Commit 42f428d9 authored by Shpuld Shpludson's avatar Shpuld Shpludson

Merge branch 'eu-translate' into 'develop'

[i18n] basque update and fix

See merge request pleroma/pleroma-fe!966
parents c79da5c4 67436ed1
......@@ -68,6 +68,7 @@
},
"nav": {
"about": "Honi buruz",
"administration": "Administrazioa",
"back": "Atzera",
"chat": "Txat lokala",
"friend_requests": "Jarraitzeko eskaerak",
......@@ -106,6 +107,15 @@
"expired": "Inkesta {0} bukatu zen",
"not_enough_options": "Aukera gutxiegi inkestan"
},
"emoji": {
"stickers": "Pegatinak",
"emoji": "Emoji",
"keep_open": "Mantendu hautatzailea zabalik",
"search_emoji": "Bilatu emoji bat",
"add_emoji": "Emoji bat gehitu",
"custom": "Ohiko emojiak",
"unicode": "Unicode emojiak"
},
"stickers": {
"add_sticker": "Pegatina gehitu"
},
......@@ -199,12 +209,12 @@
"avatarRadius": "Avatarrak",
"background": "Atzeko planoa",
"bio": "Biografia",
"block_export": "Bloke esportatzea",
"block_export_button": "Esportatu zure blokeak csv fitxategi batera",
"block_import": "Bloke inportazioa",
"block_import_error": "Errorea blokeak inportatzen",
"blocks_imported": "Blokeak inportaturik! Hauek prozesatzeak denbora hartuko du.",
"blocks_tab": "Blokeak",
"block_export": "Blokeatu dituzunak esportatu",
"block_export_button": "Esportatu blokeatutakoak csv fitxategi batera",
"block_import": "Blokeatu dituzunak inportatu",
"block_import_error": "Errorea blokeatutakoak inportatzen",
"blocks_imported": "Blokeatutakoak inportaturik! Hauek prozesatzeak denbora hartuko du.",
"blocks_tab": "Blokeatutakoak",
"btnRadius": "Botoiak",
"cBlue": "Urdina (erantzun, jarraitu)",
"cGreen": "Berdea (Bertxiotu)",
......@@ -222,7 +232,9 @@
"data_import_export_tab": "Datuak Inportatu / Esportatu",
"default_vis": "Lehenetsitako ikusgaitasunak",
"delete_account": "Ezabatu kontua",
"discoverable": "Baimendu zure kontua kanpo bilaketa-emaitzetan eta bestelako zerbitzuetan agertzea",
"delete_account_description": "Betirako ezabatu zure kontua eta zure mezu guztiak",
"pad_emoji": "Zuriuneak gehitu emoji bat aukeratzen denean",
"delete_account_error": "Arazo bat gertatu da zure kontua ezabatzerakoan. Arazoa jarraitu eskero, administratzailearekin harremanetan jarri.",
"delete_account_instructions": "Idatzi zure pasahitza kontua ezabatzeko.",
"avatar_size_instruction": "Avatar irudien gomendatutako gutxieneko tamaina 150x150 pixel dira.",
......@@ -254,7 +266,7 @@
"instance_default": "(lehenetsia: {value})",
"instance_default_simple": "(lehenetsia)",
"interface": "Interfazea",
"interfaceLanguage": "Interfaze hizkuntza",
"interfaceLanguage": "Interfazearen hizkuntza",
"invalid_theme_imported": "Hautatutako fitxategia ez da onartutako Pleroma gaia. Ez da zure gaian aldaketarik burutu.",
"limited_availability": "Ez dago erabilgarri zure nabigatzailean",
"links": "Estekak",
......@@ -277,6 +289,8 @@
"no_mutes": "Ez daude erabiltzaile mututuak",
"hide_follows_description": "Ez erakutsi nor jarraitzen ari naizen",
"hide_followers_description": "Ez erakutsi nor ari den ni jarraitzen",
"hide_follows_count_description": "Ez erakutsi jarraitzen ari naizen kontuen kopurua",
"hide_followers_count_description": "Ez erakutsi nire jarraitzaileen kontuen kopurua",
"show_admin_badge": "Erakutsi Administratzaile etiketa nire profilan",
"show_moderator_badge": "Erakutsi Moderatzaile etiketa nire profilan",
"nsfw_clickthrough": "Gaitu klika hunkigarri eranskinak ezkutatzeko",
......@@ -449,7 +463,7 @@
},
"version": {
"title": "Bertsioa",
"backend_version": "Backend Bertsio",
"backend_version": "Backend Bertsioa",
"frontend_version": "Frontend Bertsioa"
}
},
......@@ -529,6 +543,7 @@
"follows_you": "Jarraitzen dizu!",
"its_you": "Zu zara!",
"media": "Multimedia",
"mention": "Aipatu",
"mute": "Isilarazi",
"muted": "Isilduta",
"per_day": "eguneko",
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment