Commit 7c43ed04 authored by Yamagishi Kazutoshi's avatar Yamagishi Kazutoshi Committed by Eugen Rochko

Weblate translations (2018-04-15) (#7141)

* Translated using Weblate (Galician)

Currently translated at 100.0% (587 of 587 strings)

Translation: Mastodon/Backend
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/backend/gl/

* Translated using Weblate (Dutch)

Currently translated at 100.0% (587 of 587 strings)

Translation: Mastodon/Backend
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/backend/nl/

* Translated using Weblate (Catalan)

Currently translated at 100.0% (587 of 587 strings)

Translation: Mastodon/Backend
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/backend/ca/

* Translated using Weblate (Arabic)

Currently translated at 76.4% (449 of 587 strings)

Translation: Mastodon/Backend
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/backend/ar/

* Translated using Weblate (Japanese)

Currently translated at 99.8% (586 of 587 strings)

Translation: Mastodon/Backend
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/backend/ja/

* Translated using Weblate (Slovak)

Currently translated at 92.3% (542 of 587 strings)

Translation: Mastodon/Backend
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/backend/sk/

* Translated using Weblate (Slovak)

Currently translated at 92.3% (542 of 587 strings)

Translation: Mastodon/Backend
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/backend/sk/

* Translated using Weblate (Slovak)

Currently translated at 100.0% (58 of 58 strings)

Translation: Mastodon/Preferences
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/simple_form/sk/

* Translated using Weblate (Polish)

Currently translated at 98.9% (581 of 587 strings)

Translation: Mastodon/Backend
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/backend/pl/

* Translated using Weblate (French)

Currently translated at 99.6% (585 of 587 strings)

Translation: Mastodon/Backend
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/backend/fr/

* Translated using Weblate (Portuguese (Brazil))

Currently translated at 99.8% (586 of 587 strings)

Translation: Mastodon/Backend
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/backend/pt_BR/

* Translated using Weblate (Catalan)

Currently translated at 100.0% (280 of 280 strings)

Translation: Mastodon/React
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/frontend/ca/

* Translated using Weblate (Persian)

Currently translated at 100.0% (75 of 75 strings)

Translation: Mastodon/Doorkeeper
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/doorkeeper/fa/

* Translated using Weblate (Persian)

Currently translated at 100.0% (280 of 280 strings)

Translation: Mastodon/React
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/frontend/fa/

* Translated using Weblate (French)

Currently translated at 100.0% (280 of 280 strings)

Translation: Mastodon/React
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/frontend/fr/

* Translated using Weblate (Japanese)

Currently translated at 99.8% (586 of 587 strings)

Translation: Mastodon/Backend
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/backend/ja/

* Translated using Weblate (Japanese)

Currently translated at 99.8% (586 of 587 strings)

Translation: Mastodon/Backend
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/backend/ja/

* Translated using Weblate (Slovak)

Currently translated at 100.0% (280 of 280 strings)

Translation: Mastodon/React
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/frontend/sk/

* Translated using Weblate (Chinese (Traditional))

Currently translated at 100.0% (280 of 280 strings)

Translation: Mastodon/React
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/frontend/zh_Hant/

* Translated using Weblate (Chinese (Traditional))

Currently translated at 100.0% (62 of 62 strings)

Translation: Mastodon/Devise
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/devise/zh_Hant/

* Translated using Weblate (Chinese (Traditional))

Currently translated at 100.0% (75 of 75 strings)

Translation: Mastodon/Doorkeeper
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/doorkeeper/zh_Hant/

* Translated using Weblate (Chinese (Traditional))

Currently translated at 100.0% (62 of 62 strings)

Translation: Mastodon/Devise
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/devise/zh_Hant/

* Translated using Weblate (Esperanto)

Currently translated at 100.0% (587 of 587 strings)

Translation: Mastodon/Backend
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/backend/eo/

* Translated using Weblate (Esperanto)

Currently translated at 100.0% (280 of 280 strings)

Translation: Mastodon/React
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/frontend/eo/

* Translated using Weblate (Chinese (Traditional))

Currently translated at 100.0% (75 of 75 strings)

Translation: Mastodon/Doorkeeper
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/doorkeeper/zh_Hant/

* Translated using Weblate (Arabic)

Currently translated at 76.6% (450 of 587 strings)

Translation: Mastodon/Backend
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/backend/ar/

* Translated using Weblate (Esperanto)

Currently translated at 100.0% (587 of 587 strings)

Translation: Mastodon/Backend
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/backend/eo/

* Translated using Weblate (Esperanto)

Currently translated at 100.0% (280 of 280 strings)

Translation: Mastodon/React
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/frontend/eo/

* Translated using Weblate (Slovak)

Currently translated at 92.6% (544 of 587 strings)

Translation: Mastodon/Backend
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/backend/sk/

* Translated using Weblate (Slovak)

Currently translated at 100.0% (75 of 75 strings)

Translation: Mastodon/Doorkeeper
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/doorkeeper/sk/

* Translated using Weblate (Arabic)

Currently translated at 82.9% (487 of 587 strings)

Translation: Mastodon/Backend
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/backend/ar/

* Translated using Weblate (Arabic)

Currently translated at 98.6% (74 of 75 strings)

Translation: Mastodon/Doorkeeper
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/doorkeeper/ar/

* Translated using Weblate (Slovak)

Currently translated at 93.6% (550 of 587 strings)

Translation: Mastodon/Backend
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/backend/sk/

* Translated using Weblate (Slovak)

Currently translated at 95.4% (560 of 587 strings)

Translation: Mastodon/Backend
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/backend/sk/

* Translated using Weblate (Japanese)

Currently translated at 100.0% (280 of 280 strings)

Translation: Mastodon/React
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/frontend/ja/

* Translated using Weblate (Indonesian)

Currently translated at 100.0% (75 of 75 strings)

Translation: Mastodon/Doorkeeper
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/doorkeeper/id/

* Translated using Weblate (Korean)

Currently translated at 100.0% (58 of 58 strings)

Translation: Mastodon/Preferences
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/simple_form/ko/

* Translated using Weblate (Korean)

Currently translated at 99.8% (586 of 587 strings)

Translation: Mastodon/Backend
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/backend/ko/

* Translated using Weblate (Korean)

Currently translated at 100.0% (280 of 280 strings)

Translation: Mastodon/React
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/frontend/ko/

* Translated using Weblate (Esperanto)

Currently translated at 100.0% (280 of 280 strings)

Translation: Mastodon/React
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/frontend/eo/

* Translated using Weblate (Arabic)

Currently translated at 82.9% (487 of 587 strings)

Translation: Mastodon/Backend
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/backend/ar/

* Translated using Weblate (Arabic)

Currently translated at 99.2% (278 of 280 strings)

Translation: Mastodon/React
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/frontend/ar/

* Translated using Weblate (Arabic)

Currently translated at 87.3% (513 of 587 strings)

Translation: Mastodon/Backend
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/backend/ar/

* Translated using Weblate (Arabic)

Currently translated at 99.6% (279 of 280 strings)

Translation: Mastodon/React
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/frontend/ar/

* Translated using Weblate (Esperanto)

Currently translated at 100.0% (280 of 280 strings)

Translation: Mastodon/React
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/frontend/eo/

* Translated using Weblate (Slovak)

Currently translated at 100.0% (280 of 280 strings)

Translation: Mastodon/React
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/frontend/sk/

* Translated using Weblate (Slovak)

Currently translated at 100.0% (280 of 280 strings)

Translation: Mastodon/React
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/frontend/sk/

* Translated using Weblate (Slovak)

Currently translated at 100.0% (75 of 75 strings)

Translation: Mastodon/Doorkeeper
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/doorkeeper/sk/

* Translated using Weblate (Slovak)

Currently translated at 100.0% (58 of 58 strings)

Translation: Mastodon/Preferences
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/simple_form/sk/

* Translated using Weblate (Finnish)

Currently translated at 100.0% (58 of 58 strings)

Translation: Mastodon/Preferences
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/simple_form/fi/

* Translated using Weblate (Arabic)

Currently translated at 88.0% (517 of 587 strings)

Translation: Mastodon/Backend
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/backend/ar/

* Translated using Weblate (Finnish)

Currently translated at 100.0% (280 of 280 strings)

Translation: Mastodon/React
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/frontend/fi/

* Translated using Weblate (Japanese)

Currently translated at 100.0% (280 of 280 strings)

Translation: Mastodon/React
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/frontend/ja/

* Translated using Weblate (Spanish)

Currently translated at 100.0% (587 of 587 strings)

Translation: Mastodon/Backend
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/backend/es/

* Translated using Weblate (Slovak)

Currently translated at 100.0% (280 of 280 strings)

Translation: Mastodon/React
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/frontend/sk/

* Translated using Weblate (Finnish)

Currently translated at 100.0% (75 of 75 strings)

Translation: Mastodon/Doorkeeper
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/doorkeeper/fi/

* Translated using Weblate (Esperanto)

Currently translated at 100.0% (587 of 587 strings)

Translation: Mastodon/Backend
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/backend/eo/

* Translated using Weblate (Slovak)

Currently translated at 95.4% (560 of 587 strings)

Translation: Mastodon/Backend
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/backend/sk/

* Translated using Weblate (Esperanto)

Currently translated at 100.0% (280 of 280 strings)

Translation: Mastodon/React
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/frontend/eo/

* Translated using Weblate (Slovak)

Currently translated at 100.0% (280 of 280 strings)

Translation: Mastodon/React
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/frontend/sk/

* Translated using Weblate (Slovak)

Currently translated at 100.0% (62 of 62 strings)

Translation: Mastodon/Devise
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/devise/sk/

* Translated using Weblate (Finnish)

Currently translated at 100.0% (75 of 75 strings)

Translation: Mastodon/Doorkeeper
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/doorkeeper/fi/

* Translated using Weblate (Esperanto)

Currently translated at 100.0% (58 of 58 strings)

Translation: Mastodon/Preferences
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/simple_form/eo/

* Translated using Weblate (Slovak)

Currently translated at 100.0% (58 of 58 strings)

Translation: Mastodon/Preferences
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/simple_form/sk/

* Translated using Weblate (Esperanto)

Currently translated at 100.0% (280 of 280 strings)

Translation: Mastodon/React
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/frontend/eo/

* Translated using Weblate (Finnish)

Currently translated at 100.0% (62 of 62 strings)

Translation: Mastodon/Devise
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/devise/fi/

* Translated using Weblate (Finnish)

Currently translated at 100.0% (62 of 62 strings)

Translation: Mastodon/Devise
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/devise/fi/

* Translated using Weblate (Finnish)

Currently translated at 100.0% (280 of 280 strings)

Translation: Mastodon/React
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/frontend/fi/

* Translated using Weblate (Finnish)

Currently translated at 100.0% (58 of 58 strings)

Translation: Mastodon/Preferences
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/simple_form/fi/

* Translated using Weblate (Finnish)

Currently translated at 25.8% (152 of 587 strings)

Translation: Mastodon/Backend
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/backend/fi/

* Translated using Weblate (Finnish)

Currently translated at 25.8% (152 of 587 strings)

Translation: Mastodon/Backend
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/backend/fi/

* Translated using Weblate (Japanese)

Currently translated at 99.8% (586 of 587 strings)

Translation: Mastodon/Backend
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/backend/ja/

* Translated using Weblate (Finnish)

Currently translated at 33.0% (194 of 587 strings)

Translation: Mastodon/Backend
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/backend/fi/

* Translated using Weblate (Esperanto)

Currently translated at 100.0% (280 of 280 strings)

Translation: Mastodon/React
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/frontend/eo/

* Translated using Weblate (Finnish)

Currently translated at 99.8% (586 of 587 strings)

Translation: Mastodon/Backend
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/backend/fi/

* Translated using Weblate (Slovak)

Currently translated at 95.5% (561 of 587 strings)

Translation: Mastodon/Backend
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/backend/sk/

* Translated using Weblate (Slovak)

Currently translated at 100.0% (280 of 280 strings)

Translation: Mastodon/React
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/frontend/sk/

* Translated using Weblate (Esperanto)

Currently translated at 100.0% (587 of 587 strings)

Translation: Mastodon/Backend
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/backend/eo/

* Translated using Weblate (Galician)

Currently translated at 100.0% (280 of 280 strings)

Translation: Mastodon/React
Translate-URL: https://weblate.joinmastodon.org/projects/mastodon/frontend/gl/

* yarn manage:translations
parent 9f5ae7c2
......@@ -240,6 +240,7 @@
"status.block": "Block @{name}",
"status.cannot_reblog": "تعذرت ترقية هذا المنشور",
"status.delete": "إحذف",
"status.direct": "Direct message @{name}",
"status.embed": "إدماج",
"status.favourite": "أضف إلى المفضلة",
"status.load_more": "حمّل المزيد",
......@@ -269,6 +270,7 @@
"tabs_bar.home": "الرئيسية",
"tabs_bar.local_timeline": "المحلي",
"tabs_bar.notifications": "الإخطارات",
"tabs_bar.search": "Search",
"ui.beforeunload": "سوف تفقد مسودتك إن تركت ماستدون.",
"upload_area.title": "إسحب ثم أفلت للرفع",
"upload_button.label": "إضافة وسائط",
......
......@@ -240,6 +240,7 @@
"status.block": "Block @{name}",
"status.cannot_reblog": "This post cannot be boosted",
"status.delete": "Изтриване",
"status.direct": "Direct message @{name}",
"status.embed": "Embed",
"status.favourite": "Предпочитани",
"status.load_more": "Load more",
......@@ -269,6 +270,7 @@
"tabs_bar.home": "Начало",
"tabs_bar.local_timeline": "Local",
"tabs_bar.notifications": "Известия",
"tabs_bar.search": "Search",
"ui.beforeunload": "Your draft will be lost if you leave Mastodon.",
"upload_area.title": "Drag & drop to upload",
"upload_button.label": "Добави медия",
......
......@@ -240,6 +240,7 @@
"status.block": "Block @{name}",
"status.cannot_reblog": "Aquesta publicació no pot ser retootejada",
"status.delete": "Esborrar",
"status.direct": "Direct message @{name}",
"status.embed": "Incrustar",
"status.favourite": "Favorit",
"status.load_more": "Carrega més",
......@@ -269,6 +270,7 @@
"tabs_bar.home": "Inici",
"tabs_bar.local_timeline": "Local",
"tabs_bar.notifications": "Notificacions",
"tabs_bar.search": "Search",
"ui.beforeunload": "El vostre esborrany es perdrà si sortiu de Mastodon.",
"upload_area.title": "Arrossega i deixa anar per carregar",
"upload_button.label": "Afegir multimèdia",
......
......@@ -240,6 +240,7 @@
"status.block": "Block @{name}",
"status.cannot_reblog": "Dieser Beitrag kann nicht geteilt werden",
"status.delete": "Löschen",
"status.direct": "Direct message @{name}",
"status.embed": "Einbetten",
"status.favourite": "Favorisieren",
"status.load_more": "Weitere laden",
......@@ -269,6 +270,7 @@
"tabs_bar.home": "Startseite",
"tabs_bar.local_timeline": "Lokal",
"tabs_bar.notifications": "Mitteilungen",
"tabs_bar.search": "Search",
"ui.beforeunload": "Your draft will be lost if you leave Mastodon.",
"upload_area.title": "Zum Hochladen hereinziehen",
"upload_button.label": "Mediendatei hinzufügen",
......
......@@ -60,7 +60,7 @@
"column_subheading.settings": "Agordado",
"compose_form.direct_message_warning": "This toot will only be visible to all the mentioned users.",
"compose_form.hashtag_warning": "Ĉi tiu mesaĝo ne estos listigita per ajna kradvorto. Nur publikaj mesaĝoj estas serĉeblaj per kradvortoj.",
"compose_form.lock_disclaimer": "Via konta ne estas {locked}. Iu ajn povas sekvi vin por vidi viajn mesaĝojn nur por sekvantoj.",
"compose_form.lock_disclaimer": "Via konta ne estas {locked}. Iu ajn povas sekvi vin por vidi viajn mesaĝojn, kiuj estas nur por sekvantoj.",
"compose_form.lock_disclaimer.lock": "ŝlosita",
"compose_form.placeholder": "Pri kio vi pensas?",
"compose_form.publish": "Hup",
......@@ -102,7 +102,7 @@
"empty_column.community": "La loka tempolinio estas malplena. Skribu ion por plenigi ĝin!",
"empty_column.hashtag": "Ankoraŭ estas nenio per ĉi tiu kradvorto.",
"empty_column.home": "Via hejma tempolinio estas malplena! Vizitu {public} aŭ uzu la serĉilon por renkonti aliajn uzantojn.",
"empty_column.home.public_timeline": "la publika tempolinio",
"empty_column.home.public_timeline": "la publikan tempolinion",
"empty_column.list": "Ankoraŭ estas nenio en ĉi tiu listo. Kiam membroj de ĉi tiu listo afiŝos novajn mesaĝojn, ili aperos ĉi tie.",
"empty_column.notifications": "Vi ankoraŭ ne havas sciigojn. Interagu kun aliaj por komenci konversacion.",
"empty_column.public": "Estas nenio ĉi tie! Publike skribu ion, aŭ mane sekvu uzantojn de aliaj nodoj por plenigi la publikan tempolinion",
......@@ -150,8 +150,8 @@
"loading_indicator.label": "Ŝargado…",
"media_gallery.toggle_visible": "Baskuligi videblecon",
"missing_indicator.label": "Ne trovita",
"missing_indicator.sublabel": "Ĉi tiu rimedo ne estis trovita",
"mute_modal.hide_notifications": "Ĉu kaŝi sciigojn el ĉi tiu uzanto?",
"missing_indicator.sublabel": "Ĉi tiu elemento ne estis trovita",
"mute_modal.hide_notifications": "Ĉu vi volas kaŝi la sciigojn el ĉi tiu uzanto?",
"navigation_bar.blocks": "Blokitaj uzantoj",
"navigation_bar.community_timeline": "Loka tempolinio",
"navigation_bar.domain_blocks": "Hidden domains",
......@@ -240,6 +240,7 @@
"status.block": "Bloki @{name}",
"status.cannot_reblog": "Ĉi tiu mesaĝo ne diskonigeblas",
"status.delete": "Forigi",
"status.direct": "Direct message @{name}",
"status.embed": "Enkorpigi",
"status.favourite": "Stelumi",
"status.load_more": "Ŝargi pli",
......@@ -248,8 +249,8 @@
"status.more": "Pli",
"status.mute": "Silentigi @{name}",
"status.mute_conversation": "Silentigi konversacion",
"status.open": "Grandigi ĉi tiun mesaĝon",
"status.pin": "Alpingli en la profilo",
"status.open": "Grandigi",
"status.pin": "Alpingli profile",
"status.pinned": "Alpinglita mesaĝo",
"status.reblog": "Diskonigi",
"status.reblogged_by": "{name} diskonigis",
......@@ -269,6 +270,7 @@
"tabs_bar.home": "Hejmo",
"tabs_bar.local_timeline": "Loka tempolinio",
"tabs_bar.notifications": "Sciigoj",
"tabs_bar.search": "Search",
"ui.beforeunload": "Via malneto perdiĝos se vi eliras de Mastodon.",
"upload_area.title": "Altreni kaj lasi por alŝuti",
"upload_button.label": "Aldoni aŭdovidaĵon",
......
......@@ -240,6 +240,7 @@
"status.block": "Block @{name}",
"status.cannot_reblog": "Este toot no puede retootearse",
"status.delete": "Borrar",
"status.direct": "Direct message @{name}",
"status.embed": "Incrustado",
"status.favourite": "Favorito",
"status.load_more": "Cargar más",
......@@ -269,6 +270,7 @@
"tabs_bar.home": "Inicio",
"tabs_bar.local_timeline": "Local",
"tabs_bar.notifications": "Notificaciones",
"tabs_bar.search": "Search",
"ui.beforeunload": "Tu borrador se perderá si sales de Mastodon.",
"upload_area.title": "Arrastra y suelta para subir",
"upload_button.label": "Subir multimedia",
......
......@@ -240,6 +240,7 @@
"status.block": "Block @{name}",
"status.cannot_reblog": "این نوشته را نمی‌شود بازبوقید",
"status.delete": "پاک‌کردن",
"status.direct": "Direct message @{name}",
"status.embed": "جاگذاری",
"status.favourite": "پسندیدن",
"status.load_more": "بیشتر نشان بده",
......@@ -269,6 +270,7 @@
"tabs_bar.home": "خانه",
"tabs_bar.local_timeline": "محلی",
"tabs_bar.notifications": "اعلان‌ها",
"tabs_bar.search": "Search",
"ui.beforeunload": "اگر از ماستدون خارج شوید پیش‌نویس شما پاک خواهد شد.",
"upload_area.title": "برای بارگذاری به این‌جا بکشید",
"upload_button.label": "افزودن تصویر",
......
This diff is collapsed.
......@@ -240,6 +240,7 @@
"status.block": "Block @{name}",
"status.cannot_reblog": "Cette publication ne peut être boostée",
"status.delete": "Effacer",
"status.direct": "Direct message @{name}",
"status.embed": "Intégrer",
"status.favourite": "Ajouter aux favoris",
"status.load_more": "Charger plus",
......@@ -269,6 +270,7 @@
"tabs_bar.home": "Accueil",
"tabs_bar.local_timeline": "Fil public local",
"tabs_bar.notifications": "Notifications",
"tabs_bar.search": "Search",
"ui.beforeunload": "Votre brouillon sera perdu si vous quittez Mastodon.",
"upload_area.title": "Glissez et déposez pour envoyer",
"upload_button.label": "Joindre un média",
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
"account.block": "Bloquear @{name}",
"account.block_domain": "Ocultar calquer contido de {domain}",
"account.blocked": "Blocked",
"account.direct": "Direct Message @{name}",
"account.direct": "Direct message @{name}",
"account.disclaimer_full": "A información inferior podería mostrar un perfil incompleto da usuaria.",
"account.domain_blocked": "Domain hidden",
"account.edit_profile": "Editar perfil",
......@@ -148,7 +148,7 @@
"lists.search": "Procurar entre a xente que segues",
"lists.subheading": "As túas listas",
"loading_indicator.label": "Cargando...",
"media_gallery.toggle_visible": "Dar visibilidade",
"media_gallery.toggle_visible": "Ocultar",
"missing_indicator.label": "Non atopado",
"missing_indicator.sublabel": "This resource could not be found",
"mute_modal.hide_notifications": "Esconder notificacións deste usuario?",
......@@ -240,6 +240,7 @@
"status.block": "Block @{name}",
"status.cannot_reblog": "Esta mensaxe non pode ser promocionada",
"status.delete": "Eliminar",
"status.direct": "Direct message @{name}",
"status.embed": "Incrustar",
"status.favourite": "Favorita",
"status.load_more": "Cargar máis",
......@@ -269,6 +270,7 @@
"tabs_bar.home": "Inicio",
"tabs_bar.local_timeline": "Local",
"tabs_bar.notifications": "Notificacións",
"tabs_bar.search": "Search",
"ui.beforeunload": "O borrador perderase se sae de Mastodon.",
"upload_area.title": "Arrastre e solte para subir",
"upload_button.label": "Engadir medios",
......
......@@ -240,6 +240,7 @@
"status.block": "Block @{name}",
"status.cannot_reblog": "לא ניתן להדהד הודעה זו",
"status.delete": "מחיקה",
"status.direct": "Direct message @{name}",
"status.embed": "הטמעה",
"status.favourite": "חיבוב",
"status.load_more": "עוד",
......@@ -269,6 +270,7 @@
"tabs_bar.home": "בבית",
"tabs_bar.local_timeline": "ציר זמן מקומי",
"tabs_bar.notifications": "התראות",
"tabs_bar.search": "Search",
"ui.beforeunload": "הטיוטא תאבד אם תעזבו את מסטודון.",
"upload_area.title": "ניתן להעלות על ידי Drag & drop",
"upload_button.label": "הוספת מדיה",
......
......@@ -240,6 +240,7 @@
"status.block": "Block @{name}",
"status.cannot_reblog": "Ovaj post ne može biti boostan",
"status.delete": "Obriši",
"status.direct": "Direct message @{name}",
"status.embed": "Embed",
"status.favourite": "Označi omiljenim",
"status.load_more": "Učitaj više",
......@@ -269,6 +270,7 @@
"tabs_bar.home": "Dom",
"tabs_bar.local_timeline": "Lokalno",
"tabs_bar.notifications": "Notifikacije",
"tabs_bar.search": "Search",
"ui.beforeunload": "Your draft will be lost if you leave Mastodon.",
"upload_area.title": "Povuci i spusti kako bi uploadao",
"upload_button.label": "Dodaj media",
......
......@@ -240,6 +240,7 @@
"status.block": "Block @{name}",
"status.cannot_reblog": "Ezen státusz nem rebloggolható",
"status.delete": "Törlés",
"status.direct": "Direct message @{name}",
"status.embed": "Beágyaz",
"status.favourite": "Kedvenc",
"status.load_more": "Többet",
......@@ -269,6 +270,7 @@
"tabs_bar.home": "Kezdőlap",
"tabs_bar.local_timeline": "Local",
"tabs_bar.notifications": "Értesítések",
"tabs_bar.search": "Search",
"ui.beforeunload": "A piszkozata el fog vesztődni ha elhagyja Mastodon-t.",
"upload_area.title": "Húzza ide a feltöltéshez",
"upload_button.label": "Média hozzáadása",
......
......@@ -240,6 +240,7 @@
"status.block": "Արգելափակել @{name}֊ին",
"status.cannot_reblog": "Այս թութը չի կարող տարածվել",
"status.delete": "Ջնջել",
"status.direct": "Direct message @{name}",
"status.embed": "Ներդնել",
"status.favourite": "Հավանել",
"status.load_more": "Բեռնել ավելին",
......@@ -269,6 +270,7 @@
"tabs_bar.home": "Հիմնական",
"tabs_bar.local_timeline": "Տեղական",
"tabs_bar.notifications": "Ծանուցումներ",
"tabs_bar.search": "Search",
"ui.beforeunload": "Քո սեւագիրը կկորի, եթե լքես Մաստոդոնը։",
"upload_area.title": "Քաշիր ու նետիր՝ վերբեռնելու համար",
"upload_button.label": "Ավելացնել մեդիա",
......
......@@ -240,6 +240,7 @@
"status.block": "Block @{name}",
"status.cannot_reblog": "This post cannot be boosted",
"status.delete": "Hapus",
"status.direct": "Direct message @{name}",
"status.embed": "Embed",
"status.favourite": "Difavoritkan",
"status.load_more": "Tampilkan semua",
......@@ -269,6 +270,7 @@
"tabs_bar.home": "Beranda",
"tabs_bar.local_timeline": "Lokal",
"tabs_bar.notifications": "Notifikasi",
"tabs_bar.search": "Search",
"ui.beforeunload": "Naskah anda akan hilang jika anda keluar dari Mastodon.",
"upload_area.title": "Seret & lepaskan untuk mengunggah",
"upload_button.label": "Tambahkan media",
......
......@@ -240,6 +240,7 @@
"status.block": "Block @{name}",
"status.cannot_reblog": "This post cannot be boosted",
"status.delete": "Efacar",
"status.direct": "Direct message @{name}",
"status.embed": "Embed",
"status.favourite": "Favorizar",
"status.load_more": "Kargar pluse",
......@@ -269,6 +270,7 @@
"tabs_bar.home": "Hemo",
"tabs_bar.local_timeline": "Lokala",
"tabs_bar.notifications": "Savigi",
"tabs_bar.search": "Search",
"ui.beforeunload": "Your draft will be lost if you leave Mastodon.",
"upload_area.title": "Tranar faligar por kargar",
"upload_button.label": "Adjuntar kontenajo",
......
......@@ -240,6 +240,7 @@
"status.block": "Block @{name}",
"status.cannot_reblog": "This post cannot be boosted",
"status.delete": "Elimina",
"status.direct": "Direct message @{name}",
"status.embed": "Embed",
"status.favourite": "Apprezzato",
"status.load_more": "Mostra di più",
......@@ -269,6 +270,7 @@
"tabs_bar.home": "Home",
"tabs_bar.local_timeline": "Locale",
"tabs_bar.notifications": "Notifiche",
"tabs_bar.search": "Search",
"ui.beforeunload": "Your draft will be lost if you leave Mastodon.",
"upload_area.title": "Trascina per caricare",
"upload_button.label": "Aggiungi file multimediale",
......
......@@ -186,7 +186,7 @@
"onboarding.page_five.public_timelines": "連合タイムラインでは{domain}の人がフォローしているMastodon全体での公開投稿を表示します。同じくローカルタイムラインでは{domain}のみの公開投稿を表示します。",
"onboarding.page_four.home": "「ホーム」タイムラインではあなたがフォローしている人の投稿を表示します。",
"onboarding.page_four.notifications": "「通知」ではあなたへの他の人からの関わりを表示します。",
"onboarding.page_one.federation": "Mastodonは誰でも参加できるSNSです。",
"onboarding.page_one.federation": "Mastodonは独立したインスタンス(サーバー)の集合体です。",
"onboarding.page_one.full_handle": "あなたのフルハンドル",
"onboarding.page_one.handle_hint": "あなたを探している友達に伝えるといいでしょう。",
"onboarding.page_one.welcome": "Mastodonへようこそ!",
......
......@@ -240,6 +240,7 @@
"status.block": "@{name} 차단",
"status.cannot_reblog": "이 포스트는 부스트 할 수 없습니다",
"status.delete": "삭제",
"status.direct": "Direct message @{name}",
"status.embed": "공유하기",
"status.favourite": "즐겨찾기",
"status.load_more": "더 보기",
......@@ -269,6 +270,7 @@
"tabs_bar.home": "홈",
"tabs_bar.local_timeline": "로컬",
"tabs_bar.notifications": "알림",
"tabs_bar.search": "Search",
"ui.beforeunload": "지금 나가면 저장되지 않은 항목을 잃게 됩니다.",
"upload_area.title": "드래그 & 드롭으로 업로드",
"upload_button.label": "미디어 추가",
......
......@@ -240,6 +240,7 @@
"status.block": "Blokkeer @{name}",
"status.cannot_reblog": "Deze toot kan niet geboost worden",
"status.delete": "Verwijderen",
"status.direct": "Direct message @{name}",
"status.embed": "Embed",
"status.favourite": "Favoriet",
"status.load_more": "Meer laden",
......@@ -269,6 +270,7 @@
"tabs_bar.home": "Start",
"tabs_bar.local_timeline": "Lokaal",
"tabs_bar.notifications": "Meldingen",
"tabs_bar.search": "Search",
"ui.beforeunload": "Je concept zal verloren gaan als je Mastodon verlaat.",
"upload_area.title": "Hierin slepen om te uploaden",
"upload_button.label": "Media toevoegen",
......
......@@ -240,6 +240,7 @@
"status.block": "Block @{name}",
"status.cannot_reblog": "Denne posten kan ikke fremheves",
"status.delete": "Slett",
"status.direct": "Direct message @{name}",
"status.embed": "Bygge inn",
"status.favourite": "Lik",
"status.load_more": "Last mer",
......@@ -269,6 +270,7 @@
"tabs_bar.home": "Hjem",
"tabs_bar.local_timeline": "Lokal",
"tabs_bar.notifications": "Varslinger",
"tabs_bar.search": "Search",
"ui.beforeunload": "Din kladd vil bli forkastet om du forlater Mastodon.",
"upload_area.title": "Dra og slipp for å laste opp",
"upload_button.label": "Legg til media",
......
......@@ -240,6 +240,7 @@
"status.block": "Blocar @{name}",
"status.cannot_reblog": "Aqueste estatut pòt pas èsser partejat",
"status.delete": "Escafar",
"status.direct": "Direct message @{name}",
"status.embed": "Embarcar",
"status.favourite": "Apondre als favorits",
"status.load_more": "Cargar mai",
......@@ -269,6 +270,7 @@
"tabs_bar.home": "Acuèlh",
"tabs_bar.local_timeline": "Flux public local",
"tabs_bar.notifications": "Notificacions",
"tabs_bar.search": "Search",
"ui.beforeunload": "Vòstre brolhon serà perdut se quitatz Mastodon.",
"upload_area.title": "Lisatz e depausatz per mandar",
"upload_button.label": "Ajustar un mèdia",
......
......@@ -240,6 +240,7 @@
"status.block": "Block @{name}",
"status.cannot_reblog": "Esta postagem não pode ser compartilhada",
"status.delete": "Excluir",
"status.direct": "Direct message @{name}",
"status.embed": "Incorporar",
"status.favourite": "Adicionar aos favoritos",
"status.load_more": "Carregar mais",
......@@ -269,6 +270,7 @@
"tabs_bar.home": "Página inicial",
"tabs_bar.local_timeline": "Local",
"tabs_bar.notifications": "Notificações",
"tabs_bar.search": "Search",
"ui.beforeunload": "Seu rascunho será perdido se você sair do Mastodon.",
"upload_area.title": "Arraste e solte para enviar",
"upload_button.label": "Adicionar mídia",
......
......@@ -240,6 +240,7 @@
"status.block": "Block @{name}",
"status.cannot_reblog": "Este post não pode ser partilhado",
"status.delete": "Eliminar",
"status.direct": "Direct message @{name}",
"status.embed": "Incorporar",
"status.favourite": "Adicionar aos favoritos",
"status.load_more": "Carregar mais",
......@@ -269,6 +270,7 @@
"tabs_bar.home": "Home",
"tabs_bar.local_timeline": "Local",
"tabs_bar.notifications": "Notificações",
"tabs_bar.search": "Search",
"ui.beforeunload": "O teu rascunho vai ser perdido se abandonares o Mastodon.",
"upload_area.title": "Arraste e solte para enviar",
"upload_button.label": "Adicionar media",
......
......@@ -240,6 +240,7 @@
"status.block": "Заблокировать @{name}",
"status.cannot_reblog": "Этот статус не может быть продвинут",
"status.delete": "Удалить",
"status.direct": "Direct message @{name}",
"status.embed": "Встроить",
"status.favourite": "Нравится",
"status.load_more": "Показать еще",
......@@ -269,6 +270,7 @@
"tabs_bar.home": "Главная",
"tabs_bar.local_timeline": "Локальная",
"tabs_bar.notifications": "Уведомления",
"tabs_bar.search": "Search",
"ui.beforeunload": "Ваш черновик будет утерян, если вы покинете Mastodon.",
"upload_area.title": "Перетащите сюда, чтобы загрузить",
"upload_button.label": "Добавить медиаконтент",
......
......@@ -8,11 +8,11 @@
"account.edit_profile": "Upraviť profil",
"account.follow": "Následovať",
"account.followers": "Sledujúci",
"account.follows": "Sledujete",
"account.follows": "Následuje",
"account.follows_you": "Následuje ťa",
"account.hide_reblogs": "Skryť povýšenia od @{name}",
"account.media": "Médiá",
"account.mention": "Spomeňte @{name}",
"account.mention": "Spomeň @{name}",
"account.moved_to": "{name} sa presunul/a na:",
"account.mute": "Ignorovať @{name}",
"account.mute_notifications": "Stĺmiť notifikácie od @{name}",
......@@ -22,7 +22,7 @@
"account.report": "Nahlás @{name}",
"account.requested": "Čaká na schválenie. Kliknite pre zrušenie žiadosti",
"account.share": "Zdieľať @{name} profil",
"account.show_reblogs": "Zobraziť povýšenia od @{name}",
"account.show_reblogs": "Ukáž povýšenia od @{name}",
"account.unblock": "Odblokovať @{name}",
"account.unblock_domain": "Prestať blokovať {domain}",
"account.unfollow": "Prestať nasledovať",
......@@ -83,7 +83,7 @@
"confirmations.mute.message": "Naozaj chcete ignorovať {name}?",
"confirmations.unfollow.confirm": "Nesledovať",
"confirmations.unfollow.message": "Naozaj chcete prestať sledovať {name}?",
"embed.instructions": "Umiestnite kód uvedený nižšie pre pridanie tohto statusu na vašu web stránku.",
"embed.instructions": "Umiestni kód uvedený nižšie pre pridanie tohto statusu na tvoju web stránku.",
"embed.preview": "Tu je ako to bude vyzerať:",
"emoji_button.activity": "Aktivita",
"emoji_button.custom": "Vlastné",
......@@ -111,13 +111,13 @@
"getting_started.appsshort": "Aplikácie",
"getting_started.faq": "Časté otázky",
"getting_started.heading": "Začni tu",
"getting_started.open_source_notice": "Mastodon má otvorený kód. Nahlásiť chyby, alebo prispievať vlastným kódom môžete na GitHube v {github}.",
"getting_started.open_source_notice": "Mastodon má otvorený kód. Nahlásiť chyby, alebo prispieť môžeš na GitHube v {github}.",
"getting_started.userguide": "Používateľská príručka",
"home.column_settings.advanced": "Pokročilé",
"home.column_settings.basic": "Základné",
"home.column_settings.filter_regex": "Filtrovať použitím regulárnych výrazov",
"home.column_settings.show_reblogs": "Zobraziť povýšené",
"home.column_settings.show_replies": "Zobraziť odpovede",
"home.column_settings.show_replies": "Ukázať odpovede",
"home.settings": "Nastavenia stĺpcov",
"keyboard_shortcuts.back": "dostať sa naspäť",
"keyboard_shortcuts.boost": "vyzdvihnúť",
......@@ -169,7 +169,7 @@
"notification.favourite": "{name} sa páči tvoj status",
"notification.follow": "{name} ťa začal/a následovať",
"notification.mention": "{name} ťa spomenul/a",
"notification.reblog": "{name} re-tootol tvoj status",
"notification.reblog": "{name} zdieľal/a tvoj status",
"notifications.clear": "Vyčistiť zoznam notifikácii",
"notifications.clear_confirmation": "Naozaj chcete nenávratne prečistiť všetky vaše notifikácie?",
"notifications.column_settings.alert": "Notifikácie na ploche",
......@@ -235,24 +235,25 @@
"search_results.accounts": "Ľudia",
"search_results.hashtags": "Haštagy",
"search_results.statuses": "Príspevky",
"search_results.total": "{count, number} {count, plural, one {result} ostatné {results}}",
"standalone.public_title": "Pohľad dovnútra...",
"search_results.total": "{count, number} {count, plural, jeden {výsledok} ostatné {výsledky}}",
"standalone.public_title": "hľad dovnútra...",
"status.block": "Blokovať @{name}",
"status.cannot_reblog": "Tento príspevok nemôže byť re-tootnutý",
"status.delete": "Zmazať",
"status.direct": "Direct message @{name}",
"status.embed": "Vložiť",
"status.favourite": "Páči sa mi",
"status.load_more": "Zobraz viac",
"status.media_hidden": "Skryté médiá",
"status.mention": "Napísať @{name}",
"status.mention": "Spomeň @{name}",
"status.more": "Viac",
"status.mute": "Utíšiť @{name}",
"status.mute_conversation": "Ignorovať konverzáciu",
"status.open": "Otvoriť tento status",
"status.pin": "Pripnúť na profil",
"status.pin": "Pripni na profil",
"status.pinned": "Pripnutý príspevok",
"status.reblog": "Povýšiť",
"status.reblogged_by": "{name} povýšil",
"status.reblogged_by": "{name} povýšil/a",
"status.reply": "Odpovedať",
"status.replyAll": "Odpovedať na diskusiu",
"status.report": "Nahlásiť @{name}",
......@@ -261,7 +262,7 @@
"status.share": "Zdieľať",
"status.show_less": "Zobraz menej",
"status.show_less_all": "Všetkým ukáž menej",
"status.show_more": "Zobraz viac",
"status.show_more": "Zobraz viac",
"status.show_more_all": "Všetkým ukáž viac",
"status.unmute_conversation": "Prestať ignorovať konverzáciu",
"status.unpin": "Odopnúť z profilu",
......@@ -269,6 +270,7 @@
"tabs_bar.home": "Domov",
"tabs_bar.local_timeline": "Lokálna",
"tabs_bar.notifications": "Notifikácie",
"tabs_bar.search": "Search",
"ui.beforeunload": "Čo máte rozpísané sa stratí, ak opustíte Mastodon.",
"upload_area.title": "Ťahaj a pusti pre nahratie",
"upload_button.label": "Pridať médiá",
......
......@@ -240,6 +240,7 @@
"status.block": "Block @{name}",
"status.cannot_reblog": "Ovaj status ne može da se podrži",
"status.delete": "Obriši",
"status.direct": "Direct message @{name}",
"status.embed": "Ugradi na sajt",
"status.favourite": "Omiljeno",
"status.load_more": "Učitaj još",
......@@ -269,6 +270,7 @@
"tabs_bar.home": "Početna",
"tabs_bar.local_timeline": "Lokalno",
"tabs_bar.notifications": "Obaveštenja",
"tabs_bar.search": "Search",
"ui.beforeunload": "Ako napustite Mastodont, izgubićete napisani nacrt.",
"upload_area.title": "Prevucite ovde da otpremite",
"upload_button.label": "Dodaj multimediju",
......
......@@ -240,6 +240,7 @@
"status.block": "Block @{name}",
"status.cannot_reblog": "Овај статус не може да се подржи",
"status.delete": "Обриши",
"status.direct": "Direct message @{name}",