keyboard_shortcuts.js.map 10.3 KB
Newer Older
Haelwenn's avatar
Haelwenn committed
1
{"version":3,"sources":["webpack:///app/javascript/tank/sources/git/git.pleroma.social/pleroma/mastofe/app/javascript/mastodon/features/keyboard_shortcuts/index.js"],"names":["messages","defineMessages","heading","KeyboardShortcuts","injectIntl","render","this","props","intl","multiColumn","bindToDocument","icon","formatMessage","className","id","defaultMessage","ImmutablePureComponent","PropTypes","object","isRequired","bool"],"mappings":"+NAOMA,EAAWC,YAAe,CAC9BC,QAAQ,CAAD,uEAIHC,EADUC,a,sGAQdC,OAAA,WAAW,IAAD,EACsBC,KAAKC,MAA3BC,EADA,EACAA,KAAMC,EADN,EACMA,YAEd,OACE,YAAC,IAAD,CAAQC,gBAAiBD,EAAaE,KAAK,WAAWT,QAASM,EAAKI,cAAcZ,EAASE,eAA3F,EACE,YAAC,IAAD,IACA,mBAAKW,UAAU,4DAAf,EACE,8BACE,8BACE,2BACE,2BAAI,YAAC,IAAD,CAAkBC,GAAG,4BAA4BC,eAAe,YACpE,2BAAI,YAAC,IAAD,CAAkBD,GAAG,iCAAiCC,eAAe,mBAG7E,8BACE,2BACE,2BAAI,kCACJ,2BAAI,YAAC,IAAD,CAAkBD,GAAG,2BAA2BC,eAAe,eAErE,2BACE,2BAAI,kCACJ,2BAAI,YAAC,IAAD,CAAkBD,GAAG,6BAA6BC,eAAe,wBAEvE,2BACE,2BAAI,kCACJ,2BAAI,YAAC,IAAD,CAAkBD,GAAG,6BAA6BC,eAAe,+BAEvE,2BACE,2BAAI,kCACJ,2BAAI,YAAC,IAAD,CAAkBD,GAAG,+BAA+BC,eAAe,mBAEzE,2BACE,2BAAI,kCACJ,2BAAI,YAAC,IAAD,CAAkBD,GAAG,2BAA2BC,eAAe,eAErE,2BACE,2BAAI,qCAAJ,KAAsB,kCACtB,2BAAI,YAAC,IAAD,CAAkBD,GAAG,2BAA2BC,eAAe,qBAErE,2BACE,2BAAI,kCACJ,2BAAI,YAAC,IAAD,CAAkBD,GAAG,mCAAmCC,eAAe,kCAE7E,2BACE,2BAAI,kCACJ,2BAAI,YAAC,IAAD,CAAkBD,GAAG,wCAAwCC,eAAe,yBAElF,2BACE,2BAAI,kCAAJ,KAAmB,kCACnB,2BAAI,YAAC,IAAD,CAAkBD,GAAG,wBAAwBC,eAAe,6BAElE,2BACE,2BAAI,oCAAJ,KAAqB,kCACrB,2BAAI,YAAC,IAAD,CAAkBD,GAAG,0BAA0BC,eAAe,+BAEpE,2BACE,2BAAI,iCAAJ,IAAiB,kCACjB,2BAAI,YAAC,IAAD,CAAkBD,GAAG,4BAA4BC,eAAe,8CAEtE,2BACE,2BAAI,kCACJ,2BAAI,YAAC,IAAD,CAAkBD,GAAG,6BAA6BC,eAAe,oCAEvE,2BACE,2BAAI,mCAAJ,IAAmB,kCACnB,2BAAI,YAAC,IAAD,CAAkBD,GAAG,0BAA0BC,eAAe,gCAEpE,2BACE,2BAAI,0CACJ,2BAAI,YAAC,IAAD,CAAkBD,GAAG,0BAA0BC,eAAe,uBAEpE,2BACE,2BAAI,kCACJ,2BAAI,YAAC,IAAD,CAAkBD,GAAG,4BAA4BC,eAAe,sBAEtE,2BACE,2BAAI,oCACJ,2BAAI,YAAC,IAAD,CAAkBD,GAAG,6BAA6BC,eAAe,0CAEvE,2BACE,2BAAI,iCAAJ,IAAiB,kCACjB,2BAAI,YAAC,IAAD,CAAkBD,GAAG,0BAA0BC,eAAe,4BAEpE,2BACE,2BAAI,iCAAJ,IAAiB,kCACjB,2BAAI,YAAC,IAAD,CAAkBD,GAAG,mCAAmCC,eAAe,mCAE7E,2BACE,2BAAI,iCAAJ,IAAiB,kCACjB,2BAAI,YAAC,IAAD,CAAkBD,GAAG,2BAA2BC,eAAe,6BAErE,2BACE,2BAAI,iCAAJ,IAAiB,kCACjB,2BAAI,YAAC,IAAD,CAAkBD,GAAG,+BAA+BC,eAAe,iCAEzE,2BACE,2BAAI,iCAAJ,IAAiB,kCACjB,2BAAI,YAAC,IAAD,CAAkBD,GAAG,4BAA4BC,eAAe,qCAEtE,2BACE,2BAAI,iCAAJ,IAAiB,kCACjB,2BAAI,YAAC,IAAD,CAAkBD,GAAG,2BAA2BC,eAAe,mCAErE,2BACE,2BAAI,iCAAJ,IAAiB,kCACjB,2BAAI,YAAC,IAAD,CAAkBD,GAAG,gCAAgCC,eAAe,8BAE1E,2BACE,2BAAI,iCAAJ,IAAiB,kCACjB,2BAAI,YAAC,IAAD,CAAkBD,GAAG,4BAA4BC,eAAe,gCAEtE,2BACE,2BAAI,iCAAJ,IAAiB,kCACjB,2BAAI,YAAC,IAAD,CAAkBD,GAAG,gCAAgCC,eAAe,2BAE1E,2BACE,2BAAI,iCAAJ,IAAiB,kCACjB,2BAAI,YAAC,IAAD,CAAkBD,GAAG,6BAA6BC,eAAe,iCAEvE,2BACE,2BAAI,iCAAJ,IAAiB,kCACjB,2BAAI,YAAC,IAAD,CAAkBD,GAAG,2BAA2BC,eAAe,+BAErE,2BACE,2BAAI,iCAAJ,IAAiB,kCACjB,2BAAI,YAAC,IAAD,CAAkBD,GAAG,8BAA8BC,eAAe,mCAExE,2BACE,2BAAI,kCACJ,2BAAI,YAAC,IAAD,CAAkBD,GAAG,4BAA4BC,eAAe,kC,GAxIpDC,K,0BAEX,CACjBR,KAAMS,IAAUC,OAAOC,WACvBV,YAAaQ,IAAUG,O","file":"features/keyboard_shortcuts.js","sourcesContent":["import React from 'react';\nimport Column from '../ui/components/column';\nimport ColumnBackButtonSlim from '../../components/column_back_button_slim';\nimport { defineMessages, injectIntl, FormattedMessage } from 'react-intl';\nimport PropTypes from 'prop-types';\nimport ImmutablePureComponent from 'react-immutable-pure-component';\n\nconst messages = defineMessages({\n heading: { id: 'keyboard_shortcuts.heading', defaultMessage: 'Keyboard Shortcuts' },\n});\n\nexport default @injectIntl\nclass KeyboardShortcuts extends ImmutablePureComponent {\n\n static propTypes = {\n  intl: PropTypes.object.isRequired,\n  multiColumn: PropTypes.bool,\n };\n\n render () {\n  const { intl, multiColumn } = this.props;\n\n  return (\n   <Column bindToDocument={!multiColumn} icon='question' heading={intl.formatMessage(messages.heading)}>\n    <ColumnBackButtonSlim />\n    <div className='keyboard-shortcuts scrollable optionally-scrollable'>\n     <table>\n      <thead>\n       <tr>\n        <th><FormattedMessage id='keyboard_shortcuts.hotkey' defaultMessage='Hotkey' /></th>\n        <th><FormattedMessage id='keyboard_shortcuts.description' defaultMessage='Description' /></th>\n       </tr>\n      </thead>\n      <tbody>\n       <tr>\n        <td><kbd>r</kbd></td>\n        <td><FormattedMessage id='keyboard_shortcuts.reply' defaultMessage='to reply' /></td>\n       </tr>\n       <tr>\n        <td><kbd>m</kbd></td>\n        <td><FormattedMessage id='keyboard_shortcuts.mention' defaultMessage='to mention author' /></td>\n       </tr>\n       <tr>\n        <td><kbd>p</kbd></td>\n        <td><FormattedMessage id='keyboard_shortcuts.profile' defaultMessage=\"to open author's profile\" /></td>\n       </tr>\n       <tr>\n        <td><kbd>f</kbd></td>\n        <td><FormattedMessage id='keyboard_shortcuts.favourite' defaultMessage='to favourite' /></td>\n       </tr>\n       <tr>\n        <td><kbd>b</kbd></td>\n        <td><FormattedMessage id='keyboard_shortcuts.boost' defaultMessage='to boost' /></td>\n       </tr>\n       <tr>\n        <td><kbd>enter</kbd>, <kbd>o</kbd></td>\n        <td><FormattedMessage id='keyboard_shortcuts.enter' defaultMessage='to open status' /></td>\n       </tr>\n       <tr>\n        <td><kbd>x</kbd></td>\n        <td><FormattedMessage id='keyboard_shortcuts.toggle_hidden' defaultMessage='to show/hide text behind CW' /></td>\n       </tr>\n       <tr>\n        <td><kbd>h</kbd></td>\n        <td><FormattedMessage id='keyboard_shortcuts.toggle_sensitivity' defaultMessage='to show/hide media' /></td>\n       </tr>\n       <tr>\n        <td><kbd>up</kbd>, <kbd>k</kbd></td>\n        <td><FormattedMessage id='keyboard_shortcuts.up' defaultMessage='to move up in the list' /></td>\n       </tr>\n       <tr>\n        <td><kbd>down</kbd>, <kbd>j</kbd></td>\n        <td><FormattedMessage id='keyboard_shortcuts.down' defaultMessage='to move down in the list' /></td>\n       </tr>\n       <tr>\n        <td><kbd>1</kbd>-<kbd>9</kbd></td>\n        <td><FormattedMessage id='keyboard_shortcuts.column' defaultMessage='to focus a status in one of the columns' /></td>\n       </tr>\n       <tr>\n        <td><kbd>n</kbd></td>\n        <td><FormattedMessage id='keyboard_shortcuts.compose' defaultMessage='to focus the compose textarea' /></td>\n       </tr>\n       <tr>\n        <td><kbd>alt</kbd>+<kbd>n</kbd></td>\n        <td><FormattedMessage id='keyboard_shortcuts.toot' defaultMessage='to start a brand new toot' /></td>\n       </tr>\n       <tr>\n        <td><kbd>backspace</kbd></td>\n        <td><FormattedMessage id='keyboard_shortcuts.back' defaultMessage='to navigate back' /></td>\n       </tr>\n       <tr>\n        <td><kbd>s</kbd></td>\n        <td><FormattedMessage id='keyboard_shortcuts.search' defaultMessage='to focus search' /></td>\n       </tr>\n       <tr>\n        <td><kbd>esc</kbd></td>\n        <td><FormattedMessage id='keyboard_shortcuts.unfocus' defaultMessage='to un-focus compose textarea/search' /></td>\n       </tr>\n       <tr>\n        <td><kbd>g</kbd>+<kbd>h</kbd></td>\n        <td><FormattedMessage id='keyboard_shortcuts.home' defaultMessage='to open home timeline' /></td>\n       </tr>\n       <tr>\n        <td><kbd>g</kbd>+<kbd>n</kbd></td>\n        <td><FormattedMessage id='keyboard_shortcuts.notifications' defaultMessage='to open notifications column' /></td>\n       </tr>\n       <tr>\n        <td><kbd>g</kbd>+<kbd>l</kbd></td>\n        <td><FormattedMessage id='keyboard_shortcuts.local' defaultMessage='to open local timeline' /></td>\n       </tr>\n       <tr>\n        <td><kbd>g</kbd>+<kbd>t</kbd></td>\n        <td><FormattedMessage id='keyboard_shortcuts.federated' defaultMessage='to open federated timeline' /></td>\n       </tr>\n       <tr>\n        <td><kbd>g</kbd>+<kbd>d</kbd></td>\n        <td><FormattedMessage id='keyboard_shortcuts.direct' defaultMessage='to open direct messages column' /></td>\n       </tr>\n       <tr>\n        <td><kbd>g</kbd>+<kbd>s</kbd></td>\n        <td><FormattedMessage id='keyboard_shortcuts.start' defaultMessage='to open \"get started\" column' /></td>\n       </tr>\n       <tr>\n        <td><kbd>g</kbd>+<kbd>f</kbd></td>\n        <td><FormattedMessage id='keyboard_shortcuts.favourites' defaultMessage='to open favourites list' /></td>\n       </tr>\n       <tr>\n        <td><kbd>g</kbd>+<kbd>p</kbd></td>\n        <td><FormattedMessage id='keyboard_shortcuts.pinned' defaultMessage='to open pinned toots list' /></td>\n       </tr>\n       <tr>\n        <td><kbd>g</kbd>+<kbd>u</kbd></td>\n        <td><FormattedMessage id='keyboard_shortcuts.my_profile' defaultMessage='to open your profile' /></td>\n       </tr>\n       <tr>\n        <td><kbd>g</kbd>+<kbd>b</kbd></td>\n        <td><FormattedMessage id='keyboard_shortcuts.blocked' defaultMessage='to open blocked users list' /></td>\n       </tr>\n       <tr>\n        <td><kbd>g</kbd>+<kbd>m</kbd></td>\n        <td><FormattedMessage id='keyboard_shortcuts.muted' defaultMessage='to open muted users list' /></td>\n       </tr>\n       <tr>\n        <td><kbd>g</kbd>+<kbd>r</kbd></td>\n        <td><FormattedMessage id='keyboard_shortcuts.requests' defaultMessage='to open follow requests list' /></td>\n       </tr>\n       <tr>\n        <td><kbd>?</kbd></td>\n        <td><FormattedMessage id='keyboard_shortcuts.legend' defaultMessage='to display this legend' /></td>\n       </tr>\n      </tbody>\n     </table>\n    </div>\n   </Column>\n  );\n }\n\n}\n"],"sourceRoot":""}