list_timeline.js.map 11.8 KB
Newer Older
Haelwenn's avatar
Haelwenn committed
1
{"version":3,"sources":["webpack:///app/javascript/tank/sources/git/git.pleroma.social/pleroma/mastofe/app/javascript/flavours/glitch/features/list_timeline/index.js"],"names":["messages","defineMessages","deleteMessage","deleteConfirm","all_replies","no_replies","list_replies","ListTimeline","connect","state","props","list","getIn","params","id","hasUnread","injectIntl","columnId","dispatch","removeColumn","addColumn","context","router","history","push","dir","moveColumn","column","scrollTop","c","maxId","expandListTimeline","openModal","listId","intl","message","formatMessage","confirm","onConfirm","deleteList","target","updateList","undefined","value","componentDidMount","this","fetchList","disconnect","connectListStream","componentWillReceiveProps","nextProps","componentWillUnmount","render","multiColumn","pinned","title","get","replies_policy","className","ref","setRef","label","icon","active","onPin","handlePin","onMove","handleMove","onClick","handleHeaderClick","tabIndex","handleEditClick","defaultMessage","handleDeleteClick","map","policy","join","type","checked","onChange","handleRepliesPolicyChange","htmlFor","trackScroll","scrollKey","timelineId","onLoadMore","handleLoadMore","emptyMessage","React","PureComponent","PropTypes","object"],"mappings":"4TAiBMA,EAAWC,YAAe,CAC9BC,cAAc,CAAD,gHACbC,cAAc,CAAD,gEACbC,YAAY,CAAD,0EACXC,WAAW,CAAD,8DACVC,aAAa,CAAD,+EAURC,EAFUC,kBALQ,SAACC,EAAOC,GAAR,MAAmB,CACzCC,KAAMF,EAAMG,MAAM,CAAC,QAASF,EAAMG,OAAOC,KACzCC,UAAWN,EAAMG,MAAM,CAAC,YAAD,QAAsBF,EAAMG,OAAOC,GAAM,WAAa,I,GAI9EE,a,8LAiBa,WAAO,IAAD,EACe,EAAKN,MAA5BO,EADQ,EACRA,SAAUC,EADF,EACEA,SAEdD,EACFC,EAASC,YAAaF,KAEtBC,EAASE,YAAU,OAAQ,CAAEN,GAAI,EAAKJ,MAAMG,OAAOC,MACnD,EAAKO,QAAQC,OAAOC,QAAQC,KAAK,Q,wCAIxB,SAACC,GAAS,IAAD,EACW,EAAKf,MAA5BO,EADY,EACZA,UACRC,EAFoB,EACFA,UACTQ,YAAWT,EAAUQ,M,+CAGZ,WAClB,EAAKE,OAAOC,c,oCAqCL,SAAAC,GACP,EAAKF,OAASE,I,4CAGC,SAAAC,GAAU,IACjBhB,EAAO,EAAKJ,MAAMG,OAAlBC,GACR,EAAKJ,MAAMQ,SAASa,YAAmBjB,EAAI,CAAEgB,a,6CAG7B,WAChB,EAAKpB,MAAMQ,SAASc,YAAU,cAAe,CAAEC,OAAQ,EAAKvB,MAAMG,OAAOC,Q,+CAGvD,WAAO,IAAD,EACa,EAAKJ,MAAlCQ,EADgB,EAChBA,SAAUD,EADM,EACNA,SAAUiB,EADJ,EACIA,KACpBpB,EAAO,EAAKJ,MAAMG,OAAlBC,GAERI,EAASc,YAAU,UAAW,CAC5BG,QAASD,EAAKE,cAAcpC,EAASE,eACrCmC,QAASH,EAAKE,cAAcpC,EAASG,eACrCmC,UAAW,WACTpB,EAASqB,YAAWzB,IAEdG,EACJC,EAASC,YAAaF,IAEtB,EAAKI,QAAQC,OAAOC,QAAQC,KAAK,gB,uDAMb,YAAiB,IAAdgB,EAAa,EAAbA,OAAa,EACf,EAAK9B,MACxBI,GAFkC,EAClCI,SADkC,EACxBP,KACH,EAAKD,MAAMG,OAAlBC,IACR,EAAKJ,MAAMQ,SAASuB,YAAW3B,OAAI4B,GAAW,EAAOF,EAAOG,U,8CArE9DC,kBAAA,WAAsB,IACZ1B,EAAa2B,KAAKnC,MAAlBQ,SACAJ,EAAO+B,KAAKnC,MAAMG,OAAlBC,GAERI,EAAS4B,YAAUhC,IACnBI,EAASa,YAAmBjB,IAE5B+B,KAAKE,WAAa7B,EAAS8B,YAAkBlC,K,EAG/CmC,0BAAA,SAA2BC,GAAY,IAC7BhC,EAAa2B,KAAKnC,MAAlBQ,SACAJ,EAAOoC,EAAUrC,OAAjBC,GAEJA,IAAO+B,KAAKnC,MAAMG,OAAOC,KACvB+B,KAAKE,aACPF,KAAKE,aACLF,KAAKE,WAAa,MAGpB7B,EAAS4B,YAAUhC,IACnBI,EAASa,YAAmBjB,IAE5B+B,KAAKE,WAAa7B,EAAS8B,YAAkBlC,M,EAIjDqC,qBAAA,WACMN,KAAKE,aACPF,KAAKE,aACLF,KAAKE,WAAa,O,EA0CtBK,OAAA,WAAW,IAAD,SACiDP,KAAKnC,MAAtDK,EADA,EACAA,UAAWE,EADX,EACWA,SAAUoC,EADrB,EACqBA,YAAa1C,EADlC,EACkCA,KAClCG,GAFA,EACwCoB,KACjCW,KAAKnC,MAAMG,OAAlBC,IACFwC,IAAWrC,EACXsC,EAAS5C,EAAOA,EAAK6C,IAAI,SAAW1C,EACpC2C,EAAiB9C,EAAOA,EAAK6C,IAAI,uBAAoBd,EAE3D,YAAoB,IAAT/B,EAEP,YAAC,IAAD,UACE,mBAAK+C,UAAU,mBAAf,EACE,YAAC,IAAD,OAIY,IAAT/C,EAEP,YAAC,IAAD,UACE,mBAAK+C,UAAU,mBAAf,EACE,YAAC,IAAD,MAON,kBAAC,IAAD,CAAQC,IAAKd,KAAKe,OAAQC,MAAON,GAC/B,YAAC,IAAD,CACEO,KAAK,UACLC,OAAQhD,EACRwC,MAAOA,EACPS,MAAOnB,KAAKoB,UACZC,OAAQrB,KAAKsB,WACbC,QAASvB,KAAKwB,kBACdf,OAAQA,EACRD,YAAaA,QARf,EAUE,mBAAKK,UAAU,6BAAf,EACE,sBAAQA,UAAU,sCAAsCY,SAAS,IAAIF,QAASvB,KAAK0B,sBAAnF,EACE,YAAC,IAAD,CAAMzD,GAAG,WADX,IACuB,YAAC,IAAD,CAAkBA,GAAG,aAAa0D,eAAe,eAGxE,sBAAQd,UAAU,sCAAsCY,SAAS,IAAIF,QAASvB,KAAK4B,wBAAnF,EACE,YAAC,IAAD,CAAM3D,GAAG,UADX,IACsB,YAAC,IAAD,CAAkBA,GAAG,eAAe0D,eAAe,uBAItD9B,IAAnBe,GACA,4BACE,mBAAKC,UAAU,6BAAf,EACE,iCACE,+BAAQ,YAAC,IAAD,CAAkB5C,GAAG,6BAA6B0D,eAAe,sBACvE,CAAC,aAAc,eAAgB,eAAeE,IAAI,SAAAC,GAAM,OACxD,mBAAKjB,UAAU,sBAAf,EACE,qBAAOA,UAAU,uBAAuB5C,GAAI,CAAC,UAAW,QAASA,EAAI6D,GAAQC,KAAK,KAAMC,KAAK,QAAQlC,MAAOgC,EAAQG,QAASrB,IAAmBkB,EAAQI,SAAU,EAAKC,4BACvK,qBAAOtB,UAAU,uBAAuBuB,QAAS,CAAC,UAAW,QAASnE,EAAI6D,GAAQC,KAAK,WAAvF,EACE,kBAAC,IAAqB5E,EAAS2E,WAS7C,sBAGF,YAAC,IAAD,CACEO,aAAc5B,EACd6B,UAAS,iBAAmBlE,EAC5BmE,WAAU,QAAUtE,EACpBuE,WAAYxC,KAAKyC,eACjBC,aAAc,YAAC,IAAD,CAAkBzE,GAAG,oBAAoB0D,eAAe,2C,GArLrDgB,IAAMC,e,6BAET,CACpBnE,OAAQoE,IAAUC,S","file":"flavours/glitch/async/list_timeline.js","sourcesContent":["import React from 'react';\nimport { connect } from 'react-redux';\nimport PropTypes from 'prop-types';\nimport ImmutablePropTypes from 'react-immutable-proptypes';\nimport StatusListContainer from 'flavours/glitch/features/ui/containers/status_list_container';\nimport Column from 'flavours/glitch/components/column';\nimport ColumnHeader from 'flavours/glitch/components/column_header';\nimport { addColumn, removeColumn, moveColumn } from 'flavours/glitch/actions/columns';\nimport { FormattedMessage, defineMessages, injectIntl } from 'react-intl';\nimport { connectListStream } from 'flavours/glitch/actions/streaming';\nimport { expandListTimeline } from 'flavours/glitch/actions/timelines';\nimport { fetchList, deleteList, updateList } from 'flavours/glitch/actions/lists';\nimport { openModal } from 'flavours/glitch/actions/modal';\nimport MissingIndicator from 'flavours/glitch/components/missing_indicator';\nimport LoadingIndicator from 'flavours/glitch/components/loading_indicator';\nimport Icon from 'flavours/glitch/components/icon';\n\nconst messages = defineMessages({\n deleteMessage: { id: 'confirmations.delete_list.message', defaultMessage: 'Are you sure you want to permanently delete this list?' },\n deleteConfirm: { id: 'confirmations.delete_list.confirm', defaultMessage: 'Delete' },\n all_replies:  { id: 'lists.replies_policy.all_replies', defaultMessage: 'any followed user' },\n no_replies:  { id: 'lists.replies_policy.no_replies', defaultMessage: 'no one' },\n list_replies: { id: 'lists.replies_policy.list_replies', defaultMessage: 'members of the list' },\n});\n\nconst mapStateToProps = (state, props) => ({\n list: state.getIn(['lists', props.params.id]),\n hasUnread: state.getIn(['timelines', `list:${props.params.id}`, 'unread']) > 0,\n});\n\nexport default @connect(mapStateToProps)\n@injectIntl\nclass ListTimeline extends React.PureComponent {\n\n static contextTypes = {\n  router: PropTypes.object,\n };\n\n static propTypes = {\n  params: PropTypes.object.isRequired,\n  dispatch: PropTypes.func.isRequired,\n  columnId: PropTypes.string,\n  hasUnread: PropTypes.bool,\n  multiColumn: PropTypes.bool,\n  list: PropTypes.oneOfType([ImmutablePropTypes.map, PropTypes.bool]),\n  intl: PropTypes.object.isRequired,\n };\n\n handlePin = () => {\n  const { columnId, dispatch } = this.props;\n\n  if (columnId) {\n   dispatch(removeColumn(columnId));\n  } else {\n   dispatch(addColumn('LIST', { id: this.props.params.id }));\n   this.context.router.history.push('/');\n  }\n }\n\n handleMove = (dir) => {\n  const { columnId, dispatch } = this.props;\n  dispatch(moveColumn(columnId, dir));\n }\n\n handleHeaderClick = () => {\n  this.column.scrollTop();\n }\n\n componentDidMount () {\n  const { dispatch } = this.props;\n  const { id } = this.props.params;\n\n  dispatch(fetchList(id));\n  dispatch(expandListTimeline(id));\n\n  this.disconnect = dispatch(connectListStream(id));\n }\n\n componentWillReceiveProps (nextProps) {\n  const { dispatch } = this.props;\n  const { id } = nextProps.params;\n\n  if (id !== this.props.params.id) {\n   if (this.disconnect) {\n    this.disconnect();\n    this.disconnect = null;\n   }\n\n   dispatch(fetchList(id));\n   dispatch(expandListTimeline(id));\n\n   this.disconnect = dispatch(connectListStream(id));\n  }\n }\n\n componentWillUnmount () {\n  if (this.disconnect) {\n   this.disconnect();\n   this.disconnect = null;\n  }\n }\n\n setRef = c => {\n  this.column = c;\n }\n\n handleLoadMore = maxId => {\n  const { id } = this.props.params;\n  this.props.dispatch(expandListTimeline(id, { maxId }));\n }\n\n handleEditClick = () => {\n  this.props.dispatch(openModal('LIST_EDITOR', { listId: this.props.params.id }));\n }\n\n handleDeleteClick = () => {\n  const { dispatch, columnId, intl } = this.props;\n  const { id } = this.props.params;\n\n  dispatch(openModal('CONFIRM', {\n   message: intl.formatMessage(messages.deleteMessage),\n   confirm: intl.formatMessage(messages.deleteConfirm),\n   onConfirm: () => {\n    dispatch(deleteList(id));\n\n    if (!!columnId) {\n     dispatch(removeColumn(columnId));\n    } else {\n     this.context.router.history.push('/lists');\n    }\n   },\n  }));\n }\n\n handleRepliesPolicyChange = ({ target }) => {\n  const { dispatch, list } = this.props;\n  const { id } = this.props.params;\n  this.props.dispatch(updateList(id, undefined, false, target.value));\n }\n\n render () {\n  const { hasUnread, columnId, multiColumn, list, intl } = this.props;\n  const { id } = this.props.params;\n  const pinned = !!columnId;\n  const title = list ? list.get('title') : id;\n  const replies_policy = list ? list.get('replies_policy') : undefined;\n\n  if (typeof list === 'undefined') {\n   return (\n    <Column>\n     <div className='scrollable'>\n      <LoadingIndicator />\n     </div>\n    </Column>\n   );\n  } else if (list === false) {\n   return (\n    <Column>\n     <div className='scrollable'>\n      <MissingIndicator />\n     </div>\n    </Column>\n   );\n  }\n\n  return (\n   <Column ref={this.setRef} label={title}>\n    <ColumnHeader\n     icon='list-ul'\n     active={hasUnread}\n     title={title}\n     onPin={this.handlePin}\n     onMove={this.handleMove}\n     onClick={this.handleHeaderClick}\n     pinned={pinned}\n     multiColumn={multiColumn}\n    >\n     <div className='column-header__links'>\n      <button className='text-btn column-header__setting-btn' tabIndex='0' onClick={this.handleEditClick}>\n       <Icon id='pencil' /> <FormattedMessage id='lists.edit' defaultMessage='Edit list' />\n      </button>\n\n      <button className='text-btn column-header__setting-btn' tabIndex='0' onClick={this.handleDeleteClick}>\n       <Icon id='trash' /> <FormattedMessage id='lists.delete' defaultMessage='Delete list' />\n      </button>\n     </div>\n\n     { replies_policy !== undefined && (\n      <div>\n       <div className='column-settings__row'>\n        <fieldset>\n         <legend><FormattedMessage id='lists.replies_policy.title' defaultMessage='Show replies to:' /></legend>\n         { ['no_replies', 'list_replies', 'all_replies'].map(policy => (\n          <div className='setting-radio'>\n           <input className='setting-radio__input' id={['setting', 'radio', id, policy].join('-')} type='radio' value={policy} checked={replies_policy === policy} onChange={this.handleRepliesPolicyChange} />\n           <label className='setting-radio__label' htmlFor={['setting', 'radio', id, policy].join('-')}>\n            <FormattedMessage {...messages[policy]} />\n           </label>\n          </div>\n         ))}\n        </fieldset>\n       </div>\n      </div>\n     )}\n\n     <hr />\n    </ColumnHeader>\n\n    <StatusListContainer\n     trackScroll={!pinned}\n     scrollKey={`list_timeline-${columnId}`}\n     timelineId={`list:${id}`}\n     onLoadMore={this.handleLoadMore}\n     emptyMessage={<FormattedMessage id='empty_column.list' defaultMessage='There is nothing in this list yet.' />}\n    />\n   </Column>\n  );\n }\n\n}\n"],"sourceRoot":""}