Commit 07d90b04 authored by Marcin Mikołajczak's avatar Marcin Mikołajczak Committed by Yamagishi Kazutoshi

i18n: Update Polish translation (#7085)

Signed-off-by: marcin mikołajczak's avatarMarcin Mikołajczak <me@m4sk.in>
parent 498327b2
...@@ -269,6 +269,7 @@ ...@@ -269,6 +269,7 @@
"tabs_bar.home": "Strona główna", "tabs_bar.home": "Strona główna",
"tabs_bar.local_timeline": "Lokalne", "tabs_bar.local_timeline": "Lokalne",
"tabs_bar.notifications": "Powiadomienia", "tabs_bar.notifications": "Powiadomienia",
"tabs_bar.search": "Szukaj",
"ui.beforeunload": "Utracisz tworzony wpis, jeżeli opuścisz Mastodona.", "ui.beforeunload": "Utracisz tworzony wpis, jeżeli opuścisz Mastodona.",
"upload_area.title": "Przeciągnij i upuść aby wysłać", "upload_area.title": "Przeciągnij i upuść aby wysłać",
"upload_button.label": "Dodaj zawartość multimedialną", "upload_button.label": "Dodaj zawartość multimedialną",
......
...@@ -700,6 +700,83 @@ pl: ...@@ -700,6 +700,83 @@ pl:
reblogged: podbił reblogged: podbił
sensitive_content: Wrażliwa zawartość sensitive_content: Wrażliwa zawartość
terms: terms:
body_html: |
<h2>Polityka prywatności</h2>
<h3 id="collect">Jakie informacje zbieramy?</h3>
<ul>
<li><em>Podstawowe informacje o koncie</em>: Podczas rejestracji na tym serwerze, możesz zostać poproszony o wprowadzenie nazwy użytkownika, adresu e-mail i hasła. Możesz także wprowadzić dodatkowe informacje o profilu, takie jak nazwa wyświetlana i biografia oraz wysłać awatar i obraz nagłówka. Nazwa użytkownika, nazwa wyświetlana, biografia, awatar i obraz nagłówka są zawsze widoczne dla wszystkich.</li>
<li><em>Wpisy, śledzenie i inne publiczne informacje</em>: Lista osób które śledzisz jest widoczna publicznie, tak jak lista osób, które Cię śledzą. Jeżeli dodasz wpis, data i czas jego utworzenia i aplikacja, z której go wysłano są przechowywane. Wiadomości mogą zawierać załączniki multimedialne, takie jak zdjęcia i filmy. Publiczne i niewidoczne wpisy są dostępne publicznie. Udostępniony wpis również jest widoczny publicznie. Twoje wpisy są dostarczane obserwującym, co oznacza że jego kopie mogą zostać dostarczone i być przechowywane na innych serwerach. Kiedy usuniesz wpis, przestaje być widoczny również dla osób śledzących Cię. „Podbijanie” i dodanie do ulubionych jest zawsze publiczne.</li>
<li><em>Wpisy bezpośrednie i tylko dla śledzących</em>: Wszystkie wpisy są przechowywane i przetwarzane na serwerze. Wpisy przeznaczone tylko dla śledzących są widoczne tylko dla nich i osób wspomnianych we wpisie, a wpisy bezpośrednie tylko dla wspimnianych. W wielu przypadkach oznacza to, że ich kopie są dostarczane i przechowywane na innych serwerach. Staramy się ograniczać zasięg tych wpisów wyłącznie do właściwych odbiorców, ale inne serwery mogą tego nie robić. Ważne jest, aby sprawdzać jakich serwerów używają osoby, które Cię śledzą. Możesz aktywować opcję pozwalającą na ręczne akceptowanie i odrzucanie nowych śledzących. <em>Pamiętaj, że właściciele serwerów mogą zobaczyć te wiadomości</em>, a odbiorcy mogą wykonać zrzut ekranu, skopiować lub udostępniać ten wpis. <em>Nie udostępniaj wrażliwych danych z użyciem Mastodona.</em></li>
<li><em>Adresy IP i inne metadane</em>: Kiedy zalogujesz się, przechowujemy adres IP użyty w trakcie logowania wraz z nazwą używanej przeglądarki. Wszystkie aktywne sesje możesz zobaczyć (i wygasić) w ustawieniach. Ostatnio używany adres IP jest przechowywany przez nas do 12 miesięcy. Możemy również przechowywać adresy IP wykorzystywane przy każdym działaniu na serwerze.</li>
</ul>
<hr class="spacer" />
<h3 id="use">W jakim celu wykorzystujecie informacje?</h3>
<p>Zebrane informacje mogą zostać użyte w następujące sposoby:</p>
<ul>
<li>Aby dostarczyć podstawową funkcjonalność Mastodona. Możesz wchodzić w interakcje z zawartością tworzoną przez innych tylko gdy jesteś zalogowany. Na przykład, możesz śledzić innych, aby widzieć ich wpisy w dostosowanej osi czasu.</li>
<li>Aby wspomóc moderację społeczności, na przykład porównując Twój adres IP ze znanymi, aby rozpoznać próbę obejścia blokady i inne naruszenia.</li>
<li>Adres e-mail może zostać wykorzystany, aby wysyłać Ci informacje, powiadomienia o osobach wchodzących w interakcje z tworzoną przez Ciebie zawartością, wysyłających Ci wiadomości, odpowiadać na zgłoszenia i inne żądania lub zapytania.</li>
</ul>
<hr class="spacer" />
<h3 id="protect">W jaki sposób chronimy Twoje dane?</h3>
<p>Wykorzystujemy różne zabezpieczenia, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji, które wprowadzasz, wysyłasz lub do których uzyskujesz dostęp. Poza tym, sesja przeglądarki oraz ruch pomiędzy aplikacją a API jest zabezpieczany z użyciem SSL, a hasło jest hashowane z użyciem silnego algorytmu. Możesz też aktywować uwierzytelnianie dwustopniowe, aby lepiej zabezpieczyć dostęp do konta.</p>
<hr class="spacer" />
<h3 id="data-retention">Jaka jest nasza polityka przechowywania danych?</h3>
<p>Staramy się:</p>
<ul>
<li>Przechowywać logi zawierające adresy IP używane przy każdym żądaniu do serwera przez nie dłużej niż 90 dni.</li>
<li>Przechowywać adresy IP przypisane do użytkowników przez nie dłużej niż 12 miesięcy.</li>
</ul>
<p>Możesz zażądać i pobrać archiwum tworzonej zawartości, wliczając Twoje wpisy, załączniki multimedialne, awatar i zdjęcie nagłówka.</p>
<p>Możesz nieodwracalnie usunąć konto w każdej chwili.</p>
<hr class="spacer"/>
<h3 id="cookies">Czy używany plików cookies?</h3>
<p>Tak. Pliki cookies są małymi plikami, które strona lub dostawca jej usługi dostarcza na dysk twardy komputera z użyciem przeglądarki internetowej (jeżeli na to pozwoli). Pliki cookies pozwalają na rozpoznanie przeglądarki i – jeśli jesteś zarejestrowany – przypisanie jej do konta.</p>
<p>Wykorzystujemy pliki cookies, aby przechowywać preferencję użytkowników na przyszłe wizyty.</p>
<hr class="spacer" />
<h3 id="disclose">Czy przekazujemy informacje osobom trzecim?</h3>
<p>Nie sprzedajemy, nie wymieniamy i nie przekazujemy osobom trzecim informacji pozwalających na identyfikację Ciebie. Nie dotyczy to zaufanym dostawcom pomagającym w prowadzeniu lub obsługiwaniu użytkowników, jeżeli zgadzają się, aby nie przekazywać dalej tych informacji. Możemy również udostępnić informacje, jeżeli uważany to za wymagane przez prawo, konieczne do wypełnienia polityki strony, przestrzegania naszych lub cudzych praw, własności i bezpieczeństwa.</p>
<p>Twoja publiczna zawartość może zostać pobrana przez inne serwery w sieci. Wpisy publiczne i tylko dla śledzących są dostarczane na serwery, na których znajdują się śledzący Cię, a wiadomości bezpośrednie trafiają na serwery adresatów, jeżeli są oni użytkownikami innego serwera.</p>
<p>Kiedy pozwolisz aplikacji na dostęp do Twojego konta, w zależności od nadanych jej pozwoleń, może uzyskać dostęp do publicznych informacji, listy śledzonych, Twoich list, wszystkich wpisów i ulubionych. Aplikacje nie mogą uzyskać dostępu do Twojego adresu e-mail i hasła.</p>
<hr class="spacer" />
<h3 id="coppa">Children's Online Privacy Protection Act Compliance</h3>
<p>Ta strona, produkty i usługi są przeznaczone dla osób, które ukończyły 13 lat. Jeżeli serwer znajduje się w USA, a nie ukończyłeś 13 roku życia, zgodnie z wymogami COPPA (<a href="https://pl.wikipedia.org/wiki/Children%27s_Online_Privacy_Protection_Act">Prawo o Ochronie Prywatności Dzieci w Internecie</a>), nie używaj tej strony.</p>
<hr class="spacer" />
<h3 id="changes">Zmiany w naszej polityce prywatności</h3>
<p>Jeżeli zdecydujemy się na zmiany w polityce prywatności, pojawią się na tej stronie.</p>
<p>Dokument jest dostępny na licencji CC-BY-SA. Ostatnio zmodyfikowano go 7 marca 2018, przetłumaczono 9 kwietnia 2018. Tłumaczenie (mimo dołożenia wszelkich starań) może nie być w pełni poprawne.</p>
<p>Bazowano na <a href="https://github.com/discourse/discourse">polityce prywatności Discourse</a>.</p>
title: Zasady korzystania i polityka prywatności %{instance} title: Zasady korzystania i polityka prywatności %{instance}
themes: themes:
default: Mastodon default: Mastodon
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment