Commit 023d1c01 authored by Tirifto's avatar Tirifto Committed by Weblate

Translated using Weblate (Esperanto)

Currently translated at 97.5% (646 of 662 strings)

Translation: Pleroma/Pleroma-FE
Translate-URL: https://translate.pleroma.social/projects/pleroma/pleroma-fe/eo/
parent 536d0359
......@@ -5,7 +5,7 @@
"features_panel": {
"chat": "Babilejo",
"gopher": "Gopher",
"media_proxy": "Aŭdvidaĵa prokurilo",
"media_proxy": "Vidaŭdaĵa prokurilo",
"scope_options": "Agordoj de amplekso",
"text_limit": "Limo de teksto",
"title": "Funkcioj",
......@@ -79,7 +79,8 @@
"chats": "Babiloj",
"search": "Serĉi",
"interactions": "Interagoj",
"administration": "Administrado"
"administration": "Administrado",
"bookmarks": "Legosignoj"
},
"notifications": {
"broken_favorite": "Nekonata stato, serĉante ĝin…",
......@@ -292,10 +293,10 @@
"clear_opacity": "Vakigi maltravideblecon",
"help": {
"fe_downgraded": "Versio de PleromaFE reen iris.",
"fe_upgraded": "La motoro de haŭtoj de la Fasado de Pleroma ĝisdatiĝis post ĝisdatigo de la versio.",
"older_version_imported": "La enportita dosiero estis farita per pli malnova versio de Fasado.",
"future_version_imported": "La enportita dosiero estis farita per pli nova versio de la fasado.",
"v2_imported": "La dosiero, kiun vi enportis, estis farita por malnova fasado. Ni provas maksimumigi interkonformecon, sed tamen eble montriĝos misoj.",
"fe_upgraded": "La motoro de haŭtoj de PleromaFE ĝisdatiĝis post ĝisdatigo de la versio.",
"older_version_imported": "La enportita dosiero estis farita per pli malnova versio de PleromaFE.",
"future_version_imported": "La enportita dosiero estis farita per pli nova versio de PleromaFE.",
"v2_imported": "La dosiero, kiun vi enportis, estis farita por malnova versio de PleromaFE. Ni provas maksimumigi interkonformecon, sed tamen eble montriĝos misoj.",
"upgraded_from_v2": "PleromaFE estis ĝisdatigita; la haŭto eble aspektos malsame ol kiel vi ĝin memoras."
},
"use_source": "Nova versio",
......@@ -446,7 +447,8 @@
"recovery_codes": "Rehavaj kodoj.",
"warning_of_generate_new_codes": "Kiam vi estigos novajn rehavajn kodojn, viaj malnovaj ne plu funkcios.",
"generate_new_recovery_codes": "Estigi novajn rehavajn kodojn",
"title": "Duobla aŭtentikigo"
"title": "Duobla aŭtentikigo",
"otp": "OTP"
},
"enter_current_password_to_confirm": "Enigu vian pasvorton por konfirmi vian identecon",
"security": "Sekureco",
......@@ -492,7 +494,8 @@
"frontend_version": "Versio de fasado",
"backend_version": "Versio de internaĵo",
"title": "Versio"
}
},
"accent": "Emfazo"
},
"timeline": {
"collapse": "Maletendi",
......@@ -529,32 +532,59 @@
"per_day": "tage",
"remote_follow": "Fore aboni",
"statuses": "Statoj",
"unblock": "Malbari",
"unblock_progress": "Malbaranta…",
"block_progress": "Baranta…",
"unblock": "Malbloki",
"unblock_progress": "Malblokante…",
"block_progress": "Blokante…",
"unmute": "Malsilentigi",
"unmute_progress": "Malsilentiganta…",
"mute_progress": "Silentiganta…",
"unmute_progress": "Malsilentigante…",
"mute_progress": "Silentigante…",
"report": "Raporti",
"message": "Mesaĝo",
"mention": "Mencio",
"hidden": "Kaŝita"
"hidden": "Kaŝita",
"admin_menu": {
"delete_user_confirmation": "Ĉu vi tute certas? Ĉi tiu ago ne estas malfarebla.",
"delete_user": "Forigi uzanton",
"quarantine": "Malpermesi federadon de afiŝoj de uzanto",
"disable_any_subscription": "Malpermesi ĉian abonadon al uzanto",
"disable_remote_subscription": "Malpermesi abonadon al uzanto el foraj nodoj",
"sandbox": "Devigi afiŝojn esti nur por abonantoj",
"force_unlisted": "Devigi afiŝojn nelistiĝi",
"strip_media": "Forigi vidaŭdaĵojn de afiŝoj",
"force_nsfw": "Marki ĉiujn afiŝojn konsternaj",
"delete_account": "Forigi konton",
"deactivate_account": "Malaktivigi konton",
"activate_account": "Aktivigi konton",
"revoke_moderator": "Malnomumi reguligiston",
"grant_moderator": "Nomumi reguligiston",
"revoke_admin": "Malnomumi administranton",
"grant_admin": "Nomumi administranton",
"moderation": "Reguligado"
},
"show_repeats": "Montri ripetojn",
"hide_repeats": "Kaŝi ripetojn",
"unsubscribe": "Ne ricevi sciigojn",
"subscribe": "Ricevi sciigojn"
},
"user_profile": {
"timeline_title": "Uzanta tempolinio",
"timeline_title": "Historio de uzanto",
"profile_does_not_exist": "Pardonu, ĉi tiu profilo ne ekzistas.",
"profile_loading_error": "Pardonu, eraro okazis dum enlegado de ĉi tiu profilo."
"profile_loading_error": "Pardonu, eraris enlego de ĉi tiu profilo."
},
"who_to_follow": {
"more": "Pli",
"who_to_follow": "Kiun aboni"
},
"tool_tip": {
"media_upload": "Alŝuti aŭdvidaĵon",
"media_upload": "Alŝuti vidaŭdaĵon",
"repeat": "Ripeti",
"reply": "Respondi",
"favorite": "Ŝati",
"user_settings": "Agordoj de uzanto"
"user_settings": "Agordoj de uzanto",
"bookmark": "Legosigno",
"reject_follow_request": "Rifuzi abonpeton",
"accept_follow_request": "Akcepti abonpeton",
"add_reaction": "Aldoni reagon"
},
"upload": {
"error": {
......@@ -627,7 +657,7 @@
"accept": "Akcepti",
"simple_policies": "Specialaj politikoj de la nodo"
},
"mrf_policies": "Ŝaltis politikon de MRF",
"mrf_policies": "Ŝaltis politikon de Mesaĝa ŝanĝilaro (MRF)",
"keyword": {
"is_replaced_by": "→",
"replace": "Anstataŭigi",
......@@ -635,7 +665,8 @@
"ftl_removal": "Forigo de la historio de «La tuta konata reto»",
"keyword_policies": "Politiko pri ŝlosilvortoj"
},
"federation": "Federado"
"federation": "Federado",
"mrf_policies_desc": "Politikoj de Mesaĝa ŝanĝilaro (MRF) efikas sur federa konduto de la nodo. La sekvaj politikoj estas ŝaltitaj:"
}
},
"selectable_list": {
......@@ -711,5 +742,55 @@
"day_short": "{0}t",
"days": "{0} tagoj",
"day": "{0} tago"
},
"search": {
"people": "Personoj",
"no_results": "Neniuj rezultoj",
"people_talking": "{count} personoj parolas",
"person_talking": "{count} persono parolas",
"hashtags": "Kradvortoj"
},
"display_date": {
"today": "Hodiaŭ"
},
"file_type": {
"file": "Dosiero",
"image": "Bildo",
"video": "Filmo",
"audio": "Sono"
},
"chats": {
"empty_chat_list_placeholder": "Vi ankoraŭ havas neniun babilon. Komencu novan babilon!",
"error_sending_message": "Io misokazis dum sendado de la mesaĝo.",
"error_loading_chat": "Io misokazis dum enlego de la babilo.",
"delete_confirm": "Ĉu vi certe volas forigi ĉi tiun mesaĝon?",
"more": "Pli",
"empty_message_error": "Ne povas sendi malplenan mesaĝon",
"new": "Nova babilo",
"chats": "Babiloj",
"delete": "Forigi",
"you": "Vi:"
},
"password_reset": {
"password_reset_required_but_mailer_is_disabled": "Vi devas restarigi vian pasvorton, sed restarigado de pasvortoj estas malŝaltita. Bonvolu kontakti la administranton de via nodo.",
"password_reset_required": "Vi devas restarigi vian pasvorton por saluti.",
"password_reset_disabled": "Restarigado de pasvortoj estas malŝaltita. Bonvolu kontakti la administranton de via nodo.",
"too_many_requests": "Vi atingis la limon de provoj, reprovu pli poste.",
"not_found": "Ni ne trovis tiun retpoŝtadreson aŭ uzantonomon.",
"return_home": "Reiri al la hejmpaĝo",
"check_email": "Kontrolu vian retpoŝton pro ligilo por restarigi vian pasvorton.",
"placeholder": "Via retpoŝtadreso aŭ uzantonomo",
"instruction": "Enigu vian retpoŝtadreson aŭ uzantonomon. Ni sendos al vi ligilon por restarigi vian pasvorton.",
"password_reset": "Restarigi pasvorton",
"forgot_password": "Ĉu vi forgesis pasvorton?"
},
"user_reporting": {
"generic_error": "Eraris traktado de via peto.",
"submit": "Sendi",
"forward_to": "Plusendi al {0}",
"forward_description": "La konto venas de alia servilo. Ĉu kopio de la raporto sendiĝu ankaŭ tien?",
"additional_comments": "Aldonaj komentoj",
"add_comment_description": "Ĉi tiu raporto sendiĝos al reguligistoj de via nodo. Vi povas komprenigi kial vi raportas ĉi tiun konton sube:",
"title": "Raportante {0}"
}
}
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment