,EAAS5D,SAAUhB,EAAMK,oBAAqB,SAAUoK,GACxD7F,EAAS5D,SAAUhB,EAAMK,oBAAqB,SAAUwJ,GACxDjF,EAAS5D,SAAUhB,EAAMK,oBAAqB,SAAUoL,GACxD7G,EAAS5D,SAAUhB,EAAMM,mBAAoB,SAAUmK,GACvD7F,EAAS5D,SAAUhB,EAAMM,mBAAoB,SAAUuJ,GACvDjF,EAAS5D,SAAUhB,EAAMM,mBAAoB,SAAUmL,GACvD7G,EAAS5D,SAAUhB,EAAMM,mBAAoB,SAAU,SAASkE,GAC9D,OAAOqI,WAAY,WACjB,OAAOlC,EAAenG,IACpB,MAENI,EAAS5D,SAAUhB,EAAMM,mBAAoB,YAAaqK,GAC1D/F,EAAS5D,SAAUhB,EAAMM,mBAAoB,gBAAiBoK,GAC9D9F,EAAS5D,SAAUhB,EAAMO,uBAAwB,QAASkK,GAC1D7F,EAAS5D,SAAUhB,EAAMO,uBAAwB,QAASsJ,GAC1DjF,EAAS5D,SAAUhB,EAAMO,uBAAwB,QAAS0L,GAC1DjL,SAAS+D,iBAAiB,mBAAoBlC,GACvCO,OAAOwJ,eAAgB,GAG5BxJ,OAAOpD,QAAUA,GAASkD,EAAKlC,SAAU,yBAC3ChB,EAAM2M,SAGP9L,KAAKd,QACPc,KAAKd,MAE0B+M,EAAOC,QACvCD,EAAOC,QAAU/M,OAEXgN,KAAAlN,EAAA,mBAANmN,KAAMpN,EAAAgB,KAAAkM,EAAAG,EAAAH,EAAAD,GAAAjN,KAAAiN,EAAAC,QAAAjN,KAEPe,KAAKd,wCCrsBRmN,EAAAC,EAAAC,GAAA,IAAAC,EAAAH,EAAA,IAIMI,EAAyB,yCAE/B1I,mBAAS5D,SAAU,sBAAuB,SAAU,SAAAuM,GAAgB,IAAb9I,EAAa8I,EAAb9I,OACrD,GAAG1B,QAAQlC,KAAKG,SAASsB,iBAAiBgL,GAAyB,SAACpM,GAClEA,EAAQkI,QAAU3E,EAAO2E,YAI7BxE,mBAAS5D,SAAUsM,EAAwB,SAAU,WACnD,IAAME,EAAkBxM,SAASC,cAAc,uBAE3CuM,IACFA,EAAgBpE,QAAU,GAAGqE,MAAM5M,KAAKG,SAASsB,iBAAiBgL,GAAyB,SAACpM,GAAD,OAAaA,EAAQkI,UAChHoE,EAAgBE,eAAiBF,EAAgBpE,SAAW,GAAGuE,KAAK9M,KAAKG,SAASsB,iBAAiBgL,GAAyB,SAACpM,GAAD,OAAaA,EAAQkI,aAIrJxE,mBAAS5D,SAAU,6BAA8B,QAAS,WACxD,GAAG+B,QAAQlC,KAAKG,SAASsB,iBAAiB,wBAAyB,SAACT,GAClEA,EAAQ0J,YAIZ3G,mBAAS5D,SAAU,6BAA8B,QAAS,WACxD,GAAG+B,QAAQlC,KAAKG,SAASsB,iBAAiB,kDAAmD,SAACT,GAC5FA,EAAQ0J,YAIZ3G,mBAAS5D,SAAU,yBAA0B,SAAU,SAAA4M,GAAgB,IAAbnJ,EAAamJ,EAAbnJ,OAClDoJ,EAAmB7M,SAASC,cAAc,+CAC1C6M,EAAmB9M,SAASC,cAAc,iDAE5C4M,IACFA,EAAezC,MAAMC,QAA4B,YAAjB5G,EAAOvC,MAAuB,OAAS,SAGrE4L,IACFA,EAAiB1C,MAAMC,QAA4B,YAAjB5G,EAAOvC,MAAuB,OAAS","file":"core/admin.js","sourcesContent":["/*\nUnobtrusive JavaScript\nhttps://github.com/rails/rails/blob/master/actionview/app/assets/javascripts\nReleased under the MIT license\n */\n\n(function() {\n var context = this;\n\n (function() {\n  (function() {\n   this.Rails = {\n    linkClickSelector: 'a[data-confirm], a[data-method], a[data-remote]:not([disabled]), a[data-disable-with], a[data-disable]',\n    buttonClickSelector: {\n     selector: 'button[data-remote]:not([form]), button[data-confirm]:not([form])',\n     exclude: 'form button'\n    },\n    inputChangeSelector: 'select[data-remote], input[data-remote], textarea[data-remote]',\n    formSubmitSelector: 'form',\n    formInputClickSelector: 'form input[type=submit], form input[type=image], form button[type=submit], form button:not([type]), input[type=submit][form], input[type=image][form], button[type=submit][form], button[form]:not([type])',\n    formDisableSelector: 'input[data-disable-with]:enabled, button[data-disable-with]:enabled, textarea[data-disable-with]:enabled, input[data-disable]:enabled, button[data-disable]:enabled, textarea[data-disable]:enabled',\n    formEnableSelector: 'input[data-disable-with]:disabled, button[data-disable-with]:disabled, textarea[data-disable-with]:disabled, input[data-disable]:disabled, button[data-disable]:disabled, textarea[data-disable]:disabled',\n    fileInputSelector: 'input[name][type=file]:not([disabled])',\n    linkDisableSelector: 'a[data-disable-with], a[data-disable]',\n    buttonDisableSelector: 'button[data-remote][data-disable-with], button[data-remote][data-disable]'\n   };\n\n  }).call(this);\n }).call(context);\n\n var Rails = context.Rails;\n\n (function() {\n  (function() {\n   var cspNonce;\n\n   cspNonce = Rails.cspNonce = function() {\n    var meta;\n    meta = document.querySelector('meta[name=csp-nonce]');\n    return meta && meta.content;\n   };\n\n  }).call(this);\n  (function() {\n   var expando, m;\n\n   m = Element.prototype.matches || Element.prototype.matchesSelector || Element.prototype.mozMatchesSelector || Element.prototype.msMatchesSelector || Element.prototype.oMatchesSelector || Element.prototype.webkitMatchesSelector;\n\n   Rails.matches = function(element, selector) {\n    if (selector.exclude != null) {\n     return m.call(element, selector.selector) && !m.call(element, selector.exclude);\n    } else {\n     return m.call(element, selector);\n    }\n   };\n\n   expando = '_ujsData';\n\n   Rails.getData = function(element, key) {\n    var ref;\n    return (ref = element[expando]) != null ? ref[key] : void 0;\n   };\n\n   Rails.setData = function(element, key, value) {\n    if (element[expando] == null) {\n     element[expando] = {};\n    }\n    return element[expando][key] = value;\n   };\n\n   Rails.$ = function(selector) {\n    return Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll(selector));\n   };\n\n  }).call(this);\n  (function() {\n   var $, csrfParam, csrfToken;\n\n   $ = Rails.$;\n\n   csrfToken = Rails.csrfToken = function() {\n    var meta;\n    meta = document.querySelector('meta[name=csrf-token]');\n    return meta && meta.content;\n   };\n\n   csrfParam = Rails.csrfParam = function() {\n    var meta;\n    meta = document.querySelector('meta[name=csrf-param]');\n    return meta && meta.content;\n   };\n\n   Rails.CSRFProtection = function(xhr) {\n    var token;\n    token = csrfToken();\n    if (token != null) {\n     return xhr.setRequestHeader('X-CSRF-Token', token);\n    }\n   };\n\n   Rails.refreshCSRFTokens = function() {\n    var param, token;\n    token = csrfToken();\n    param = csrfParam();\n    if ((token != null) && (param != null)) {\n     return $('form input[name=\"' + param + '\"]').forEach(function(input) {\n      return input.value = token;\n     });\n    }\n   };\n\n  }).call(this);\n  (function() {\n   var CustomEvent, fire, matches, preventDefault;\n\n   matches = Rails.matches;\n\n   CustomEvent = window.CustomEvent;\n\n   if (typeof CustomEvent !== 'function') {\n    CustomEvent = function(event, params) {\n     var evt;\n     evt = document.createEvent('CustomEvent');\n     evt.initCustomEvent(event, params.bubbles, params.cancelable, params.detail);\n     return evt;\n    };\n    CustomEvent.prototype = window.Event.prototype;\n    preventDefault = CustomEvent.prototype.preventDefault;\n    CustomEvent.prototype.preventDefault = function() {\n     var result;\n     result = preventDefault.call(this);\n     if (this.cancelable && !this.defaultPrevented) {\n      Object.defineProperty(this, 'defaultPrevented', {\n       get: function() {\n        return true;\n       }\n      });\n     }\n     return result;\n    };\n   }\n\n   fire = Rails.fire = function(obj, name, data) {\n    var event;\n    event = new CustomEvent(name, {\n     bubbles: true,\n     cancelable: true,\n     detail: data\n    });\n    obj.dispatchEvent(event);\n    return !event.defaultPrevented;\n   };\n\n   Rails.stopEverything = function(e) {\n    fire(e.target, 'ujs:everythingStopped');\n    e.preventDefault();\n    e.stopPropagation();\n    return e.stopImmediatePropagation();\n   };\n\n   Rails.delegate = function(element, selector, eventType, handler) {\n    return element.addEventListener(eventType, function(e) {\n     var target;\n     target = e.target;\n     while (!(!(target instanceof Element) || matches(target, selector))) {\n      target = target.parentNode;\n     }\n     if (target instanceof Element && handler.call(target, e) === false) {\n      e.preventDefault();\n      return e.stopPropagation();\n     }\n    });\n   };\n\n  }).call(this);\n  (function() {\n   var AcceptHeaders, CSRFProtection, createXHR, cspNonce, fire, prepareOptions, processResponse;\n\n   cspNonce = Rails.cspNonce, CSRFProtection = Rails.CSRFProtection, fire = Rails.fire;\n\n   AcceptHeaders = {\n    '*': '*/*',\n    text: 'text/plain',\n    html: 'text/html',\n    xml: 'application/xml, text/xml',\n    json: 'application/json, text/javascript',\n    script: 'text/javascript, application/javascript, application/ecmascript, application/x-ecmascript'\n   };\n\n   Rails.ajax = function(options) {\n    var xhr;\n    options = prepareOptions(options);\n    xhr = createXHR(options, function() {\n     var ref, response;\n     response = processResponse((ref = xhr.response) != null ? ref : xhr.responseText, xhr.getResponseHeader('Content-Type'));\n     if (Math.floor(xhr.status / 100) === 2) {\n      if (typeof options.success === \"function\") {\n       options.success(response, xhr.statusText, xhr);\n      }\n     } else {\n      if (typeof options.error === \"function\") {\n       options.error(response, xhr.statusText, xhr);\n      }\n     }\n     return typeof options.complete === \"function\" ? options.complete(xhr, xhr.statusText) : void 0;\n    });\n    if ((options.beforeSend != null) && !options.beforeSend(xhr, options)) {\n     return false;\n    }\n    if (xhr.readyState === XMLHttpRequest.OPENED) {\n     return xhr.send(options.data);\n    }\n   };\n\n   prepareOptions = function(options) {\n    options.url = options.url || location.href;\n    options.type = options.type.toUpperCase();\n    if (options.type === 'GET' && options.data) {\n     if (options.url.indexOf('?') < 0) {\n      options.url += '?' + options.data;\n     } else {\n      options.url += '&' + options.data;\n     }\n    }\n    if (AcceptHeaders[options.dataType] == null) {\n     options.dataType = '*';\n    }\n    options.accept = AcceptHeaders[options.dataType];\n    if (options.dataType !== '*') {\n     options.accept += ', */*; q=0.01';\n    }\n    return options;\n   };\n\n   createXHR = function(options, done) {\n    var xhr;\n    xhr = new XMLHttpRequest();\n    xhr.open(options.type, options.url, true);\n    xhr.setRequestHeader('Accept', options.accept);\n    if (typeof options.data === 'string') {\n     xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8');\n    }\n    if (!options.crossDomain) {\n     xhr.setRequestHeader('X-Requested-With', 'XMLHttpRequest');\n    }\n    CSRFProtection(xhr);\n    xhr.withCredentials = !!options.withCredentials;\n    xhr.onreadystatechange = function() {\n     if (xhr.readyState === XMLHttpRequest.DONE) {\n      return done(xhr);\n     }\n    };\n    return xhr;\n   };\n\n   processResponse = function(response, type) {\n    var parser, script;\n    if (typeof response === 'string' && typeof type === 'string') {\n     if (type.match(/\\bjson\\b/)) {\n      try {\n       response = JSON.parse(response);\n      } catch (error) {}\n     } else if (type.match(/\\b(?:java|ecma)script\\b/)) {\n      script = document.createElement('script');\n      script.setAttribute('nonce', cspNonce());\n      script.text = response;\n      document.head.appendChild(script).parentNode.removeChild(script);\n     } else if (type.match(/\\b(xml|html|svg)\\b/)) {\n      parser = new DOMParser();\n      type = type.replace(/;.+/, '');\n      try {\n       response = parser.parseFromString(response, type);\n      } catch (error) {}\n     }\n    }\n    return response;\n   };\n\n   Rails.href = function(element) {\n    return element.href;\n   };\n\n   Rails.isCrossDomain = function(url) {\n    var e, originAnchor, urlAnchor;\n    originAnchor = document.createElement('a');\n    originAnchor.href = location.href;\n    urlAnchor = document.createElement('a');\n    try {\n     urlAnchor.href = url;\n     return !(((!urlAnchor.protocol || urlAnchor.protocol === ':') && !urlAnchor.host) || (originAnchor.protocol + '//' + originAnchor.host === urlAnchor.protocol + '//' + urlAnchor.host));\n    } catch (error) {\n     e = error;\n     return true;\n    }\n   };\n\n  }).call(this);\n  (function() {\n   var matches, toArray;\n\n   matches = Rails.matches;\n\n   toArray = function(e) {\n    return Array.prototype.slice.call(e);\n   };\n\n   Rails.serializeElement = function(element, additionalParam) {\n    var inputs, params;\n    inputs = [element];\n    if (matches(element, 'form')) {\n     inputs = toArray(element.elements);\n    }\n    params = [];\n    inputs.forEach(function(input) {\n     if (!input.name || input.disabled) {\n      return;\n     }\n     if (matches(input, 'select')) {\n      return toArray(input.options).forEach(function(option) {\n       if (option.selected) {\n        return params.push({\n         name: input.name,\n         value: option.value\n        });\n       }\n      });\n     } else if (input.checked || ['radio', 'checkbox', 'submit'].indexOf(input.type) === -1) {\n      return params.push({\n       name: input.name,\n       value: input.value\n      });\n     }\n    });\n    if (additionalParam) {\n     params.push(additionalParam);\n    }\n    return params.map(function(param) {\n     if (param.name != null) {\n      return (encodeURIComponent(param.name)) + \"=\" + (encodeURIComponent(param.value));\n     } else {\n      return param;\n     }\n    }).join('&');\n   };\n\n   Rails.formElements = function(form, selector) {\n    if (matches(form, 'form')) {\n     return toArray(form.elements).filter(function(el) {\n      return matches(el, selector);\n     });\n    } else {\n     return toArray(form.querySelectorAll(selector));\n    }\n   };\n\n  }).call(this);\n  (function() {\n   var allowAction, fire, stopEverything;\n\n   fire = Rails.fire, stopEverything = Rails.stopEverything;\n\n   Rails.handleConfirm = function(e) {\n    if (!allowAction(this)) {\n     return stopEverything(e);\n    }\n   };\n\n   allowAction = function(element) {\n    var answer, callback, message;\n    message = element.getAttribute('data-confirm');\n    if (!message) {\n     return true;\n    }\n    answer = false;\n    if (fire(element, 'confirm')) {\n     try {\n      answer = confirm(message);\n     } catch (error) {}\n     callback = fire(element, 'confirm:complete', [answer]);\n    }\n    return answer && callback;\n   };\n\n  }).call(this);\n  (function() {\n   var disableFormElement, disableFormElements, disableLinkElement, enableFormElement, enableFormElements, enableLinkElement, formElements, getData, matches, setData, stopEverything;\n\n   matches = Rails.matches, getData = Rails.getData, setData = Rails.setData, stopEverything = Rails.stopEverything, formElements = Rails.formElements;\n\n   Rails.handleDisabledElement = function(e) {\n    var element;\n    element = this;\n    if (element.disabled) {\n     return stopEverything(e);\n    }\n   };\n\n   Rails.enableElement = function(e) {\n    var element;\n    element = e instanceof Event ? e.target : e;\n    if (matches(element, Rails.linkDisableSelector)) {\n     return enableLinkElement(element);\n    } else if (matches(element, Rails.buttonDisableSelector) || matches(element, Rails.formEnableSelector)) {\n     return enableFormElement(element);\n    } else if (matches(element, Rails.formSubmitSelector)) {\n     return enableFormElements(element);\n    }\n   };\n\n   Rails.disableElement = function(e) {\n    var element;\n    element = e instanceof Event ? e.target : e;\n    if (matches(element, Rails.linkDisableSelector)) {\n     return disableLinkElement(element);\n    } else if (matches(element, Rails.buttonDisableSelector) || matches(element, Rails.formDisableSelector)) {\n     return disableFormElement(element);\n    } else if (matches(element, Rails.formSubmitSelector)) {\n     return disableFormElements(element);\n    }\n   };\n\n   disableLinkElement = function(element) {\n    var replacement;\n    replacement = element.getAttribute('data-disable-with');\n    if (replacement != null) {\n     setData(element, 'ujs:enable-with', element.innerHTML);\n     element.innerHTML = replacement;\n    }\n    element.addEventListener('click', stopEverything);\n    return setData(element, 'ujs:disabled', true);\n   };\n\n   enableLinkElement = function(element) {\n    var originalText;\n    originalText = getData(element, 'ujs:enable-with');\n    if (originalText != null) {\n     element.innerHTML = originalText;\n     setData(element, 'ujs:enable-with', null);\n    }\n    element.removeEventListener('click', stopEverything);\n    return setData(element, 'ujs:disabled', null);\n   };\n\n   disableFormElements = function(form) {\n    return formElements(form, Rails.formDisableSelector).forEach(disableFormElement);\n   };\n\n   disableFormElement = function(element) {\n    var replacement;\n    replacement = element.getAttribute('data-disable-with');\n    if (replacement != null) {\n     if (matches(element, 'button')) {\n      setData(element, 'ujs:enable-with', element.innerHTML);\n      element.innerHTML = replacement;\n     } else {\n      setData(element, 'ujs:enable-with', element.value);\n      element.value = replacement;\n     }\n    }\n    element.disabled = true;\n    return setData(element, 'ujs:disabled', true);\n   };\n\n   enableFormElements = function(form) {\n    return formElements(form, Rails.formEnableSelector).forEach(enableFormElement);\n   };\n\n   enableFormElement = function(element) {\n    var originalText;\n    originalText = getData(element, 'ujs:enable-with');\n    if (originalText != null) {\n     if (matches(element, 'button')) {\n      element.innerHTML = originalText;\n     } else {\n      element.value = originalText;\n     }\n     setData(element, 'ujs:enable-with', null);\n    }\n    element.disabled = false;\n    return setData(element, 'ujs:disabled', null);\n   };\n\n  }).call(this);\n  (function() {\n   var stopEverything;\n\n   stopEverything = Rails.stopEverything;\n\n   Rails.handleMethod = function(e) {\n    var csrfParam, csrfToken, form, formContent, href, link, method;\n    link = this;\n    method = link.getAttribute('data-method');\n    if (!method) {\n     return;\n    }\n    href = Rails.href(link);\n    csrfToken = Rails.csrfToken();\n    csrfParam = Rails.csrfParam();\n    form = document.createElement('form');\n    formContent = \"<input name='_method' value='\" + method + \"' type='hidden' />\";\n    if ((csrfParam != null) && (csrfToken != null) && !Rails.isCrossDomain(href)) {\n     formContent += \"<input name='\" + csrfParam + \"' value='\" + csrfToken + \"' type='hidden' />\";\n    }\n    formContent += '<input type=\"submit\" />';\n    form.method = 'post';\n    form.action = href;\n    form.target = link.target;\n    form.innerHTML = formContent;\n    form.style.display = 'none';\n    document.body.appendChild(form);\n    form.querySelector('[type=\"submit\"]').click();\n    return stopEverything(e);\n   };\n\n  }).call(this);\n  (function() {\n   var ajax, fire, getData, isCrossDomain, isRemote, matches, serializeElement, setData, stopEverything,\n    slice = [].slice;\n\n   matches = Rails.matches, getData = Rails.getData, setData = Rails.setData, fire = Rails.fire, stopEverything = Rails.stopEverything, ajax = Rails.ajax, isCrossDomain = Rails.isCrossDomain, serializeElement = Rails.serializeElement;\n\n   isRemote = function(element) {\n    var value;\n    value = element.getAttribute('data-remote');\n    return (value != null) && value !== 'false';\n   };\n\n   Rails.handleRemote = function(e) {\n    var button, data, dataType, element, method, url, withCredentials;\n    element = this;\n    if (!isRemote(element)) {\n     return true;\n    }\n    if (!fire(element, 'ajax:before')) {\n     fire(element, 'ajax:stopped');\n     return false;\n    }\n    withCredentials = element.getAttribute('data-with-credentials');\n    dataType = element.getAttribute('data-type') || 'script';\n    if (matches(element, Rails.formSubmitSelector)) {\n     button = getData(element, 'ujs:submit-button');\n     method = getData(element, 'ujs:submit-button-formmethod') || element.method;\n     url = getData(element, 'ujs:submit-button-formaction') || element.getAttribute('action') || location.href;\n     if (method.toUpperCase() === 'GET') {\n      url = url.replace(/\\?.*$/, '');\n     }\n     if (element.enctype === 'multipart/form-data') {\n      data = new FormData(element);\n      if (button != null) {\n       data.append(button.name, button.value);\n      }\n     } else {\n      data = serializeElement(element, button);\n     }\n     setData(element, 'ujs:submit-button', null);\n     setData(element, 'ujs:submit-button-formmethod', null);\n     setData(element, 'ujs:submit-button-formaction', null);\n    } else if (matches(element, Rails.buttonClickSelector) || matches(element, Rails.inputChangeSelector)) {\n     method = element.getAttribute('data-method');\n     url = element.getAttribute('data-url');\n     data = serializeElement(element, element.getAttribute('data-params'));\n    } else {\n     method = element.getAttribute('data-method');\n     url = Rails.href(element);\n     data = element.getAttribute('data-params');\n    }\n    ajax({\n     type: method || 'GET',\n     url: url,\n     data: data,\n     dataType: dataType,\n     beforeSend: function(xhr, options) {\n      if (fire(element, 'ajax:beforeSend', [xhr, options])) {\n       return fire(element, 'ajax:send', [xhr]);\n      } else {\n       fire(element, 'ajax:stopped');\n       return false;\n      }\n     },\n     success: function() {\n      var args;\n      args = 1 <= arguments.length ? slice.call(arguments, 0) : [];\n      return fire(element, 'ajax:success', args);\n     },\n     error: function() {\n      var args;\n      args = 1 <= arguments.length ? slice.call(arguments, 0) : [];\n      return fire(element, 'ajax:error', args);\n     },\n     complete: function() {\n      var args;\n      args = 1 <= arguments.length ? slice.call(arguments, 0) : [];\n      return fire(element, 'ajax:complete', args);\n     },\n     crossDomain: isCrossDomain(url),\n     withCredentials: (withCredentials != null) && withCredentials !== 'false'\n    });\n    return stopEverything(e);\n   };\n\n   Rails.formSubmitButtonClick = function(e) {\n    var button, form;\n    button = this;\n    form = button.form;\n    if (!form) {\n     return;\n    }\n    if (button.name) {\n     setData(form, 'ujs:submit-button', {\n      name: button.name,\n      value: button.value\n     });\n    }\n    setData(form, 'ujs:formnovalidate-button', button.formNoValidate);\n    setData(form, 'ujs:submit-button-formaction', button.getAttribute('formaction'));\n    return setData(form, 'ujs:submit-button-formmethod', button.getAttribute('formmethod'));\n   };\n\n   Rails.handleMetaClick = function(e) {\n    var data, link, metaClick, method;\n    link = this;\n    method = (link.getAttribute('data-method') || 'GET').toUpperCase();\n    data = link.getAttribute('data-params');\n    metaClick = e.metaKey || e.ctrlKey;\n    if (metaClick && method === 'GET' && !data) {\n     return e.stopImmediatePropagation();\n    }\n   };\n\n  }).call(this);\n  (function() {\n   var $, CSRFProtection, delegate, disableElement, enableElement, fire, formSubmitButtonClick, getData, handleConfirm, handleDisabledElement, handleMetaClick, handleMethod, handleRemote, refreshCSRFTokens;\n\n   fire = Rails.fire, delegate = Rails.delegate, getData = Rails.getData, $ = Rails.$, refreshCSRFTokens = Rails.refreshCSRFTokens, CSRFProtection = Rails.CSRFProtection, enableElement = Rails.enableElement, disableElement = Rails.disableElement, handleDisabledElement = Rails.handleDisabledElement, handleConfirm = Rails.handleConfirm, handleRemote = Rails.handleRemote, formSubmitButtonClick = Rails.formSubmitButtonClick, handleMetaClick = Rails.handleMetaClick, handleMethod = Rails.handleMethod;\n\n   if ((typeof jQuery !== \"undefined\" && jQuery !== null) && (jQuery.ajax != null)) {\n    if (jQuery.rails) {\n     throw new Error('If you load both jquery_ujs and rails-ujs, use rails-ujs only.');\n    }\n    jQuery.rails = Rails;\n    jQuery.ajaxPrefilter(function(options, originalOptions, xhr) {\n     if (!options.crossDomain) {\n      return CSRFProtection(xhr);\n     }\n    });\n   }\n\n   Rails.start = function() {\n    if (window._rails_loaded) {\n     throw new Error('rails-ujs has already been loaded!');\n    }\n    window.addEventListener('pageshow', function() {\n     $(Rails.formEnableSelector).forEach(function(el) {\n      if (getData(el, 'ujs:disabled')) {\n       return enableElement(el);\n      }\n     });\n     return $(Rails.linkDisableSelector).forEach(function(el) {\n      if (getData(el, 'ujs:disabled')) {\n       return enableElement(el);\n      }\n     });\n    });\n    delegate(document, Rails.linkDisableSelector, 'ajax:complete', enableElement);\n    delegate(document, Rails.linkDisableSelector, 'ajax:stopped', enableElement);\n    delegate(document, Rails.buttonDisableSelector, 'ajax:complete', enableElement);\n    delegate(document, Rails.buttonDisableSelector, 'ajax:stopped', enableElement);\n    delegate(document, Rails.linkClickSelector, 'click', handleDisabledElement);\n    delegate(document, Rails.linkClickSelector, 'click', handleConfirm);\n    delegate(document, Rails.linkClickSelector, 'click', handleMetaClick);\n    delegate(document, Rails.linkClickSelector, 'click', disableElement);\n    delegate(document, Rails.linkClickSelector, 'click', handleRemote);\n    delegate(document, Rails.linkClickSelector, 'click', handleMethod);\n    delegate(document, Rails.buttonClickSelector, 'click', handleDisabledElement);\n    delegate(document, Rails.buttonClickSelector, 'click', handleConfirm);\n    delegate(document, Rails.buttonClickSelector, 'click', disableElement);\n    delegate(document, Rails.buttonClickSelector, 'click', handleRemote);\n    delegate(document, Rails.inputChangeSelector, 'change', handleDisabledElement);\n    delegate(document, Rails.inputChangeSelector, 'change', handleConfirm);\n    delegate(document, Rails.inputChangeSelector, 'change', handleRemote);\n    delegate(document, Rails.formSubmitSelector, 'submit', handleDisabledElement);\n    delegate(document, Rails.formSubmitSelector, 'submit', handleConfirm);\n    delegate(document, Rails.formSubmitSelector, 'submit', handleRemote);\n    delegate(document, Rails.formSubmitSelector, 'submit', function(e) {\n     return setTimeout((function() {\n      return disableElement(e);\n     }), 13);\n    });\n    delegate(document, Rails.formSubmitSelector, 'ajax:send', disableElement);\n    delegate(document, Rails.formSubmitSelector, 'ajax:complete', enableElement);\n    delegate(document, Rails.formInputClickSelector, 'click', handleDisabledElement);\n    delegate(document, Rails.formInputClickSelector, 'click', handleConfirm);\n    delegate(document, Rails.formInputClickSelector, 'click', formSubmitButtonClick);\n    document.addEventListener('DOMContentLoaded', refreshCSRFTokens);\n    return window._rails_loaded = true;\n   };\n\n   if (window.Rails === Rails && fire(document, 'rails:attachBindings')) {\n    Rails.start();\n   }\n\n  }).call(this);\n }).call(this);\n\n if (typeof module === \"object\" && module.exports) {\n  module.exports = Rails;\n } else if (typeof define === \"function\" && define.amd) {\n  define(Rails);\n }\n}).call(this);\n","// This file will be loaded on admin pages, regardless of theme.\n\nimport { delegate } from 'rails-ujs';\n\nconst batchCheckboxClassName = '.batch-checkbox input[type=\"checkbox\"]';\n\ndelegate(document, '#batch_checkbox_all', 'change', ({ target }) => {\n [].forEach.call(document.querySelectorAll(batchCheckboxClassName), (content) => {\n  content.checked = target.checked;\n });\n});\n\ndelegate(document, batchCheckboxClassName, 'change', () => {\n const checkAllElement = document.querySelector('#batch_checkbox_all');\n\n if (checkAllElement) {\n  checkAllElement.checked = [].every.call(document.querySelectorAll(batchCheckboxClassName), (content) => content.checked);\n  checkAllElement.indeterminate = !checkAllElement.checked && [].some.call(document.querySelectorAll(batchCheckboxClassName), (content) => content.checked);\n }\n});\n\ndelegate(document, '.media-spoiler-show-button', 'click', () => {\n [].forEach.call(document.querySelectorAll('button.media-spoiler'), (element) => {\n  element.click();\n });\n});\n\ndelegate(document, '.media-spoiler-hide-button', 'click', () => {\n [].forEach.call(document.querySelectorAll('.spoiler-button.spoiler-button--visible button'), (element) => {\n  element.click();\n });\n});\n\ndelegate(document, '#domain_block_severity', 'change', ({ target }) => {\n const rejectMediaDiv  = document.querySelector('.input.with_label.domain_block_reject_media');\n const rejectReportsDiv = document.querySelector('.input.with_label.domain_block_reject_reports');\n\n if (rejectMediaDiv) {\n  rejectMediaDiv.style.display = (target.value === 'suspend') ? 'none' : 'block';\n }\n\n if (rejectReportsDiv) {\n  rejectReportsDiv.style.display = (target.value === 'suspend') ? 'none' : 'block';\n }\n});\n"],"sourceRoot":""}