Commit 536d0359 authored by Tirifto's avatar Tirifto Committed by Weblate

Translated using Weblate (Esperanto)

Currently translated at 86.7% (574 of 662 strings)

Translation: Pleroma/Pleroma-FE
Translate-URL: https://translate.pleroma.social/projects/pleroma/pleroma-fe/eo/
parent 1c44376c
......@@ -487,39 +487,45 @@
"notification_setting_privacy": "Privateco",
"notification_setting_block_from_strangers": "Bloki sciigojn de uzantoj, kiujn vi ne abonas",
"notification_setting_filters": "Filtriloj",
"greentext": "Memecitaĵoj"
"greentext": "Memecitaĵoj",
"version": {
"frontend_version": "Versio de fasado",
"backend_version": "Versio de internaĵo",
"title": "Versio"
}
},
"timeline": {
"collapse": "Maletendi",
"conversation": "Interparolo",
"error_fetching": "Eraro dum ĝisdatigo",
"error_fetching": "Eraris ĝisdatigo",
"load_older": "Montri pli malnovajn statojn",
"no_retweet_hint": "Afiŝo estas markita kiel rekta aŭ nur por abonantoj, kaj ne eblas ĝin ripeti",
"repeated": "ripetita",
"show_new": "Montri novajn",
"up_to_date": "Ĝisdata",
"no_more_statuses": "Neniuj pliaj statoj",
"no_statuses": "Neniuj statoj"
"no_statuses": "Neniuj statoj",
"reload": "Enlegi ree"
},
"user_card": {
"approve": "Aprobi",
"block": "Bari",
"blocked": "Barita!",
"block": "Bloki",
"blocked": "Blokita!",
"deny": "Rifuzi",
"favorites": "Ŝatataj",
"follow": "Aboni",
"follow_sent": "Peto sendiĝis!",
"follow_progress": "Petanta…",
"follow_again": "Ĉu sendi peton denove?",
"follow_progress": "Petante…",
"follow_again": "Ĉu sendi peton ree?",
"follow_unfollow": "Malaboni",
"followees": "Abonatoj",
"followers": "Abonantoj",
"following": "Abonanta!",
"following": "Abonata!",
"follows_you": "Abonas vin!",
"its_you": "Tio estas vi!",
"media": "Aŭdvidaĵoj",
"media": "Vidaŭdaĵoj",
"mute": "Silentigi",
"muted": "Silentigitaj",
"muted": "Silentigita",
"per_day": "tage",
"remote_follow": "Fore aboni",
"statuses": "Statoj",
......@@ -528,7 +534,11 @@
"block_progress": "Baranta…",
"unmute": "Malsilentigi",
"unmute_progress": "Malsilentiganta…",
"mute_progress": "Silentiganta…"
"mute_progress": "Silentiganta…",
"report": "Raporti",
"message": "Mesaĝo",
"mention": "Mencio",
"hidden": "Kaŝita"
},
"user_profile": {
"timeline_title": "Uzanta tempolinio",
......@@ -644,5 +654,62 @@
},
"errors": {
"storage_unavailable": "Pleroma ne povis aliri deponejon de la foliumilo. Via saluto kaj viaj lokaj agordoj ne estos konservitaj, kaj vi eble renkontos neatenditajn problemojn. Provu permesi kuketojn."
},
"status": {
"hide_content": "Kaŝi enhavon",
"show_content": "Montri enhavon",
"hide_full_subject": "Kaŝi plenan temon",
"show_full_subject": "Montri plenan temon",
"thread_muted_and_words": ", enhavas vortojn:",
"thread_muted": "Fadeno silentigita",
"copy_link": "Kopii ligilon al stato",
"status_unavailable": "Stato ne estas disponebla",
"unmute_conversation": "Malsilentigi interparolon",
"mute_conversation": "Silentigi interparolon",
"replies_list": "Respondoj:",
"reply_to": "Responde al",
"delete_confirm": "Ĉu vi certe volas forigi ĉi tiun staton?",
"unbookmark": "Senlegosigni",
"bookmark": "Legosigni",
"pinned": "Fiksita",
"unpin": "Malfiksi de profilo",
"pin": "Fiksi al profilo",
"delete": "Forigi staton",
"repeats": "Ripetoj",
"favorites": "Ŝatataj"
},
"time": {
"years_short": "{0}j",
"year_short": "{0}j",
"years": "{0} jaroj",
"year": "{0} jaro",
"weeks_short": "{0}s",
"week_short": "{0}s",
"weeks": "{0} semajnoj",
"week": "{0} semajno",
"seconds_short": "{0}s",
"second_short": "{0}s",
"seconds": "{0} sekundoj",
"second": "{0} sekundo",
"now_short": "nun",
"now": "ĵus",
"months_short": "{0}m",
"month_short": "{0}m",
"months": "{0} monatoj",
"month": "{0} monato",
"minutes_short": "{0}m",
"minute_short": "{0}m",
"minutes": "{0} minutoj",
"minute": "{0} minuto",
"in_past": "antaŭ {0}",
"in_future": "post {0}",
"hours_short": "{0}h",
"hour_short": "{0}h",
"hours": "{0} horoj",
"hour": "{0} horo",
"days_short": "{0}t",
"day_short": "{0}t",
"days": "{0} tagoj",
"day": "{0} tago"
}
}
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment