Commit 83962f90 authored by Ben Is's avatar Ben Is Committed by Weblate

Translated using Weblate (Basque)

Currently translated at 77.3% (512 of 662 strings)

Translation: Pleroma/Pleroma-FE
Translate-URL: https://translate.pleroma.social/projects/pleroma/pleroma-fe/eu/
parent 98d21603
...@@ -84,7 +84,7 @@ ...@@ -84,7 +84,7 @@
"preferences": "Hobespenak" "preferences": "Hobespenak"
}, },
"notifications": { "notifications": {
"broken_favorite": "Egoera ezezaguna, bilatzen...", "broken_favorite": "Egoera ezezaguna, bilatzen",
"favorited_you": "zure mezua gogoko du", "favorited_you": "zure mezua gogoko du",
"followed_you": "Zu jarraitzen zaitu", "followed_you": "Zu jarraitzen zaitu",
"load_older": "Kargatu jakinarazpen zaharragoak", "load_older": "Kargatu jakinarazpen zaharragoak",
...@@ -128,7 +128,7 @@ ...@@ -128,7 +128,7 @@
"new_status": "Mezu berri bat idatzi", "new_status": "Mezu berri bat idatzi",
"account_not_locked_warning": "Zure kontua ez dago {0}. Edozeinek jarraitzen hastearekin, zure mezuak irakur ditzake.", "account_not_locked_warning": "Zure kontua ez dago {0}. Edozeinek jarraitzen hastearekin, zure mezuak irakur ditzake.",
"account_not_locked_warning_link": "Blokeatuta", "account_not_locked_warning_link": "Blokeatuta",
"attachments_sensitive": "Nabarmendu eranskinak hunkigarri gisa ", "attachments_sensitive": "Nabarmendu eranskinak hunkigarri gisa",
"content_type": { "content_type": {
"text/plain": "Testu arrunta", "text/plain": "Testu arrunta",
"text/html": "HTML", "text/html": "HTML",
...@@ -187,9 +187,9 @@ ...@@ -187,9 +187,9 @@
"confirm_and_enable": "Baieztatu eta gaitu OTP", "confirm_and_enable": "Baieztatu eta gaitu OTP",
"title": "Bi-faktore autentifikazioa", "title": "Bi-faktore autentifikazioa",
"generate_new_recovery_codes": "Sortu berreskuratze kode berriak", "generate_new_recovery_codes": "Sortu berreskuratze kode berriak",
"warning_of_generate_new_codes": "Berreskuratze kode berriak sortzean, zure berreskuratze kode zaharrak ez dute balioko", "warning_of_generate_new_codes": "Berreskuratze kode berriak sortzean, zure berreskuratze kode zaharrak ez dute balioko.",
"recovery_codes": "Berreskuratze kodea", "recovery_codes": "Berreskuratze kodea",
"waiting_a_recovery_codes": "Babes-kopia kodeak jasotzen...", "waiting_a_recovery_codes": "Babes-kopia kodeak jasotzen",
"recovery_codes_warning": "Idatzi edo gorde kodeak leku seguruan - bestela ez dituzu berriro ikusiko. Zure 2FA aplikaziorako sarbidea eta berreskuratze kodeak galduz gero, zure kontutik blokeatuta egongo zara.", "recovery_codes_warning": "Idatzi edo gorde kodeak leku seguruan - bestela ez dituzu berriro ikusiko. Zure 2FA aplikaziorako sarbidea eta berreskuratze kodeak galduz gero, zure kontutik blokeatuta egongo zara.",
"authentication_methods": "Autentifikazio metodoa", "authentication_methods": "Autentifikazio metodoa",
"scan": { "scan": {
...@@ -198,7 +198,7 @@ ...@@ -198,7 +198,7 @@
"secret_code": "Giltza" "secret_code": "Giltza"
}, },
"verify": { "verify": {
"desc": "Bi-faktore autentifikazioa gaitzeko, sar ezazu bi-faktore kodea zure app-tik" "desc": "Bi-faktore autentifikazioa gaitzeko, sar ezazu bi-faktore kodea zure app-tik:"
} }
}, },
"attachmentRadius": "Eranskinak", "attachmentRadius": "Eranskinak",
...@@ -220,7 +220,7 @@ ...@@ -220,7 +220,7 @@
"cOrange": "Laranja (Gogokoa)", "cOrange": "Laranja (Gogokoa)",
"cRed": "Gorria (ezeztatu)", "cRed": "Gorria (ezeztatu)",
"change_password": "Pasahitza aldatu", "change_password": "Pasahitza aldatu",
"change_password_error": "Arazao bat egon da zure pasahitza aldatzean", "change_password_error": "Arazao bat egon da zure pasahitza aldatzean.",
"changed_password": "Pasahitza ondo aldatu da!", "changed_password": "Pasahitza ondo aldatu da!",
"collapse_subject": "Bildu gaia daukaten mezuak", "collapse_subject": "Bildu gaia daukaten mezuak",
"composing": "Idazten", "composing": "Idazten",
...@@ -247,7 +247,7 @@ ...@@ -247,7 +247,7 @@
"follows_imported": "Jarraitzaileak inportatuta! Prozesatzeak denbora pixka bat iraungo du.", "follows_imported": "Jarraitzaileak inportatuta! Prozesatzeak denbora pixka bat iraungo du.",
"foreground": "Aurreko planoa", "foreground": "Aurreko planoa",
"general": "Orokorra", "general": "Orokorra",
"hide_attachments_in_convo": "Ezkutatu eranskinak elkarrizketatan ", "hide_attachments_in_convo": "Ezkutatu eranskinak elkarrizketatan",
"hide_attachments_in_tl": "Ezkutatu eranskinak donbora-lerroan", "hide_attachments_in_tl": "Ezkutatu eranskinak donbora-lerroan",
"hide_muted_posts": "Ezkutatu mutututako erabiltzaileen mezuak", "hide_muted_posts": "Ezkutatu mutututako erabiltzaileen mezuak",
"max_thumbnails": "Mezu bakoitzeko argazki-miniatura kopuru maximoa", "max_thumbnails": "Mezu bakoitzeko argazki-miniatura kopuru maximoa",
...@@ -427,7 +427,7 @@ ...@@ -427,7 +427,7 @@
}, },
"fonts": { "fonts": {
"_tab_label": "Letra-tipoak", "_tab_label": "Letra-tipoak",
"help": "Aukeratu letra-tipoak erabiltzailearen interfazean erabiltzeko. \"Pertsonalizatua\" letra-tipoan, sisteman agertzen den izen berdinarekin idatzi behar duzu.", "help": "Aukeratu letra-tipoak erabiltzailearen interfazean erabiltzeko. \"Pertsonalizatua\" letra-tipoan, sisteman agertzen den izen berdinarekin idatzi behar duzu.",
"components": { "components": {
"interface": "Interfazea", "interface": "Interfazea",
"input": "Sarrera eremuak", "input": "Sarrera eremuak",
...@@ -527,7 +527,7 @@ ...@@ -527,7 +527,7 @@
"favorites": "Gogokoak", "favorites": "Gogokoak",
"follow": "Jarraitu", "follow": "Jarraitu",
"follow_sent": "Eskaera bidalita!", "follow_sent": "Eskaera bidalita!",
"follow_progress": "Eskatzen...", "follow_progress": "Eskatzen",
"follow_again": "Eskaera berriro bidali?", "follow_again": "Eskaera berriro bidali?",
"follow_unfollow": "Jarraitzeari utzi", "follow_unfollow": "Jarraitzeari utzi",
"followees": "Jarraitzen", "followees": "Jarraitzen",
...@@ -546,11 +546,11 @@ ...@@ -546,11 +546,11 @@
"subscribe": "Harpidetu", "subscribe": "Harpidetu",
"unsubscribe": "Harpidetza ezeztatu", "unsubscribe": "Harpidetza ezeztatu",
"unblock": "Blokeoa kendu", "unblock": "Blokeoa kendu",
"unblock_progress": "Blokeoa ezeztatzen...", "unblock_progress": "Blokeoa ezeztatzen",
"block_progress": "Blokeatzen...", "block_progress": "Blokeatzen",
"unmute": "Isiltasuna kendu", "unmute": "Isiltasuna kendu",
"unmute_progress": "Isiltasuna kentzen...", "unmute_progress": "Isiltasuna kentzen",
"mute_progress": "Isiltzen...", "mute_progress": "Isiltzen",
"hide_repeats": "Ezkutatu errepikapenak", "hide_repeats": "Ezkutatu errepikapenak",
"show_repeats": "Erakutsi errpekiapenak", "show_repeats": "Erakutsi errpekiapenak",
"admin_menu": { "admin_menu": {
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment