Commit f5c4d7d9 authored by Evert Prants's avatar Evert Prants Committed by Weblate

Translated using Weblate (Estonian)

Currently translated at 54.3% (333 of 613 strings)

Translation: Pleroma/Pleroma-FE
Translate-URL: https://translate.pleroma.social/projects/pleroma/pleroma-fe/et/
parent 79082525
{
"finder": {
"error_fetching_user": "Viga kasutaja leidmisel",
"find_user": "Otsi kasutajaid"
},
"general": {
"submit": "Postita"
},
"login": {
"login": "Logi sisse",
"logout": "Logi välja",
"password": "Parool",
"placeholder": "nt lain",
"register": "Registreeru",
"username": "Kasutajanimi"
},
"nav": {
"mentions": "Mainimised",
"public_tl": "Avalik Ajajoon",
"timeline": "Ajajoon",
"twkn": "Kogu Teadaolev Võrgustik"
},
"notifications": {
"followed_you": "alustas sinu jälgimist",
"notifications": "Teavitused",
"read": "Loe!"
},
"post_status": {
"default": "Just sõitsin elektrirongiga Tallinnast Pääskülla.",
"posting": "Postitan"
},
"registration": {
"bio": "Bio",
"email": "E-post",
"fullname": "Kuvatav nimi",
"password_confirm": "Parooli kinnitamine",
"registration": "Registreerimine"
},
"settings": {
"attachments": "Manused",
"autoload": "Luba ajajoone automaatne uuendamine kui ajajoon on põhja keritud",
"avatar": "Profiilipilt",
"bio": "Bio",
"current_avatar": "Sinu praegune profiilipilt",
"current_profile_banner": "Praegune profiilibänner",
"filtering": "Sisu filtreerimine",
"filtering_explanation": "Kõiki staatuseid, mis sisaldavad neid sõnu, ei kuvata. Üks sõna reale.",
"hide_attachments_in_convo": "Peida manused vastlustes",
"hide_attachments_in_tl": "Peida manused ajajoonel",
"name": "Nimi",
"name_bio": "Nimi ja Bio",
"nsfw_clickthrough": "Peida tööks-mittesobivad(NSFW) manuste hiireklõpsu taha",
"profile_background": "Profiilitaust",
"profile_banner": "Profiilibänner",
"reply_link_preview": "Luba algpostituse kuvamine vastustes",
"set_new_avatar": "Vali uus profiilipilt",
"set_new_profile_background": "Vali uus profiilitaust",
"set_new_profile_banner": "Vali uus profiilibänner",
"settings": "Sätted",
"theme": "Teema",
"user_settings": "Kasutaja sätted"
},
"timeline": {
"conversation": "Vestlus",
"error_fetching": "Viga uuenduste laadimisel",
"load_older": "Kuva vanemaid staatuseid",
"show_new": "Näita uusi",
"up_to_date": "Uuendatud"
},
"user_card": {
"block": "Blokeeri",
"blocked": "Blokeeritud!",
"follow": "Jälgi",
"followees": "Jälgitavaid",
"followers": "Jälgijaid",
"following": "Jälgin!",
"follows_you": "Jälgib sind!",
"mute": "Vaigista",
"muted": "Vaigistatud",
"per_day": "päevas",
"statuses": "Staatuseid"
}
"finder": {
"error_fetching_user": "Viga kasutaja leidmisel",
"find_user": "Otsi kasutajaid"
},
"general": {
"submit": "Postita",
"verify": "Kinnita",
"confirm": "Kinnita",
"enable": "Luba",
"disable": "Keela",
"cancel": "Tühista",
"dismiss": "Olgu",
"show_less": "Kuva vähem",
"show_more": "Kuva rohkem",
"optional": "valikuline",
"generic_error": "Esines viga",
"more": "Rohkem",
"apply": "Rakenda"
},
"login": {
"login": "Logi sisse",
"logout": "Logi välja",
"password": "Parool",
"placeholder": "nt lain",
"register": "Registreeru",
"username": "Kasutajanimi",
"heading": {
"recovery": "Kaheastmelise autentimise taaste",
"totp": "Kaheastmeline autentimine"
},
"recovery_code": "Taastekood",
"enter_two_factor_code": "Sisesta kaheastmelise autentimise kood",
"enter_recovery_code": "Sisesta taastekood",
"authentication_code": "Autentimiskood",
"hint": "Logi sisse, et liituda vestlusega",
"description": "Logi sisse OAuthiga"
},
"nav": {
"mentions": "Mainimised",
"public_tl": "Avalik Ajajoon",
"timeline": "Ajajoon",
"twkn": "Kogu Teadaolev Võrgustik",
"preferences": "Eelistused",
"who_to_follow": "Keda jälgida",
"search": "Otsing",
"user_search": "Kasutajaotsing",
"dms": "Privaatsõnumid",
"interactions": "Interaktsioonid",
"friend_requests": "Jägimistaotlused",
"chat": "Kohalik vestlus",
"back": "Tagasi",
"administration": "Administreerimine",
"about": "Meist"
},
"notifications": {
"followed_you": "alustas sinu jälgimist",
"notifications": "Teavitused",
"read": "Loe!",
"reacted_with": "reageeris {0}",
"migrated_to": "migreerus",
"no_more_notifications": "Rohkem teavitusi ei ole",
"repeated_you": "taaspostitas su staatuse",
"load_older": "Laadi vanemad teavitused",
"follow_request": "soovib Teid jälgida",
"favorited_you": "lisas su staatuse lemmikuks",
"broken_favorite": "Tundmatu staatus, otsin…"
},
"post_status": {
"default": "Just sõitsin elektrirongiga Tallinnast Pääskülla.",
"posting": "Postitan",
"scope": {
"unlisted": "Peidetud - Ära postita avalikele ajajoontele",
"public": "Avalil - Postita avalikele ajajoontele",
"private": "Jälgijatele - Postita ainult jälgijatele",
"direct": "Privaatne - Postita ainult mainitud kasutajatele"
},
"scope_notice": {
"unlisted": "See postitus ei ole nähtav avalikul ega kogu võrgu ajajoonel",
"private": "See postitus on nähtav ainult Teie jälgijatele",
"public": "See postitus on nähtav kõigile"
},
"direct_warning_to_first_only": "See postitus on nähtav ainult kirja alguses mainitud kasutajatele.",
"direct_warning_to_all": "See postitus on nähtav kõikidele mainitud kasutajatele.",
"content_warning": "Pealkiri (valikuline)",
"content_type": {
"text/bbcode": "BBCode",
"text/markdown": "Markdown",
"text/html": "HTML",
"text/plain": "Lihttekst"
},
"attachments_sensitive": "Märgi manused sensitiivseks",
"account_not_locked_warning_link": "lukus",
"account_not_locked_warning": "Teie konto ei ole {0}. Kõik võivad Teid jälgida, et näha Teie ainult-jälgijatele postitusi.",
"new_status": "Postita uus staatus"
},
"registration": {
"bio": "Bio",
"email": "E-post",
"fullname": "Kuvatav nimi",
"password_confirm": "Parooli kinnitamine",
"registration": "Registreerimine",
"validations": {
"password_confirmation_match": "peaks olema sama kui salasõna",
"password_confirmation_required": "ei saa jätta tühjaks",
"password_required": "ei saa jätta tühjaks",
"email_required": "ei saa jätta tühjaks",
"fullname_required": "ei saa jätta tühjaks",
"username_required": "ei saa jätta tühjaks"
},
"fullname_placeholder": "Näiteks Lain Iwakura",
"username_placeholder": "Näiteks lain",
"new_captcha": "Vajuta pildile, et saada uus captcha",
"captcha": "CAPTCHA",
"token": "Kutse võti"
},
"settings": {
"attachments": "Manused",
"autoload": "Luba ajajoone automaatne uuendamine kui ajajoon on põhja keritud",
"avatar": "Profiilipilt",
"bio": "Bio",
"current_avatar": "Sinu praegune profiilipilt",
"current_profile_banner": "Praegune profiilibänner",
"filtering": "Sisu filtreerimine",
"filtering_explanation": "Kõiki staatuseid, mis sisaldavad neid sõnu, ei kuvata. Üks sõna reale",
"hide_attachments_in_convo": "Peida manused vastlustes",
"hide_attachments_in_tl": "Peida manused ajajoonel",
"name": "Nimi",
"name_bio": "Nimi ja Bio",
"nsfw_clickthrough": "Peida tööks-mittesobivad(NSFW) manuste hiireklõpsu taha",
"profile_background": "Profiilitaust",
"profile_banner": "Profiilibänner",
"reply_link_preview": "Luba algpostituse kuvamine vastustes",
"set_new_avatar": "Vali uus profiilipilt",
"set_new_profile_background": "Vali uus profiilitaust",
"set_new_profile_banner": "Vali uus profiilibänner",
"settings": "Sätted",
"theme": "Teema",
"user_settings": "Kasutaja sätted",
"subject_line_noop": "Ära kopeeri",
"subject_line_mastodon": "Nagu mastodon: kopeeri nagu on",
"subject_line_email": "Nagu e-post: \"vs: pealkiri\"",
"subject_line_behavior": "Kopeeri pealkiri vastamisel",
"subject_input_always_show": "Alati kuva pealkirja välja",
"minimal_scopes_mode": "Peida postituse nähtavussätted",
"scope_copy": "Kopeeri nähtavussätted vastamisel (Privaatsed on alati kopeeritud)",
"security_tab": "Turvalisus",
"search_user_to_mute": "Otsi, keda soovid vaigistada",
"search_user_to_block": "Otsi, keda soovid blokeerida",
"saving_ok": "Sätted salvestatud",
"saving_err": "Sätete salvestamine ebaõnnestus",
"autohide_floating_post_button": "Automaatselt peida uue postituse nupp (mobiilil)",
"reply_visibility_self": "Näita ainult vastuseid, mis on suunatud mulle",
"reply_visibility_following": "Näita ainult vastuseid, mis on suunatud mulle või kasutajatele, keda jälgin",
"reply_visibility_all": "Näita kõiki vastuseid",
"replies_in_timeline": "Vastused ajajoonel",
"radii_help": "Liidese ümardamine (pikslites)",
"profile_tab": "Profiil",
"presets": "Salvestatud sätted",
"pause_on_unfocused": "Peata reaalajas voog kui leht pole fookuses",
"panelRadius": "Paneelid",
"revoke_token": "Keela",
"valid_until": "Kehtiv kuni",
"refresh_token": "Värskendustoken",
"token": "Token",
"oauth_tokens": "OAuth tokenid",
"show_moderator_badge": "Näita Moderaator silti mu profiilil",
"show_admin_badge": "Näita Admin silti mu profiilil",
"hide_followers_count_description": "Ära näita minu jälgijate arvu",
"hide_follows_count_description": "Ära näita minu jälgimiste arvu",
"hide_followers_description": "Ära näita minu jälgijaid",
"hide_follows_description": "Ära näita minu jälgimisi",
"no_mutes": "Vaigistusi pole",
"no_blocks": "Blokeeringuid pole",
"no_rich_text_description": "Muuda kõik postitused lihttekstiks",
"notification_visibility_emoji_reactions": "Reaktsioonid",
"notification_visibility_moves": "Kasutaja kolimised",
"notification_visibility_repeats": "Taaspostitused",
"notification_visibility_mentions": "Mainimised",
"notification_visibility_likes": "Lemmikud",
"notification_visibility_follows": "Jälgimised",
"notification_visibility": "Milliseid teateid kuvatakse",
"new_password": "Uus salasõna",
"new_email": "Uus e-post",
"use_contain_fit": "Näita eelvaadetes täis suuruses pilte",
"play_videos_in_modal": "Näita videoid eraldi raamis",
"mutes_tab": "Vaigistused",
"loop_video_silent_only": "Loop videod, millel pole heli (nt. Mastodoni \"gifid\")",
"loop_video": "Loop videod",
"lock_account_description": "Piira oma konto ainult lubatud jälgijatele",
"links": "Lingid",
"limited_availability": "Pole Teie veebilehitsejas saadaval",
"invalid_theme_imported": "Valitud fail ei ole Pleroma kujundus. Kujundusele muudatusi ei tehtud.",
"interfaceLanguage": "Liidese keel",
"interface": "Liides",
"instance_default_simple": "(vaikimisi)",
"instance_default": "(vaikimisi: {value})",
"checkboxRadius": "Märkeruudud",
"inputRadius": "Sisestuskastid",
"import_theme": "Lae sätted",
"import_followers_from_a_csv_file": "Impordi jälgimised csv failist",
"import_blocks_from_a_csv_file": "Impordi blokeeringud csv failist",
"hide_filtered_statuses": "Peida filtreeritud staatused",
"hide_user_stats": "Peida kasutaja statistika (nt. jälgijate arv)",
"hide_post_stats": "Peida postituse statistika (nt. lemmikute arv)",
"use_one_click_nsfw": "Ava NSFW manused ühe klikiga",
"preload_images": "Piltide eellaadimine",
"hide_isp": "Peida instantsipõhine paneel",
"max_thumbnails": "Maksimaalne lubatud eelvaadete arv postituste kohta",
"hide_muted_posts": "Peida vaigistatud kasutajate postitused",
"general": "Üldine",
"foreground": "Esiplaan",
"accent": "Rõhk",
"follows_imported": "Jälgimised imporditud! Nende töötlemine võtab natuke aega.",
"follow_import_error": "Jälgimiste importimisel tekkis viga",
"follow_import": "Impordi jälgimised",
"follow_export_button": "Ekspordi oma jälgimised csv failiks",
"follow_export": "Ekspordi jälgimised",
"export_theme": "Salvesta sätted",
"emoji_reactions_on_timeline": "Näita reaktsioone ajajoonel",
"pad_emoji": "Lisa emotikonidele tühikud ette ja järgi neid menüüst valides",
"avatar_size_instruction": "Profiilipildi soovitatud minimaalne suurus on 150x150 pikslit.",
"domain_mutes": "Domeenid",
"discoverable": "Luba selle konto ilmumine otsingutulemustes ning muudes teenustes",
"delete_account_instructions": "Konto kustutamise kinnitamiseks sisestage oma salasõna.",
"delete_account_error": "Teie konto kustutamisel tekkis viga. Kui see jätkub, palun võtke kontakti administraatoriga.",
"delete_account_description": "Jäädavalt kustuta oma andmed ja konto.",
"delete_account": "Kustuta konto",
"default_vis": "Vaikimisi nähtavus",
"data_import_export_tab": "Andmete import / eksport",
"current_password": "Praegune salasõna",
"confirm_new_password": "Kinnita uus salasõna",
"composing": "Koostamine",
"collapse_subject": "Peida postituste pealkirjad",
"changed_password": "Salasõna edukalt muudetud!",
"change_password_error": "Esines viga salasõna muutmisel.",
"change_password": "Muuda salasõna",
"changed_email": "E-post edukalt muudetud!",
"change_email_error": "Esines viga e-posti muutmisel.",
"change_email": "Muuda e-posti",
"cRed": "Punane (Tühista)",
"cOrange": "Oranž (Lisa lemmikuks)",
"cGreen": "Roheline (Taaspostita)",
"cBlue": "Sinine (Vasta, jälgi)",
"btnRadius": "Nupud",
"blocks_tab": "Blokeeringud",
"blocks_imported": "Blokeeringud imporditud! Nende töötlemine võtab natuke aega.",
"block_import_error": "Blokeeringute importimisel esines viga",
"block_import": "Blokeeringute import",
"block_export_button": "Ekspordi oma blokeeringud csv failiks",
"block_export": "Blokeeringute eksport",
"background": "Taust",
"avatarRadius": "Profiilipildid",
"avatarAltRadius": "Profiilipildid (Teavitused)",
"attachmentRadius": "Manused",
"allow_following_move": "Luba automaatjälgimine kui jälgitav konto kolib",
"mfa": {
"verify": {
"desc": "Et lubada kaheastmelist autentimist, sisestage kood oma äpist:"
},
"scan": {
"desc": "Kasutades oma kaheastmelise autentimise äppi, skännige see QR kood või sisestage tekstiline võti:",
"secret_code": "Võti",
"title": "Skänni"
},
"authentication_methods": "Autentimismeetodid",
"recovery_codes_warning": "Kirjutage need koodid üles ning hoidke need kindlas kohas. Kui Te kaotate ligipääsu oma kaheastmelise autentimise äppile ning nendele koodidele, ei ole Teil võimalik oma kontosse sisse logida.",
"waiting_a_recovery_codes": "Laen taastekoode…",
"recovery_codes": "Taastekoodid.",
"warning_of_generate_new_codes": "Kui Te loote uued taastekoodid, Teie vanad koodid ei tööta enam.",
"generate_new_recovery_codes": "Loo uued taastekoodid",
"title": "Kaheastmeline autentimine",
"confirm_and_enable": "Kinnita & luba OTP",
"wait_pre_setup_otp": "sean üles OTP",
"setup_otp": "Sea üles OTP",
"otp": "OTP"
},
"enter_current_password_to_confirm": "Sisetage isiku tõestamiseks oma salasõna",
"security": "Turvalisus",
"app_name": "Rakenduse nimi"
},
"timeline": {
"conversation": "Vestlus",
"error_fetching": "Viga uuenduste laadimisel",
"load_older": "Kuva vanemaid staatuseid",
"show_new": "Näita uusi",
"up_to_date": "Uuendatud"
},
"user_card": {
"block": "Blokeeri",
"blocked": "Blokeeritud!",
"follow": "Jälgi",
"followees": "Jälgitavaid",
"followers": "Jälgijaid",
"following": "Jälgin!",
"follows_you": "Jälgib sind!",
"mute": "Vaigista",
"muted": "Vaigistatud",
"per_day": "päevas",
"statuses": "Staatuseid"
},
"about": {
"mrf": {
"mrf_policies_desc": "MRF poliitikad mõjutavad selle instansi föderatsiooni käitumist. Järgmised poliitikad on lubatud:",
"simple": {
"media_nsfw_desc": "See instants määrab nendest instantsidest postituste meedia sensitiivseks:",
"media_nsfw": "Meedia määratakse sensitiivseks",
"media_removal_desc": "See instants eemaldab meedia postitustelt nendest instantsidest:",
"media_removal": "Meedia eemaldamine",
"ftl_removal_desc": "See instants eemaldab postitused nendelt instantsidest \"Kogu teatud võrgu\" ajajoonelt:",
"ftl_removal": "\"Kogu teatud võrgu\" ajajoonelt eemaldamine",
"quarantine_desc": "See instants saadab ainult avalikke postitusi järgmistele instantsidele:",
"quarantine": "Karantiini",
"reject_desc": "See instants ei luba sõnumeid nendest instantsidest:",
"reject": "Keela",
"accept_desc": "See instants lubab sõnumeid ainult nendest instantsidest:",
"accept": "Luba",
"simple_policies": "Instansi-omased poliitikad"
},
"mrf_policies": "Lubatud MRF poliitikad",
"keyword": {
"is_replaced_by": "→",
"replace": "Vaheta",
"reject": "Lükka tagasi",
"ftl_removal": "\"Kogu teatud võrgu\" ajajoonelt eemaldamine",
"keyword_policies": "Võtmesõna poliitikad"
},
"federation": "Föderatsioon"
},
"staff": "Personal"
},
"selectable_list": {
"select_all": "Vali kõik"
},
"remote_user_resolver": {
"error": "Ei leitud.",
"searching_for": "Otsin",
"remote_user_resolver": "Kaugkasutaja leidja"
},
"interactions": {
"load_older": "Laadi vanemad interaktsioonid",
"moves": "Kasutaja kolimised",
"follows": "Uued jälgimised",
"favs_repeats": "Taaspostitused ja lemmikud"
},
"emoji": {
"load_all": "Laen kõik {emojiAmount} emotikoni",
"load_all_hint": "Laadisin esimesed {saneAmount} emotikoni, kõike laadides võib esineda probleeme jõudlusega.",
"unicode": "Unicode emotikonid",
"custom": "Kohandatud emotikonid",
"add_emoji": "Lisa emotikon",
"search_emoji": "Otsi emotikone",
"keep_open": "Hoia valija lahti",
"emoji": "Emotikonid",
"stickers": "Kleepsud"
},
"polls": {
"not_enough_options": "Liiga vähe unikaalseid valikuid hääletuses",
"expired": "Hääletus lõppes {0} tagasi",
"expires_in": "Hääletus lõppeb {0}",
"expiry": "Hääletuse vanus",
"multiple_choices": "Mitu vastust",
"single_choice": "Üks vastus",
"type": "Hääletuse tüüp",
"vote": "Hääleta",
"votes": "häält",
"option": "Valik",
"add_option": "Lisa valik",
"add_poll": "Lisa küsitlus"
},
"media_modal": {
"next": "Järgmine",
"previous": "Eelmine"
},
"importer": {
"error": "Faili importimisel tekkis viga.",
"success": "Import õnnestus.",
"submit": "Esita"
},
"image_cropper": {
"cancel": "Tühista",
"save_without_cropping": "Salvesta muudatusteta",
"save": "Salvesta",
"crop_picture": "Modifitseeri pilti"
},
"features_panel": {
"who_to_follow": "Keda jälgida",
"title": "Featuurid",
"text_limit": "Tekstilimiit",
"scope_options": "Ulatuse valikud",
"media_proxy": "Meedia proksi",
"gopher": "Gopher",
"chat": "Vestlus"
},
"exporter": {
"processing": "Töötlemine, Teilt küsitakse varsti faili allalaadimist",
"export": "Ekspordi"
},
"domain_mute_card": {
"unmute_progress": "Eemaldan vaigistuse…",
"unmute": "Ära vaigista",
"mute_progress": "Vaigistan…",
"mute": "Vaigista"
},
"chat": {
"title": "Vestlus"
}
}
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment