Commit 70129c93 authored by Tirifto's avatar Tirifto Committed by Weblate

Translated using Weblate (Esperanto)

Currently translated at 60.1% (398 of 662 strings)

Translation: Pleroma/Pleroma-FE
Translate-URL: https://translate.pleroma.social/projects/pleroma/pleroma-fe/eo/
parent 9db096fa
......@@ -7,12 +7,13 @@
"gopher": "Gopher",
"media_proxy": "Aŭdvidaĵa prokurilo",
"scope_options": "Agordoj de amplekso",
"text_limit": "Teksta limo",
"text_limit": "Limo de teksto",
"title": "Funkcioj",
"who_to_follow": "Kiun aboni"
"who_to_follow": "Kiun aboni",
"pleroma_chat_messages": "Babilejo de Pleroma"
},
"finder": {
"error_fetching_user": "Eraro alportante uzanton",
"error_fetching_user": "Eraris alporto de uzanto",
"find_user": "Trovi uzanton"
},
"general": {
......@@ -20,12 +21,25 @@
"submit": "Sendi",
"more": "Pli",
"generic_error": "Eraro okazis",
"optional": "Malnepra"
"optional": "malnepra",
"close": "Fermi",
"verify": "Kontroli",
"confirm": "Konfirmi",
"enable": "Ŝalti",
"disable": "Malŝalti",
"cancel": "Nuligi",
"dismiss": "Forlasi",
"show_less": "Montri malplion",
"show_more": "Montri plion",
"retry": "Reprovi",
"error_retry": "Bonvolu reprovi",
"loading": "Enlegante…"
},
"image_cropper": {
"crop_picture": "Tondi bildon",
"save": "Konservi",
"cancel": "Nuligi"
"cancel": "Nuligi",
"save_without_cropping": "Konservi sen tondado"
},
"login": {
"login": "Saluti",
......@@ -34,8 +48,16 @@
"password": "Pasvorto",
"placeholder": "ekz. lain",
"register": "Registriĝi",
"username": "Salutnomo",
"hint": "Salutu por partopreni la diskutadon"
"username": "Uzantonomo",
"hint": "Salutu por partopreni la diskutadon",
"heading": {
"recovery": "Rehavo de duobla aŭtentikigo",
"totp": "Duobla aŭtentikigo"
},
"recovery_code": "Rehava kodo",
"enter_two_factor_code": "Enigu kodon de duobla aŭtentikigo",
"enter_recovery_code": "Enigu rehavan kodon",
"authentication_code": "Aŭtentikiga kodo"
},
"media_modal": {
"previous": "Antaŭa",
......@@ -45,7 +67,7 @@
"about": "Pri",
"back": "Reen",
"chat": "Loka babilejo",
"friend_requests": "Abonaj petoj",
"friend_requests": "Petoj pri abono",
"mentions": "Mencioj",
"dms": "Rektaj mesaĝoj",
"public_tl": "Publika tempolinio",
......@@ -53,7 +75,11 @@
"twkn": "La tuta konata reto",
"user_search": "Serĉi uzantojn",
"who_to_follow": "Kiun aboni",
"preferences": "Agordoj"
"preferences": "Agordoj",
"chats": "Babiloj",
"search": "Serĉi",
"interactions": "Interagoj",
"administration": "Administrado"
},
"notifications": {
"broken_favorite": "Nekonata stato, serĉante ĝin…",
......@@ -63,7 +89,10 @@
"notifications": "Sciigoj",
"read": "Legite!",
"repeated_you": "ripetis vian staton",
"no_more_notifications": "Neniuj pliaj sciigoj"
"no_more_notifications": "Neniuj pliaj sciigoj",
"reacted_with": "reagis per {0}",
"migrated_to": "migris al",
"follow_request": "volas vin aboni"
},
"post_status": {
"new_status": "Afiŝi novan staton",
......@@ -415,5 +444,68 @@
"GiB": "GiB",
"TiB": "TiB"
}
},
"emoji": {
"search_emoji": "Serĉi bildosignon",
"keep_open": "Teni elektilon malfermita",
"emoji": "Bildsignoj",
"stickers": "Glumarkoj"
},
"polls": {
"not_enough_options": "Tro malmultaj unikaj elektebloj en la enketo",
"expired": "Enketo finiĝis antaŭ {0}",
"expires_in": "Enketo finiĝas je {0}",
"expiry": "Aĝo de enketo",
"multiple_choices": "Pluraj elektoj",
"single_choice": "Unu elekto",
"type": "Speco de enketo",
"vote": "Voĉi",
"votes": "voĉoj",
"option": "Elekteblo",
"add_option": "Aldoni elekteblon",
"add_poll": "Aldoni enketon"
},
"importer": {
"error": "Eraris enporto de ĉi tiu dosiero.",
"success": "Enportita sukcese.",
"submit": "Sendi"
},
"exporter": {
"processing": "Traktante; baldaŭ vi ricevos peton elŝuti vian dosieron",
"export": "Elporti"
},
"domain_mute_card": {
"unmute_progress": "Malsilentigante…",
"unmute": "Malsilentigi",
"mute_progress": "Silentigante…",
"mute": "Silentigi"
},
"about": {
"staff": "Skipo",
"mrf": {
"simple": {
"media_nsfw_desc": "Ĉi tiu nodo devigas vidaŭdaĵojn esti markitaj kiel konsternaj en afiŝoj el la jenaj nodoj:",
"media_nsfw": "Devige marki vidaŭdaĵojn konsternaj",
"media_removal_desc": "Ĉi tiu nodo forigas vidaŭdaĵojn de afiŝoj el la jenaj nodoj:",
"media_removal": "Forigo de vidaŭdaĵoj",
"ftl_removal": "Forigo de la historio de «La tuta konata reto»",
"quarantine_desc": "Ĉi tiu nodo sendos nur publikajn afiŝojn al la jenaj nodoj:",
"quarantine": "Kvaranteno",
"reject_desc": "Ĉi tiu nodo ne akceptos mesaĝojn de la jenaj nodoj:",
"reject": "Rifuzi",
"accept_desc": "Ĉi tiu nodo nur akceptas mesaĝojn de la jenaj nodoj:",
"accept": "Akcepti",
"simple_policies": "Specialaj politikoj de la nodo"
},
"mrf_policies": "Ŝaltis politikon de MRF",
"keyword": {
"is_replaced_by": "→",
"replace": "Anstataŭigi",
"reject": "Rifuzi",
"ftl_removal": "Forigo de la historio de «La tuta konata reto»",
"keyword_policies": "Politiko pri ŝlosilvortoj"
},
"federation": "Federado"
}
}
}
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment