Commit dee8f7fe authored by Tirifto's avatar Tirifto Committed by Weblate

Translated using Weblate (Esperanto)

Currently translated at 72.6% (481 of 662 strings)

Translation: Pleroma/Pleroma-FE
Translate-URL: https://translate.pleroma.social/projects/pleroma/pleroma-fe/eo/
parent 51fd4bd5
......@@ -179,26 +179,26 @@
"delete_account_description": "Por ĉiam forigi viajn datumojn kaj malaktivigi vian konton.",
"delete_account_error": "Eraris forigo de via kanto. Se tio daŭre ripetiĝos, bonvolu kontakti la administranton de via nodo.",
"delete_account_instructions": "Entajpu sube vian pasvorton por konfirmi forigon de konto.",
"avatar_size_instruction": "La rekomendata malpleja grando de profilbildoj estas 150×150 bilderoj.",
"avatar_size_instruction": "La rekomendata minimuma grando de profilbildoj estas 150×150 bilderoj.",
"export_theme": "Konservi antaŭagordon",
"filtering": "Filtrado",
"filtering_explanation": "Ĉiuj statoj kun tiuj ĉi vortoj silentiĝos, po unu linio",
"follow_export": "Abona elporto",
"filtering_explanation": "Ĉiuj statoj kun tiuj ĉi vortoj silentiĝos; skribu po unu linie",
"follow_export": "Elporto de abonoj",
"follow_export_button": "Elporti viajn abonojn al CSV-dosiero",
"follow_export_processing": "Traktante; baldaŭ vi ricevos peton elŝuti la dosieron",
"follow_import": "Abona enporto",
"follow_import": "Enporto de abonoj",
"follow_import_error": "Eraro enportante abonojn",
"follows_imported": "Abonoj enportiĝis! Traktado daŭros iom.",
"follows_imported": "Abonoj enportiĝis! Traktado daŭros iom da tempo.",
"foreground": "Malfono",
"general": "Ĝenerala",
"hide_attachments_in_convo": "Kaŝi kunsendaĵojn en interparoloj",
"hide_attachments_in_tl": "Kaŝi kunsendaĵojn en tempolinio",
"max_thumbnails": "Plej multa nombro da bildetoj po afiŝo",
"hide_isp": "Kaŝi nodo-propran breton",
"max_thumbnails": "Maksimuma nombro da bildetoj en afiŝo",
"hide_isp": "Kaŝi breton propran al nodo",
"preload_images": "Antaŭ-enlegi bildojn",
"use_one_click_nsfw": "Malfermi konsternajn kunsendaĵojn per nur unu klako",
"hide_post_stats": "Kaŝi statistikon de afiŝoj (ekz. nombron da ŝatoj)",
"hide_user_stats": "Kaŝi statistikon de uzantoj (ekz. nombron da abonantoj)",
"hide_post_stats": "Kaŝi statistikon de afiŝoj (ekz. nombron de ŝatoj)",
"hide_user_stats": "Kaŝi statistikon de uzantoj (ekz. nombron de abonantoj)",
"hide_filtered_statuses": "Kaŝi filtritajn statojn",
"import_followers_from_a_csv_file": "Enporti abonojn el CSV-dosiero",
"import_theme": "Enlegi antaŭagordojn",
......@@ -213,9 +213,9 @@
"links": "Ligiloj",
"lock_account_description": "Limigi vian konton al nur abonantoj aprobitaj",
"loop_video": "Ripetadi filmojn",
"loop_video_silent_only": "Ripetadi nur filmojn sen sono (ekz. la \"GIF-ojn\" de Mastodon)",
"loop_video_silent_only": "Ripetadi nur filmojn sen sono (ekz. la «GIF-ojn» de Mastodon)",
"mutes_tab": "Silentigoj",
"play_videos_in_modal": "Ludi filmojn rekte en la aŭdvidaĵa spektilo",
"play_videos_in_modal": "Ludi filmojn en ŝpruca kadro",
"use_contain_fit": "Ne tondi la kunsendaĵon en bildetoj",
"name": "Nomo",
"name_bio": "Nomo kaj priskribo",
......@@ -226,50 +226,50 @@
"notification_visibility_mentions": "Mencioj",
"notification_visibility_repeats": "Ripetoj",
"no_rich_text_description": "Forigi riĉtekstajn formojn de ĉiuj afiŝoj",
"no_blocks": "Neniuj baroj",
"no_blocks": "Neniuj blokitoj",
"no_mutes": "Neniuj silentigoj",
"hide_follows_description": "Ne montri kiun mi sekvas",
"hide_followers_description": "Ne montri kiu min sekvas",
"show_admin_badge": "Montri la insignon de administranto en mia profilo",
"show_moderator_badge": "Montri la insignon de kontrolanto en mia profilo",
"nsfw_clickthrough": "Ŝalti traklakan kaŝon de konsternaj kunsendaĵoj",
"show_moderator_badge": "Montri la insignon de reguligisto en mia profilo",
"nsfw_clickthrough": "Ŝalti traklakan kaŝadon de konsternaj kunsendaĵoj",
"oauth_tokens": "Ĵetonoj de OAuth",
"token": "Ĵetono",
"refresh_token": "Ĵetono de novigo",
"refresh_token": "Ĵetono de aktualigo",
"valid_until": "Valida ĝis",
"revoke_token": "Senvalidigi",
"panelRadius": "Bretoj",
"pause_on_unfocused": "Paŭzigi elsendfluon kiam langeto ne estas fokusata",
"presets": "Antaŭagordoj",
"profile_background": "Profila fono",
"profile_banner": "Profila rubando",
"profile_background": "Fono de profilo",
"profile_banner": "Rubando de profilo",
"profile_tab": "Profilo",
"radii_help": "Agordi fasadan rondigon de randoj (bildere)",
"replies_in_timeline": "Respondoj en tempolinio",
"reply_visibility_all": "Montri ĉiujn respondojn",
"reply_visibility_following": "Montri nur respondojn por mi aŭ miaj abonatoj",
"reply_visibility_self": "Montri nur respondojn por mi",
"saving_err": "Eraro dum konservo de agordoj",
"saving_err": "Eraris konservado de agordoj",
"saving_ok": "Agordoj konserviĝis",
"security_tab": "Sekureco",
"scope_copy": "Kopii amplekson por respondo (rektaj mesaĝoj ĉiam kopiiĝas)",
"set_new_avatar": "Agordi novan profilbildon",
"set_new_profile_background": "Agordi novan profilan fonon",
"set_new_profile_banner": "Agordi novan profilan rubandon",
"set_new_profile_background": "Agordi novan fonon de profilo",
"set_new_profile_banner": "Agordi novan rubandon de profilo",
"settings": "Agordoj",
"subject_input_always_show": "Ĉiam montri teman kampon",
"subject_line_behavior": "Kopii temon por respondo",
"subject_line_email": "Kiel retpoŝto: \"re: temo\"",
"subject_input_always_show": "Ĉiam montri kampon de temo",
"subject_line_behavior": "Kopii temon dum respondado",
"subject_line_email": "Kiel retpoŝto: «re: temo»",
"subject_line_mastodon": "Kiel Mastodon: kopii senŝanĝe",
"subject_line_noop": "Ne kopii",
"post_status_content_type": "Afiŝi specon de la enhavo de la stato",
"stop_gifs": "Movi GIF-bildojn dum musa ŝvebo",
"streaming": "Ŝalti memfaran fluigon de novaj afiŝoj ĉe la supro de la paĝo",
"stop_gifs": "Movi GIF-bildojn dum ŝvebo de muso",
"streaming": "Ŝalti memagan fluigon de novaj afiŝoj kiam vi vidas la supron de la paĝo",
"text": "Teksto",
"theme": "Haŭto",
"theme_help": "Uzu deksesumajn kolorkodojn (#rrvvbb) por adapti vian koloran haŭton.",
"theme_help_v2_1": "Vi ankaŭ povas superagordi la kolorojn kaj travideblecon de kelkaj eroj per marko de la markbutono; uzu la butonon \"Vakigi ĉion\" por forigi ĉîujn superagordojn.",
"theme_help_v2_2": "Bildsimboloj sub kelkaj eroj estas indikiloj de kontrasto inter fono kaj teksto; muse ŝvebu por detalaj informoj. Bonvolu memori, ke la indikilo montras la plej malbonan okazeblon dum sia uzo.",
"theme_help_v2_1": "Vi ankaŭ povas superagordi la kolorojn kaj travideblecon de kelkaj eroj per marko de la markbutono; uzu la butonon «Vakigi ĉion» por forigi ĉîujn superagordojn.",
"theme_help_v2_2": "Bildsimboloj sub kelkaj eroj estas indikiloj de kontrasto inter fono kaj teksto; ŝvebigu muson por detalaj informoj. Bonvolu memori, ke la indikilo montras la plej malbonan okazeblon dum sia uzo.",
"tooltipRadius": "Ŝpruchelpiloj/avertoj",
"upload_a_photo": "Alŝuti foton",
"user_settings": "Agordoj de uzanto",
......@@ -419,7 +419,38 @@
"title": "Duobla aŭtentikigo"
},
"enter_current_password_to_confirm": "Enigu vian pasvorton por konfirmi vian identecon",
"security": "Sekureco"
"security": "Sekureco",
"fun": "Amuzo",
"type_domains_to_mute": "Serĉu silentigotajn retnomojn",
"useStreamingApiWarning": "(Nerekomendate, eksperimente, povas preterpasi afiŝojn)",
"useStreamingApi": "Ricevi afiŝojn kaj sciigojn realtempe",
"user_mutes": "Uzantoj",
"reset_background_confirm": "Ĉu vi certe volas restarigi la fonon?",
"reset_banner_confirm": "Ĉu vi certe volas restarigi la rubandon?",
"reset_avatar_confirm": "Ĉu vi certe volas restarigi la profilbildon?",
"reset_profile_banner": "Restarigi rubandon de profilo",
"reset_profile_background": "Restarigi fonon de profilo",
"reset_avatar": "Restarigi profilbildon",
"minimal_scopes_mode": "Minimumigi elekteblojn pri amplekso de afiŝoj",
"search_user_to_block": "Serĉu, kiun vi volas bloki",
"search_user_to_mute": "Serĉu, kiun vi volas silentigi",
"autohide_floating_post_button": "Memage kaŝi la butonon por Nova afiŝo (poŝtelefone)",
"hide_followers_count_description": "Ne montri nombron de abonantoj",
"hide_follows_count_description": "Ne montri nombron de abonoj",
"notification_visibility_emoji_reactions": "Reagoj",
"notification_visibility_moves": "Migroj",
"new_email": "Nova retpoŝtadreso",
"profile_fields": {
"value": "Enhavo",
"name": "Etikedo",
"add_field": "Aldoni kampon",
"label": "Pridatumoj de profilo"
},
"import_blocks_from_a_csv_file": "Enporti blokitojn el CSV-dosiero",
"hide_muted_posts": "Kaŝi afiŝojn de silentigitaj uzantoj",
"emoji_reactions_on_timeline": "Montri bildosignajn reagojn en la tempolinio",
"pad_emoji": "Meti spacetojn ĉirkaŭ bildosigno post ties elekto",
"domain_mutes": "Retnomoj"
},
"timeline": {
"collapse": "Maletendi",
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment