favourites.js.map 69.5 KB
Newer Older
Morgan Bazalgette's avatar
Morgan Bazalgette committed
1
{"version":3,"sources":["webpack:///features/favourites.js","webpack:///./app/javascript/mastodon/features/ui/components/column_header.js","webpack:///./app/javascript/mastodon/actions/mutes.js","webpack:///./app/javascript/mastodon/features/ui/components/column.js","webpack:///./app/javascript/mastodon/components/column_back_button.js","webpack:///./app/javascript/mastodon/features/favourites/index.js","webpack:///./app/javascript/mastodon/containers/account_container.js","webpack:///./app/javascript/mastodon/components/account.js"],"names":["webpackJsonp","150","module","__webpack_exports__","__webpack_require__","d","ColumnHeader","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx___default","n","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1_babel_runtime_helpers_classCallCheck__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1_babel_runtime_helpers_classCallCheck___default","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_babel_runtime_helpers_possibleConstructorReturn__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_babel_runtime_helpers_possibleConstructorReturn___default","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3_babel_runtime_helpers_inherits__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3_babel_runtime_helpers_inherits___default","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4_react__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4_react___default","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_5_classnames__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_5_classnames___default","_React$PureComponent","_temp","_this","_ret","this","_len","arguments","length","args","Array","_key","call","apply","concat","handleClick","props","onClick","prototype","render","_props","icon","type","active","columnHeaderId","iconElement","className","id","a","PureComponent","282","initMuteModal","account","dispatch","MUTES_INIT_MODAL","Object","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3__modal__","283","Column","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4_lodash_debounce__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4_lodash_debounce___default","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_5_react__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_5_react___default","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6__column_header__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_7__scroll__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_8__is_mobile__","handleHeaderClick","scrollable","node","querySelector","_interruptScrollAnimation","handleScroll","setRef","c","scrollTop","heading","children","hideHeadingOnMobile","showHeading","window","innerWidth","replace","header","createElement","ref","role","aria-labelledby","onScroll","286","ColumnBackButton","_class","_temp2","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_5_react_intl__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6_prop_types__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6_prop_types___default","history","context","router","push","goBack","defaultMessage","contextTypes","object","818","defineProperty","value","Favourites","_dec","_class2","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_5_react_redux__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_7_react_immutable_proptypes__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_7_react_immutable_proptypes___default","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_8__components_loading_indicator__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_9__actions_interactions__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_10_react_router_scroll_4__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_11__containers_account_container__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_12__ui_components_column__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_13__components_column_back_button__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_14_react_immutable_pure_component__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_14_react_immutable_pure_component___default","mapStateToProps","state","accountIds","getIn","params","statusId","_ImmutablePureCompone","componentWillMount","componentWillReceiveProps","nextProps","scrollKey","map","withNote","propTypes","isRequired","func","list","841","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1_react__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_react_redux__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3_react_intl__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4__selectors__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_5__components_account__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6__actions_accounts__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_7__actions_modal__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_8__actions_mutes__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_9__initial_state__","messages","unfollowConfirm","makeMapStateToProps","getAccount","mapDispatchToProps","_ref","intl","onFollow","message","values","name","get","confirm","formatMessage","onConfirm","onBlock","onMute","onMuteNotifications","notifications","842","Account","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_5_react_immutable_proptypes__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_5_react_immutable_proptypes___default","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_7__avatar__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_8__display_name__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_9__permalink__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_10__icon_button__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_11_react_intl__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_12_react_immutable_pure_component__","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_12_react_immutable_pure_component___default","__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_13__initial_state__","follow","unfollow","requested","unblock","unmute","mute_notifications","unmute_notifications","handleFollow","handleBlock","handleMute","handleMuteNotifications","handleUnmuteNotifications","hidden","buttons","following","blocking","muting","disabled","title","hidingNotificationsButton","href","to","size","bool"],"mappings":"AAAAA,cAAc,KAERC,IACA,SAAUC,EAAQC,EAAqBC,GAE7C,YAC+BA,GAAoBC,EAAEF,EAAqB,IAAK,WAAa,MAAOG,IAC9E,IAAIC,GAA0DH,EAAoB,GAC9EI,EAAkEJ,EAAoBK,EAAEF,GACxFG,EAAqEN,EAAoB,GACzFO,EAA6EP,EAAoBK,EAAEC,GACnGE,EAAgFR,EAAoB,GACpGS,EAAwFT,EAAoBK,EAAEG,GAC9GE,EAA+DV,EAAoB,GACnFW,EAAuEX,EAAoBK,EAAEK,GAC7FE,EAAsCZ,EAAoB,GAC1Da,EAA8Cb,EAAoBK,EAAEO,GACpEE,EAA2Cd,EAAoB,IAC/De,EAAmDf,EAAoBK,EAAES,GCd7EZ,EDuBF,SAAUc,GAG3B,QAASd,KACP,GAAIe,GAAOC,EAAOC,CAElBZ,KAA6Ea,KAAMlB,EAEnF,KAAK,GAAImB,GAAOC,UAAUC,OAAQC,EAAOC,MAAMJ,GAAOK,EAAO,EAAGA,EAAOL,EAAMK,IAC3EF,EAAKE,GAAQJ,UAAUI,EAGzB,OAAeT,GAASC,EAAQT,IAAwFW,KAAMJ,EAAqBW,KAAKC,MAAMZ,GAAuBI,MAAMS,OAAOL,KAAiBN,ECzBrNY,YAAc,WACZZ,EAAKa,MAAMC,WDwBJb,EAEJF,EAAQR,IAAwFS,EAAOC,GA0B5G,MAvCAR,KAAuET,EAAcc,GAgBrFd,EAAa+B,UC1BbC,OD0BgC,WC1BtB,GAAAC,GACuCf,KAAKW,MAA5CK,EADAD,EACAC,KAAMC,EADNF,EACME,KAAMC,EADZH,EACYG,OAAQC,EADpBJ,EACoBI,eACxBC,EAAc,EAMlB,OAJIJ,KACFI,EAAApC,IAAAoC,KAAAC,UAAA,eAA2CL,EAA3C,0BAGFhC,IAAA,MAAAqC,UACiB1B,IAAW,iBAAmBuB,WAD/CI,GAC8DH,GAAkB,UADhF,GAAAnC,IAAA,UAAA4B,QAEqBZ,KAAKU,iBAF1B,GAGOU,EACAH,KDqCFnC,GC/DiCW,EAAA8B,EAAMC,gBDsE1CC,IACA,SAAU/C,EAAQC,EAAqBC,GAE7C,YEaO,SAAS8C,GAAcC,GAC5B,MAAO,UAAAC,GACLA,GACEX,KAAMY,EACNF,YAGFC,EAASE,OAAAC,EAAA,GAAU,UFHUpD,EAAuB,EAAI+C,CAEvC,IAGIK,IAHqCnD,EAAoB,IACfA,EAAoB,IACpBA,EAAoB,IACvBA,EAAoB,KEtFvEiD,EAAmB,oBFgN1BG,IACA,SAAUtD,EAAQC,EAAqBC,GAE7C,YAC+BA,GAAoBC,EAAEF,EAAqB,IAAK,WAAa,MAAOsD,IAC9E,IAAIlD,GAA0DH,EAAoB,GAC9EI,EAAkEJ,EAAoBK,EAAEF,GACxFG,EAAqEN,EAAoB,GACzFO,EAA6EP,EAAoBK,EAAEC,GACnGE,EAAgFR,EAAoB,GACpGS,EAAwFT,EAAoBK,EAAEG,GAC9GE,EAA+DV,EAAoB,GACnFW,EAAuEX,EAAoBK,EAAEK,GAC7F4C,EAAgDtD,EAAoB,IACpEuD,EAAwDvD,EAAoBK,EAAEiD,GAC9EE,EAAsCxD,EAAoB,GAC1DyD,EAA8CzD,EAAoBK,EAAEmD,GACpEE,EAA+C1D,EAAoB,KACnE2D,EAAwC3D,EAAoB,IAC5D4D,EAA2C5D,EAAoB,IGzOnEqD,EHqPR,SAAUrC,GAGrB,QAASqC,KACP,GAAIpC,GAAOC,EAAOC,CAElBZ,KAA6Ea,KAAMiC,EAEnF,KAAK,GAAIhC,GAAOC,UAAUC,OAAQC,EAAOC,MAAMJ,GAAOK,EAAO,EAAGA,EAAOL,EAAMK,IAC3EF,EAAKE,GAAQJ,UAAUI,EAGzB,OAAeT,GAASC,EAAQT,IAAwFW,KAAMJ,EAAqBW,KAAKC,MAAMZ,GAAuBI,MAAMS,OAAOL,KAAiBN,EGvPrN2C,kBAAoB,WAClB,GAAMC,GAAa5C,EAAK6C,KAAKC,cAAc,cAEtCF,KAIL5C,EAAK+C,0BAA4Bf,OAAAS,EAAA,GAAUG,KHwPxC5C,EG1OLgD,aAAeX,IAAS,eACwB,KAAnCrC,EAAK+C,2BACd/C,EAAK+C,6BAEN,KH0OQ/C,EGxOXiD,OAAS,SAACC,GACRlD,EAAK6C,KAAOK,GH2NLjD,EAcJF,EAAQR,IAAwFS,EAAOC,GA8C5G,MAvEAR,KAAuE0C,EAAQrC,GA4B/EqC,EAAOpB,UG9PPoC,UH8P6B,WG7P3B,GAAMP,GAAa1C,KAAK2C,KAAKC,cAAc,cAEtCF,KAIL1C,KAAK6C,0BAA4Bf,OAAAS,EAAA,GAAUG,KHiQ7CT,EAAOpB,UGnPPC,OHmP0B,WGnPhB,GAAAC,GACyDf,KAAKW,MAA9DuC,EADAnC,EACAmC,QAASlC,EADTD,EACSC,KAAMmC,EADfpC,EACeoC,SAAUjC,EADzBH,EACyBG,OAAQkC,EADjCrC,EACiCqC,oBAEnCC,EAAcH,KAAaE,GAAwBA,IAAwBtB,OAAAU,EAAA,GAASc,OAAOC,aAE3FpC,EAAiBkC,GAAeH,EAAQM,QAAQ,KAAM,KACtDC,EAASJ,GAAArE,IACZsD,EAAA,GADYtB,KACOA,EADPE,OACqBA,EADrBD,KACmCiC,EADnCtC,QACqDZ,KAAKyC,kBAD1DtB,eAC6FA,GAE5G,OACEkB,GAAAd,EAAAmC,cAAA,OACEC,IAAK3D,KAAK+C,OACVa,KAAK,SACLC,kBAAiB1C,EACjBE,UAAU,SACVyC,SAAU9D,KAAK8C,cAEdW,EACAN,IHkQAlB,GG7T2BI,EAAAd,EAAMC,gBHoUpCuC,IACA,SAAUrF,EAAQC,EAAqBC,GAE7C,YAC+BA,GAAoBC,EAAEF,EAAqB,IAAK,WAAa,MAAOqF,IAC9E,IAkBjBC,GAAQC,EAlBanF,EAA0DH,EAAoB,GAC9EI,EAAkEJ,EAAoBK,EAAEF,GACxFG,EAAqEN,EAAoB,GACzFO,EAA6EP,EAAoBK,EAAEC,GACnGE,EAAgFR,EAAoB,GACpGS,EAAwFT,EAAoBK,EAAEG,GAC9GE,EAA+DV,EAAoB,GACnFW,EAAuEX,EAAoBK,EAAEK,GAC7FE,EAAsCZ,EAAoB,GAC1Da,EAA8Cb,EAAoBK,EAAEO,GACpE2E,EAA2CvF,EAAoB,GAC/DwF,EAA2CxF,EAAoB,GAC/DyF,EAAmDzF,EAAoBK,EAAEmF,GIxV7EJ,GJoWGE,EAASD,EAAS,SAAUrE,GAGlD,QAASoE,KACP,GAAInE,GAAOC,EAAOC,CAElBZ,KAA6Ea,KAAMgE,EAEnF,KAAK,GAAI/D,GAAOC,UAAUC,OAAQC,EAAOC,MAAMJ,GAAOK,EAAO,EAAGA,EAAOL,EAAMK,IAC3EF,EAAKE,GAAQJ,UAAUI,EAGzB,OAAeT,GAASC,EAAQT,IAAwFW,KAAMJ,EAAqBW,KAAKC,MAAMZ,GAAuBI,MAAMS,OAAOL,KAAiBN,EI1WrNY,YAAc,WACR4C,OAAOgB,SAAqC,IAA1BhB,OAAOgB,QAAQnE,OACnCL,EAAKyE,QAAQC,OAAOF,QAAQG,KAAK,KAEjC3E,EAAKyE,QAAQC,OAAOF,QAAQI,UJsWvB3E,EAMJF,EAAQR,IAAwFS,EAAOC,GAe5G,MAhCAR,KAAuEyE,EAAkBpE,GAoBzFoE,EAAiBnD,UI3WjBC,OJ2WoC,WI1WlC,MAAA9B,KAAA,UAAA4B,QACmBZ,KAAKU,YADxBW,UAC+C,0BAD/C,GAAArC,IAAA,KAAAqC,UAEiB,sDAFjBrC,IAGKmF,EAAA,GAHL7C,GAGyB,2BAHzBqD,eAGmE,WJmX9DX,GIrYqCvE,EAAA8B,EAAMC,eJsYYyC,EIpYvDW,cACLJ,OAAQH,EAAA9C,EAAUsD,QJqYnBX,IAKGY,IACA,SAAUpG,EAAQC,EAAqBC,GAE7C,YACAkD,QAAOiD,eAAepG,EAAqB,cAAgBqG,OAAO,IACnCpG,EAAoBC,EAAEF,EAAqB,UAAW,WAAa,MAAOsG,IACpF,IA4BjBC,GAAMjB,EAAQkB,EAAStF,EA5BFd,EAA0DH,EAAoB,GAC9EI,EAAkEJ,EAAoBK,EAAEF,GACxFG,EAAqEN,EAAoB,GACzFO,EAA6EP,EAAoBK,EAAEC,GACnGE,EAAgFR,EAAoB,GACpGS,EAAwFT,EAAoBK,EAAEG,GAC9GE,EAA+DV,EAAoB,GACnFW,EAAuEX,EAAoBK,EAAEK,GAC7FE,EAAsCZ,EAAoB,GAE1DwG,GAD8CxG,EAAoBK,EAAEO,GACxBZ,EAAoB,IAChEwF,EAA2CxF,EAAoB,GAC/DyF,EAAmDzF,EAAoBK,EAAEmF,GACzEiB,EAA0DzG,EAAoB,IAC9E0G,EAAkE1G,EAAoBK,EAAEoG,GACxFE,EAA8D3G,EAAoB,KAClF4G,EAAsD5G,EAAoB,IAC1E6G,EAAuD7G,EAAoB,KAC3E8G,EAA+D9G,EAAoB,KACnF+G,EAAuD/G,EAAoB,KAC3EgH,EAAgEhH,EAAoB,KACpFiH,EAAgEjH,EAAoB,IACpFkH,EAAwElH,EAAoBK,EAAE4G,GKjajHE,EAAkB,SAACC,EAAOrF,GAAR,OACtBsF,WAAYD,EAAME,OAAO,aAAc,gBAAiBvF,EAAMwF,OAAOC,aAIlDnB,GLsbHC,EKvbjBpD,OAAAsD,EAAA,SAAQW,KLub8GlG,EAAQsF,EAAU,SAAUkB,GAGjJ,QAASpB,KAGP,MAFA9F,KAA6Ea,KAAMiF,GAE5E5F,IAAwFW,KAAMqG,EAAsB7F,MAAMR,KAAME,YAiCzI,MAtCAX,KAAuE0F,EAAYoB,GAQnFpB,EAAWpE,UKvbXyF,mBLub0C,WKtbxCtG,KAAKW,MAAMiB,SAASE,OAAA0D,EAAA,GAAgBxF,KAAKW,MAAMwF,OAAOC,YL0bxDnB,EAAWpE,UKvbX0F,0BLubiD,SKvbtBC,GACrBA,EAAUL,OAAOC,WAAapG,KAAKW,MAAMwF,OAAOC,UAAYI,EAAUL,OAAOC,UAC/EpG,KAAKW,MAAMiB,SAASE,OAAA0D,EAAA,GAAgBgB,EAAUL,OAAOC,YL2bzDnB,EAAWpE,UKvbXC,OLub8B,WKvbpB,GACAmF,GAAejG,KAAKW,MAApBsF,UAER,OAAKA,GAQLjH,IACG2G,EAAA,SADH,GAAA3G,IAEK4G,EAAA,MAFL5G,IAIKyG,EAAA,GAJLgB,UAI+B,kBAJ/B,GAAAzH,IAAA,OAAAqC,UAKqB,kBALrB,GAMS4E,EAAWS,IAAI,SAAApF,GAAA,MAAAtC,KAAO0G,EAAA,GAAPpE,GAAqCA,EAArCqF,UAAmD,GAAtBrF,QAbnDtC,IACG2G,EAAA,SADH,GAAA3G,IAEKuG,EAAA,QLqcFN,GK7d+Ba,EAAAvE,GL8doC4D,EK5dnEyB,WACLT,OAAQ9B,EAAA9C,EAAUsD,OAAOgC,WACzBjF,SAAUyC,EAAA9C,EAAUuF,KAAKD,WACzBZ,WAAYX,EAAA/D,EAAmBwF,MLib0E9C,EA4C1GpE,KAAWoE,GAKR+C,IACA,SAAUtI,EAAQC,EAAqBC,GAE7C,YACqB,IAAIG,GAA0DH,EAAoB,GAC9EI,EAAkEJ,EAAoBK,EAAEF,GACxFkI,EAAsCrI,EAAoB,GAE1DsI,GAD8CtI,EAAoBK,EAAEgI,GACxBrI,EAAoB,IAChEuI,EAA2CvI,EAAoB,GAC/DwI,EAA2CxI,EAAoB,IAC/DyI,EAAoDzI,EAAoB,KACxE0I,EAAkD1I,EAAoB,IACtE2I,EAA+C3I,EAAoB,IACnE4I,EAA+C5I,EAAoB,KACnE6I,EAA+C7I,EAAoB,IMtftF8I,EAAW5F,OAAAqF,EAAA,IACfQ,iBAAArG,GAAA,iCAAAqD,eAAA,cAGIiD,EAAsB,WAC1B,GAAMC,GAAa/F,OAAAsF,EAAA,IAMnB,OAJwB,UAACpB,EAAOrF,GAAR,OACtBgB,QAASkG,EAAW7B,EAAOrF,EAAMW,OAM/BwG,EAAqB,SAAClG,EAADmG,GAAA,GAAaC,GAAbD,EAAaC,IAAb,QAEzBC,SAFkD,SAExCtG,GAGJC,EAFAD,EAAQuE,OAAO,eAAgB,eAAiBvE,EAAQuE,OAAO,eAAgB,cAC7EuB,EAAA,EACO3F,OAAAyF,EAAA,GAAU,WACjBW,QAAAlJ,IAAUmI,EAAA,GAAV7F,GAA8B,iCAA9BqD,eAA8E,4CAA9EwD,QAAoIC,KAAApJ,IAAAoJ,uBAAgBzG,EAAQ0G,IAAI,YAChKC,QAASN,EAAKO,cAAcb,EAASC,iBACrCa,UAAW,iBAAM5G,GAASE,OAAAwF,EAAA,GAAgB3F,EAAQ0G,IAAI,WAG/CvG,OAAAwF,EAAA,GAAgB3F,EAAQ0G,IAAI,OAG9BvG,OAAAwF,EAAA,GAAc3F,EAAQ0G,IAAI,SAIvCI,QAlBkD,SAkBzC9G,GAELC,EADED,EAAQuE,OAAO,eAAgB,aACxBpE,OAAAwF,EAAA,GAAe3F,EAAQ0G,IAAI,OAE3BvG,OAAAwF,EAAA,GAAa3F,EAAQ0G,IAAI,SAItCK,OA1BkD,SA0B1C/G,GAEJC,EADED,EAAQuE,OAAO,eAAgB,WACxBpE,OAAAwF,EAAA,GAAc3F,EAAQ0G,IAAI,OAE1BvG,OAAA0F,EAAA,GAAc7F,KAK3BgH,oBAnCkD,SAmC7BhH,EAASiH,GAC5BhH,EAASE,OAAAwF,EAAA,GAAY3F,EAAQ0G,IAAI,MAAOO,MAI5CjK,GAAA,EAAemD,OAAAqF,EAAA,GAAWrF,OAAAoF,EAAA,SAAQU,EAAqBE,GAAoBT,EAAA,KN+gBrEwB,IACA,SAAUnK,EAAQC,EAAqBC,GAE7C,YAC+BA,GAAoBC,EAAEF,EAAqB,IAAK,WAAa,MAAOmK,IAC9E,IA2BjB7E,GAAQkB,EAASjB,EA3BInF,EAA0DH,EAAoB,GAC9EI,EAAkEJ,EAAoBK,EAAEF,GACxFG,EAAqEN,EAAoB,GACzFO,EAA6EP,EAAoBK,EAAEC,GACnGE,EAAgFR,EAAoB,GACpGS,EAAwFT,EAAoBK,EAAEG,GAC9GE,EAA+DV,EAAoB,GACnFW,EAAuEX,EAAoBK,EAAEK,GAC7FE,EAAsCZ,EAAoB,GAE1DmK,GAD8CnK,EAAoBK,EAAEO,GACVZ,EAAoB,KAC9EoK,EAAkEpK,EAAoBK,EAAE8J,GACxF3E,EAA2CxF,EAAoB,GAC/DyF,EAAmDzF,EAAoBK,EAAEmF,GACzE6E,EAAwCrK,EAAoB,IAC5DsK,EAA8CtK,EAAoB,IAClEuK,EAA2CvK,EAAoB,KAC/DwK,EAA8CxK,EAAoB,IAClEyK,EAA4CzK,EAAoB,GAChE0K,EAAgE1K,EAAoB,IACpF2K,EAAwE3K,EAAoBK,EAAEqK,GAC9FE,EAAgD5K,EAAoB,IOrmBvF8I,EAAW5F,OAAAuH,EAAA,IACfI,QAAAnI,GAAA,iBAAAqD,eAAA,UACA+E,UAAApI,GAAA,mBAAAqD,eAAA,YACAgF,WAAArI,GAAA,oBAAAqD,eAAA,qBACAiF,SAAAtI,GAAA,kBAAAqD,eAAA,mBACAkF,QAAAvI,GAAA,iBAAAqD,eAAA,kBACAmF,oBAAAxI,GAAA,6BAAAqD,eAAA,mCACAoF,sBAAAzI,GAAA,+BAAAqD,eAAA,uCAImBmE,EADpBhH,OAAAuH,EAAA,IP6oB+FnF,EAASiB,EAAU,SAAUkB,GAG3H,QAASyC,KACP,GAAIjJ,GAAOC,EAAOC,CAElBZ,KAA6Ea,KAAM8I,EAEnF,KAAK,GAAI7I,GAAOC,UAAUC,OAAQC,EAAOC,MAAMJ,GAAOK,EAAO,EAAGA,EAAOL,EAAMK,IAC3EF,EAAKE,GAAQJ,UAAUI,EAGzB,OAAeT,GAASC,EAAQT,IAAwFW,KAAMqG,EAAsB9F,KAAKC,MAAM6F,GAAwBrG,MAAMS,OAAOL,KAAiBN,EO5oBvNkK,aAAe,WACblK,EAAKa,MAAMsH,SAASnI,EAAKa,MAAMgB,UP6oB5B7B,EO1oBLmK,YAAc,WACZnK,EAAKa,MAAM8H,QAAQ3I,EAAKa,MAAMgB,UP2oB3B7B,EOxoBLoK,WAAa,WACXpK,EAAKa,MAAM+H,OAAO5I,EAAKa,MAAMgB,UPyoB1B7B,EOtoBLqK,wBAA0B,WACxBrK,EAAKa,MAAMgI,oBAAoB7I,EAAKa,MAAMgB,SAAS,IPuoBhD7B,EOpoBLsK,0BAA4B,WAC1BtK,EAAKa,MAAMgI,oBAAoB7I,EAAKa,MAAMgB,SAAS,IP2nB5C5B,EAUJF,EAAQR,IAAwFS,EAAOC,GA4F5G,MAjHAR,KAAuEuJ,EAASzC,GAwBhFyC,EAAQjI,UOroBRC,OPqoB2B,WOroBjB,GAAAC,GAC0Bf,KAAKW,MAA/BgB,EADAZ,EACAY,QAASqG,EADTjH,EACSiH,KAAMqC,EADftJ,EACesJ,MAEvB,KAAK1I,EACH,MAAA3C,KAAA,SAGF,IAAIqL,EACF,MAAArL,KAAA,gBAEK2C,EAAQ0G,IAAI,gBACZ1G,EAAQ0G,IAAI,YAKnB,IAAIiC,SAEJ,IAAI3I,EAAQ0G,IAAI,QAAUmB,EAAA,GAA4C,OAAtC7H,EAAQ0G,IAAI,eAAgB,MAAgB,CAC1E,GAAMkC,GAAY5I,EAAQuE,OAAO,eAAgB,cAC3CyD,EAAYhI,EAAQuE,OAAO,eAAgB,cAC3CsE,EAAY7I,EAAQuE,OAAO,eAAgB,aAC3CuE,EAAU9I,EAAQuE,OAAO,eAAgB,UAE/C,IAAIyD,EACFW,EAAAtL,IAAWoK,EAAA,GAAXsB,UAAA,EAAA1J,KAAoC,YAApC2J,MAAuD3C,EAAKO,cAAcb,EAASiC,iBAC9E,IAAIa,EACTF,EAAAtL,IAAWoK,EAAA,GAAXlI,QAAA,EAAAF,KAAkC,aAAlC2J,MAAsD3C,EAAKO,cAAcb,EAASkC,SAAWxB,KAAMzG,EAAQ0G,IAAI,cAA/GzH,QAAwIZ,KAAKiK,kBACxI,IAAIQ,EAAQ,CACjB,GAAIG,SAEFA,GADEjJ,EAAQuE,OAAO,eAAgB,yBACjClH,IAA6BoK,EAAA,GAA7BlI,QAAA,EAAAF,KAAoD,OAApD2J,MAAkE3C,EAAKO,cAAcb,EAASqC,sBAAwB3B,KAAMzG,EAAQ0G,IAAI,cAAxIzH,QAAiKZ,KAAKoK,4BAEtKpL,IAA6BoK,EAAA,GAA7BlI,QAAA,EAAAF,KAAoD,aAApD2J,MAAwE3C,EAAKO,cAAcb,EAASoC,oBAAsB1B,KAAMzG,EAAQ0G,IAAI,cAA5IzH,QAAsKZ,KAAKmK,0BAE7KG,EAAAtL,IACGQ,EAAA,gBADH,GAAAR,IAEKoK,EAAA,GAFLlI,QAAA,EAAAF,KAE4B,YAF5B2J,MAE+C3C,EAAKO,cAAcb,EAASmC,QAAUzB,KAAMzG,EAAQ0G,IAAI,cAFvGzH,QAEgIZ,KAAKkK,aAChIU,OAGKjJ,GAAQ0G,IAAI,WAAYkC,IAClCD,EAAAtL,IAAWoK,EAAA,GAAXpI,KAA4BuJ,EAAY,aAAe,YAAvDI,MAA2E3C,EAAKO,cAAcgC,EAAY7C,EAASgC,SAAWhC,EAAS+B,QAAvI7I,QAAyJZ,KAAKgK,aAA9J9I,OAAoLqJ,KAIxL,MAAAvL,KAAA,OAAAqC,UACiB,eADjB,GAAArC,IAAA,OAAAqC,UAEmB,wBAFnB,GAAArC,IAGOmK,EAAA,GAHP9H,UAGmD,wBAHnDwJ,KAGiFlJ,EAAQ0G,IAAI,OAH7FyC,GAAA,aAGsHnJ,EAAQ0G,IAAI,OAA5G1G,EAAQ0G,IAAI,MAHlCrJ,IAAA,OAAAqC,UAIuB,+BAJvB,GAAArC,IAIkDiK,EAAA,GAJlDtH,QAIkEA,EAJlEoJ,KAIiF,MAJjF/L,IAKSkK,EAAA,GALTvH,QAK8BA,KAL9B3C,IAAA,OAAAqC,UAQqB,6BARrB,GASSiJ,MPuqBJxB,GO9vB4BS,EAAAhI,GP+vBuC4D,EO7vBnEyB,WACLjF,QAASqH,EAAAzH,EAAmBmF,IAAIG,WAChCoB,SAAU5D,EAAA9C,EAAUuF,KAAKD,WACzB4B,QAASpE,EAAA9C,EAAUuF,KAAKD,WACxB6B,OAAQrE,EAAA9C,EAAUuF,KAAKD,WACvB8B,oBAAqBtE,EAAA9C,EAAUuF,KAAKD,WACpCmB,KAAM3D,EAAA9C,EAAUsD,OAAOgC,WACvBwD,OAAQhG,EAAA9C,EAAUyJ,MPmoBgE/G,EA2HnFC,KAAYD","file":"features/favourites.js","sourcesContent":["webpackJsonp([20],{\n\n/***/ 150:\n/***/ (function(module, __webpack_exports__, __webpack_require__) {\n\n\"use strict\";\n/* harmony export (binding) */ __webpack_require__.d(__webpack_exports__, \"a\", function() { return ColumnHeader; });\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx__ = __webpack_require__(2);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1_babel_runtime_helpers_classCallCheck__ = __webpack_require__(1);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1_babel_runtime_helpers_classCallCheck___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1_babel_runtime_helpers_classCallCheck__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_babel_runtime_helpers_possibleConstructorReturn__ = __webpack_require__(3);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_babel_runtime_helpers_possibleConstructorReturn___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_babel_runtime_helpers_possibleConstructorReturn__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3_babel_runtime_helpers_inherits__ = __webpack_require__(4);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3_babel_runtime_helpers_inherits___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3_babel_runtime_helpers_inherits__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4_react__ = __webpack_require__(0);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4_react___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4_react__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_5_classnames__ = __webpack_require__(10);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_5_classnames___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_5_classnames__);\n\n\n\n\n\n\n\n\nvar ColumnHeader = function (_React$PureComponent) {\n __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3_babel_runtime_helpers_inherits___default()(ColumnHeader, _React$PureComponent);\n\n function ColumnHeader() {\n  var _temp, _this, _ret;\n\n  __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1_babel_runtime_helpers_classCallCheck___default()(this, ColumnHeader);\n\n  for (var _len = arguments.length, args = Array(_len), _key = 0; _key < _len; _key++) {\n   args[_key] = arguments[_key];\n  }\n\n  return _ret = (_temp = (_this = __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_babel_runtime_helpers_possibleConstructorReturn___default()(this, _React$PureComponent.call.apply(_React$PureComponent, [this].concat(args))), _this), _this.handleClick = function () {\n   _this.props.onClick();\n  }, _temp), __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_babel_runtime_helpers_possibleConstructorReturn___default()(_this, _ret);\n }\n\n ColumnHeader.prototype.render = function render() {\n  var _props = this.props,\n    icon = _props.icon,\n    type = _props.type,\n    active = _props.active,\n    columnHeaderId = _props.columnHeaderId;\n\n  var iconElement = '';\n\n  if (icon) {\n   iconElement = __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx___default()('i', {\n    className: 'fa fa-fw fa-' + icon + ' column-header__icon'\n   });\n  }\n\n  return __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx___default()('h1', {\n   className: __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_5_classnames___default()('column-header', { active: active }),\n   id: columnHeaderId || null\n  }, void 0, __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx___default()('button', {\n   onClick: this.handleClick\n  }, void 0, iconElement, type));\n };\n\n return ColumnHeader;\n}(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4_react___default.a.PureComponent);\n\n\n\n/***/ }),\n\n/***/ 282:\n/***/ (function(module, __webpack_exports__, __webpack_require__) {\n\n\"use strict\";\n/* unused harmony export MUTES_FETCH_REQUEST */\n/* unused harmony export MUTES_FETCH_SUCCESS */\n/* unused harmony export MUTES_FETCH_FAIL */\n/* unused harmony export MUTES_EXPAND_REQUEST */\n/* unused harmony export MUTES_EXPAND_SUCCESS */\n/* unused harmony export MUTES_EXPAND_FAIL */\n/* unused harmony export MUTES_INIT_MODAL */\n/* unused harmony export MUTES_TOGGLE_HIDE_NOTIFICATIONS */\n/* unused harmony export fetchMutes */\n/* unused harmony export fetchMutesRequest */\n/* unused harmony export fetchMutesSuccess */\n/* unused harmony export fetchMutesFail */\n/* unused harmony export expandMutes */\n/* unused harmony export expandMutesRequest */\n/* unused harmony export expandMutesSuccess */\n/* unused harmony export expandMutesFail */\n/* harmony export (immutable) */ __webpack_exports__[\"a\"] = initMuteModal;\n/* unused harmony export toggleHideNotifications */\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__api__ = __webpack_require__(14);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__accounts__ = __webpack_require__(22);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2__importer__ = __webpack_require__(15);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3__modal__ = __webpack_require__(26);\n\n\n\n\n\nvar MUTES_FETCH_REQUEST = 'MUTES_FETCH_REQUEST';\nvar MUTES_FETCH_SUCCESS = 'MUTES_FETCH_SUCCESS';\nvar MUTES_FETCH_FAIL = 'MUTES_FETCH_FAIL';\n\nvar MUTES_EXPAND_REQUEST = 'MUTES_EXPAND_REQUEST';\nvar MUTES_EXPAND_SUCCESS = 'MUTES_EXPAND_SUCCESS';\nvar MUTES_EXPAND_FAIL = 'MUTES_EXPAND_FAIL';\n\nvar MUTES_INIT_MODAL = 'MUTES_INIT_MODAL';\nvar MUTES_TOGGLE_HIDE_NOTIFICATIONS = 'MUTES_TOGGLE_HIDE_NOTIFICATIONS';\n\nfunction fetchMutes() {\n return function (dispatch, getState) {\n  dispatch(fetchMutesRequest());\n\n  Object(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__api__[\"a\" /* default */])(getState).get('/api/v1/mutes').then(function (response) {\n   var next = Object(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__api__[\"b\" /* getLinks */])(response).refs.find(function (link) {\n    return link.rel === 'next';\n   });\n   dispatch(Object(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2__importer__[\"g\" /* importFetchedAccounts */])(response.data));\n   dispatch(fetchMutesSuccess(response.data, next ? next.uri : null));\n   dispatch(Object(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__accounts__[\"y\" /* fetchRelationships */])(response.data.map(function (item) {\n    return item.id;\n   })));\n  }).catch(function (error) {\n   return dispatch(fetchMutesFail(error));\n  });\n };\n};\n\nfunction fetchMutesRequest() {\n return {\n  type: MUTES_FETCH_REQUEST\n };\n};\n\nfunction fetchMutesSuccess(accounts, next) {\n return {\n  type: MUTES_FETCH_SUCCESS,\n  accounts: accounts,\n  next: next\n };\n};\n\nfunction fetchMutesFail(error) {\n return {\n  type: MUTES_FETCH_FAIL,\n  error: error\n };\n};\n\nfunction expandMutes() {\n return function (dispatch, getState) {\n  var url = getState().getIn(['user_lists', 'mutes', 'next']);\n\n  if (url === null) {\n   return;\n  }\n\n  dispatch(expandMutesRequest());\n\n  Object(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__api__[\"a\" /* default */])(getState).get(url).then(function (response) {\n   var next = Object(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__api__[\"b\" /* getLinks */])(response).refs.find(function (link) {\n    return link.rel === 'next';\n   });\n   dispatch(Object(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2__importer__[\"g\" /* importFetchedAccounts */])(response.data));\n   dispatch(expandMutesSuccess(response.data, next ? next.uri : null));\n   dispatch(Object(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__accounts__[\"y\" /* fetchRelationships */])(response.data.map(function (item) {\n    return item.id;\n   })));\n  }).catch(function (error) {\n   return dispatch(expandMutesFail(error));\n  });\n };\n};\n\nfunction expandMutesRequest() {\n return {\n  type: MUTES_EXPAND_REQUEST\n };\n};\n\nfunction expandMutesSuccess(accounts, next) {\n return {\n  type: MUTES_EXPAND_SUCCESS,\n  accounts: accounts,\n  next: next\n };\n};\n\nfunction expandMutesFail(error) {\n return {\n  type: MUTES_EXPAND_FAIL,\n  error: error\n };\n};\n\nfunction initMuteModal(account) {\n return function (dispatch) {\n  dispatch({\n   type: MUTES_INIT_MODAL,\n   account: account\n  });\n\n  dispatch(Object(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3__modal__[\"d\" /* openModal */])('MUTE'));\n };\n}\n\nfunction toggleHideNotifications() {\n return function (dispatch) {\n  dispatch({ type: MUTES_TOGGLE_HIDE_NOTIFICATIONS });\n };\n}\n\n/***/ }),\n\n/***/ 283:\n/***/ (function(module, __webpack_exports__, __webpack_require__) {\n\n\"use strict\";\n/* harmony export (binding) */ __webpack_require__.d(__webpack_exports__, \"a\", function() { return Column; });\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx__ = __webpack_require__(2);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1_babel_runtime_helpers_classCallCheck__ = __webpack_require__(1);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1_babel_runtime_helpers_classCallCheck___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1_babel_runtime_helpers_classCallCheck__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_babel_runtime_helpers_possibleConstructorReturn__ = __webpack_require__(3);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_babel_runtime_helpers_possibleConstructorReturn___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_babel_runtime_helpers_possibleConstructorReturn__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3_babel_runtime_helpers_inherits__ = __webpack_require__(4);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3_babel_runtime_helpers_inherits___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3_babel_runtime_helpers_inherits__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4_lodash_debounce__ = __webpack_require__(34);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4_lodash_debounce___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4_lodash_debounce__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_5_react__ = __webpack_require__(0);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_5_react___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_5_react__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6__column_header__ = __webpack_require__(150);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_7__scroll__ = __webpack_require__(90);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_8__is_mobile__ = __webpack_require__(35);\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nvar Column = function (_React$PureComponent) {\n __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3_babel_runtime_helpers_inherits___default()(Column, _React$PureComponent);\n\n function Column() {\n  var _temp, _this, _ret;\n\n  __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1_babel_runtime_helpers_classCallCheck___default()(this, Column);\n\n  for (var _len = arguments.length, args = Array(_len), _key = 0; _key < _len; _key++) {\n   args[_key] = arguments[_key];\n  }\n\n  return _ret = (_temp = (_this = __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_babel_runtime_helpers_possibleConstructorReturn___default()(this, _React$PureComponent.call.apply(_React$PureComponent, [this].concat(args))), _this), _this.handleHeaderClick = function () {\n   var scrollable = _this.node.querySelector('.scrollable');\n\n   if (!scrollable) {\n    return;\n   }\n\n   _this._interruptScrollAnimation = Object(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_7__scroll__[\"b\" /* scrollTop */])(scrollable);\n  }, _this.handleScroll = __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4_lodash_debounce___default()(function () {\n   if (typeof _this._interruptScrollAnimation !== 'undefined') {\n    _this._interruptScrollAnimation();\n   }\n  }, 200), _this.setRef = function (c) {\n   _this.node = c;\n  }, _temp), __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_babel_runtime_helpers_possibleConstructorReturn___default()(_this, _ret);\n }\n\n Column.prototype.scrollTop = function scrollTop() {\n  var scrollable = this.node.querySelector('.scrollable');\n\n  if (!scrollable) {\n   return;\n  }\n\n  this._interruptScrollAnimation = Object(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_7__scroll__[\"b\" /* scrollTop */])(scrollable);\n };\n\n Column.prototype.render = function render() {\n  var _props = this.props,\n    heading = _props.heading,\n    icon = _props.icon,\n    children = _props.children,\n    active = _props.active,\n    hideHeadingOnMobile = _props.hideHeadingOnMobile;\n\n\n  var showHeading = heading && (!hideHeadingOnMobile || hideHeadingOnMobile && !Object(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_8__is_mobile__[\"b\" /* isMobile */])(window.innerWidth));\n\n  var columnHeaderId = showHeading && heading.replace(/ /g, '-');\n  var header = showHeading && __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx___default()(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6__column_header__[\"a\" /* default */], {\n   icon: icon,\n   active: active,\n   type: heading,\n   onClick: this.handleHeaderClick,\n   columnHeaderId: columnHeaderId\n  });\n  return __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_5_react___default.a.createElement(\n   'div',\n   {\n    ref: this.setRef,\n    role: 'region',\n    'aria-labelledby': columnHeaderId,\n    className: 'column',\n    onScroll: this.handleScroll\n   },\n   header,\n   children\n  );\n };\n\n return Column;\n}(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_5_react___default.a.PureComponent);\n\n\n\n/***/ }),\n\n/***/ 286:\n/***/ (function(module, __webpack_exports__, __webpack_require__) {\n\n\"use strict\";\n/* harmony export (binding) */ __webpack_require__.d(__webpack_exports__, \"a\", function() { return ColumnBackButton; });\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx__ = __webpack_require__(2);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1_babel_runtime_helpers_classCallCheck__ = __webpack_require__(1);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1_babel_runtime_helpers_classCallCheck___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1_babel_runtime_helpers_classCallCheck__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_babel_runtime_helpers_possibleConstructorReturn__ = __webpack_require__(3);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_babel_runtime_helpers_possibleConstructorReturn___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_babel_runtime_helpers_possibleConstructorReturn__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3_babel_runtime_helpers_inherits__ = __webpack_require__(4);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3_babel_runtime_helpers_inherits___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3_babel_runtime_helpers_inherits__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4_react__ = __webpack_require__(0);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4_react___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4_react__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_5_react_intl__ = __webpack_require__(6);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6_prop_types__ = __webpack_require__(5);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6_prop_types___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6_prop_types__);\n\n\n\n\n\nvar _class, _temp2;\n\n\n\n\n\nvar ColumnBackButton = (_temp2 = _class = function (_React$PureComponent) {\n __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3_babel_runtime_helpers_inherits___default()(ColumnBackButton, _React$PureComponent);\n\n function ColumnBackButton() {\n  var _temp, _this, _ret;\n\n  __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1_babel_runtime_helpers_classCallCheck___default()(this, ColumnBackButton);\n\n  for (var _len = arguments.length, args = Array(_len), _key = 0; _key < _len; _key++) {\n   args[_key] = arguments[_key];\n  }\n\n  return _ret = (_temp = (_this = __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_babel_runtime_helpers_possibleConstructorReturn___default()(this, _React$PureComponent.call.apply(_React$PureComponent, [this].concat(args))), _this), _this.handleClick = function () {\n   if (window.history && window.history.length === 1) {\n    _this.context.router.history.push('/');\n   } else {\n    _this.context.router.history.goBack();\n   }\n  }, _temp), __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_babel_runtime_helpers_possibleConstructorReturn___default()(_this, _ret);\n }\n\n ColumnBackButton.prototype.render = function render() {\n  return __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx___default()('button', {\n   onClick: this.handleClick,\n   className: 'column-back-button'\n  }, void 0, __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx___default()('i', {\n   className: 'fa fa-fw fa-chevron-left column-back-button__icon'\n  }), __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx___default()(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_5_react_intl__[\"b\" /* FormattedMessage */], {\n   id: 'column_back_button.label',\n   defaultMessage: 'Back'\n  }));\n };\n\n return ColumnBackButton;\n}(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4_react___default.a.PureComponent), _class.contextTypes = {\n router: __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6_prop_types___default.a.object\n}, _temp2);\n\n\n/***/ }),\n\n/***/ 818:\n/***/ (function(module, __webpack_exports__, __webpack_require__) {\n\n\"use strict\";\nObject.defineProperty(__webpack_exports__, \"__esModule\", { value: true });\n/* harmony export (binding) */ __webpack_require__.d(__webpack_exports__, \"default\", function() { return Favourites; });\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx__ = __webpack_require__(2);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1_babel_runtime_helpers_classCallCheck__ = __webpack_require__(1);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1_babel_runtime_helpers_classCallCheck___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1_babel_runtime_helpers_classCallCheck__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_babel_runtime_helpers_possibleConstructorReturn__ = __webpack_require__(3);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_babel_runtime_helpers_possibleConstructorReturn___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_babel_runtime_helpers_possibleConstructorReturn__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3_babel_runtime_helpers_inherits__ = __webpack_require__(4);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3_babel_runtime_helpers_inherits___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3_babel_runtime_helpers_inherits__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4_react__ = __webpack_require__(0);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4_react___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4_react__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_5_react_redux__ = __webpack_require__(9);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6_prop_types__ = __webpack_require__(5);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6_prop_types___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6_prop_types__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_7_react_immutable_proptypes__ = __webpack_require__(13);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_7_react_immutable_proptypes___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_7_react_immutable_proptypes__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_8__components_loading_indicator__ = __webpack_require__(296);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_9__actions_interactions__ = __webpack_require__(67);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_10_react_router_scroll_4__ = __webpack_require__(151);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_11__containers_account_container__ = __webpack_require__(841);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_12__ui_components_column__ = __webpack_require__(283);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_13__components_column_back_button__ = __webpack_require__(286);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_14_react_immutable_pure_component__ = __webpack_require__(12);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_14_react_immutable_pure_component___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_14_react_immutable_pure_component__);\n\n\n\n\n\nvar _dec, _class, _class2, _temp;\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nvar mapStateToProps = function mapStateToProps(state, props) {\n return {\n  accountIds: state.getIn(['user_lists', 'favourited_by', props.params.statusId])\n };\n};\n\nvar Favourites = (_dec = Object(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_5_react_redux__[\"connect\"])(mapStateToProps), _dec(_class = (_temp = _class2 = function (_ImmutablePureCompone) {\n __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3_babel_runtime_helpers_inherits___default()(Favourites, _ImmutablePureCompone);\n\n function Favourites() {\n  __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1_babel_runtime_helpers_classCallCheck___default()(this, Favourites);\n\n  return __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_babel_runtime_helpers_possibleConstructorReturn___default()(this, _ImmutablePureCompone.apply(this, arguments));\n }\n\n Favourites.prototype.componentWillMount = function componentWillMount() {\n  this.props.dispatch(Object(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_9__actions_interactions__[\"j\" /* fetchFavourites */])(this.props.params.statusId));\n };\n\n Favourites.prototype.componentWillReceiveProps = function componentWillReceiveProps(nextProps) {\n  if (nextProps.params.statusId !== this.props.params.statusId && nextProps.params.statusId) {\n   this.props.dispatch(Object(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_9__actions_interactions__[\"j\" /* fetchFavourites */])(nextProps.params.statusId));\n  }\n };\n\n Favourites.prototype.render = function render() {\n  var accountIds = this.props.accountIds;\n\n\n  if (!accountIds) {\n   return __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx___default()(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_12__ui_components_column__[\"a\" /* default */], {}, void 0, __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx___default()(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_8__components_loading_indicator__[\"a\" /* default */], {}));\n  }\n\n  return __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx___default()(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_12__ui_components_column__[\"a\" /* default */], {}, void 0, __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx___default()(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_13__components_column_back_button__[\"a\" /* default */], {}), __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx___default()(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_10_react_router_scroll_4__[\"a\" /* ScrollContainer */], {\n   scrollKey: 'favourites'\n  }, void 0, __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx___default()('div', {\n   className: 'scrollable'\n  }, void 0, accountIds.map(function (id) {\n   return __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx___default()(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_11__containers_account_container__[\"a\" /* default */], {\n    id: id,\n    withNote: false\n   }, id);\n  }))));\n };\n\n return Favourites;\n}(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_14_react_immutable_pure_component___default.a), _class2.propTypes = {\n params: __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6_prop_types___default.a.object.isRequired,\n dispatch: __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6_prop_types___default.a.func.isRequired,\n accountIds: __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_7_react_immutable_proptypes___default.a.list\n}, _temp)) || _class);\n\n\n/***/ }),\n\n/***/ 841:\n/***/ (function(module, __webpack_exports__, __webpack_require__) {\n\n\"use strict\";\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx__ = __webpack_require__(2);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1_react__ = __webpack_require__(0);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1_react___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1_react__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_react_redux__ = __webpack_require__(9);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3_react_intl__ = __webpack_require__(6);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4__selectors__ = __webpack_require__(66);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_5__components_account__ = __webpack_require__(842);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6__actions_accounts__ = __webpack_require__(22);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_7__actions_modal__ = __webpack_require__(26);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_8__actions_mutes__ = __webpack_require__(282);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_9__initial_state__ = __webpack_require__(11);\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nvar messages = Object(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3_react_intl__[\"f\" /* defineMessages */])({\n unfollowConfirm: {\n  'id': 'confirmations.unfollow.confirm',\n  'defaultMessage': 'Unfollow'\n }\n});\n\nvar makeMapStateToProps = function makeMapStateToProps() {\n var getAccount = Object(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4__selectors__[\"c\" /* makeGetAccount */])();\n\n var mapStateToProps = function mapStateToProps(state, props) {\n  return {\n   account: getAccount(state, props.id)\n  };\n };\n\n return mapStateToProps;\n};\n\nvar mapDispatchToProps = function mapDispatchToProps(dispatch, _ref) {\n var intl = _ref.intl;\n return {\n  onFollow: function onFollow(account) {\n   if (account.getIn(['relationship', 'following']) || account.getIn(['relationship', 'requested'])) {\n    if (__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_9__initial_state__[\"j\" /* unfollowModal */]) {\n     dispatch(Object(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_7__actions_modal__[\"d\" /* openModal */])('CONFIRM', {\n      message: __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx___default()(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3_react_intl__[\"b\" /* FormattedMessage */], {\n       id: 'confirmations.unfollow.message',\n       defaultMessage: 'Are you sure you want to unfollow {name}?',\n       values: { name: __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx___default()('strong', {}, void 0, '@', account.get('acct')) }\n      }),\n      confirm: intl.formatMessage(messages.unfollowConfirm),\n      onConfirm: function onConfirm() {\n       return dispatch(Object(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6__actions_accounts__[\"D\" /* unfollowAccount */])(account.get('id')));\n      }\n     }));\n    } else {\n     dispatch(Object(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6__actions_accounts__[\"D\" /* unfollowAccount */])(account.get('id')));\n    }\n   } else {\n    dispatch(Object(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6__actions_accounts__[\"z\" /* followAccount */])(account.get('id')));\n   }\n  },\n  onBlock: function onBlock(account) {\n   if (account.getIn(['relationship', 'blocking'])) {\n    dispatch(Object(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6__actions_accounts__[\"C\" /* unblockAccount */])(account.get('id')));\n   } else {\n    dispatch(Object(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6__actions_accounts__[\"q\" /* blockAccount */])(account.get('id')));\n   }\n  },\n  onMute: function onMute(account) {\n   if (account.getIn(['relationship', 'muting'])) {\n    dispatch(Object(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6__actions_accounts__[\"E\" /* unmuteAccount */])(account.get('id')));\n   } else {\n    dispatch(Object(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_8__actions_mutes__[\"a\" /* initMuteModal */])(account));\n   }\n  },\n  onMuteNotifications: function onMuteNotifications(account, notifications) {\n   dispatch(Object(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6__actions_accounts__[\"A\" /* muteAccount */])(account.get('id'), notifications));\n  }\n };\n};\n\n/* harmony default export */ __webpack_exports__[\"a\"] = (Object(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3_react_intl__[\"g\" /* injectIntl */])(Object(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_react_redux__[\"connect\"])(makeMapStateToProps, mapDispatchToProps)(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_5__components_account__[\"a\" /* default */])));\n\n/***/ }),\n\n/***/ 842:\n/***/ (function(module, __webpack_exports__, __webpack_require__) {\n\n\"use strict\";\n/* harmony export (binding) */ __webpack_require__.d(__webpack_exports__, \"a\", function() { return Account; });\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx__ = __webpack_require__(2);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1_babel_runtime_helpers_classCallCheck__ = __webpack_require__(1);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1_babel_runtime_helpers_classCallCheck___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1_babel_runtime_helpers_classCallCheck__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_babel_runtime_helpers_possibleConstructorReturn__ = __webpack_require__(3);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_babel_runtime_helpers_possibleConstructorReturn___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_babel_runtime_helpers_possibleConstructorReturn__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3_babel_runtime_helpers_inherits__ = __webpack_require__(4);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3_babel_runtime_helpers_inherits___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3_babel_runtime_helpers_inherits__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4_react__ = __webpack_require__(0);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4_react___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4_react__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_5_react_immutable_proptypes__ = __webpack_require__(13);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_5_react_immutable_proptypes___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_5_react_immutable_proptypes__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6_prop_types__ = __webpack_require__(5);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6_prop_types___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6_prop_types__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_7__avatar__ = __webpack_require__(56);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_8__display_name__ = __webpack_require__(55);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_9__permalink__ = __webpack_require__(295);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_10__icon_button__ = __webpack_require__(23);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_11_react_intl__ = __webpack_require__(6);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_12_react_immutable_pure_component__ = __webpack_require__(12);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_12_react_immutable_pure_component___default = __webpack_require__.n(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_12_react_immutable_pure_component__);\n/* harmony import */ var __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_13__initial_state__ = __webpack_require__(11);\n\n\n\n\n\nvar _class, _class2, _temp2;\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nvar messages = Object(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_11_react_intl__[\"f\" /* defineMessages */])({\n follow: {\n  'id': 'account.follow',\n  'defaultMessage': 'Follow'\n },\n unfollow: {\n  'id': 'account.unfollow',\n  'defaultMessage': 'Unfollow'\n },\n requested: {\n  'id': 'account.requested',\n  'defaultMessage': 'Awaiting approval'\n },\n unblock: {\n  'id': 'account.unblock',\n  'defaultMessage': 'Unblock @{name}'\n },\n unmute: {\n  'id': 'account.unmute',\n  'defaultMessage': 'Unmute @{name}'\n },\n mute_notifications: {\n  'id': 'account.mute_notifications',\n  'defaultMessage': 'Mute notifications from @{name}'\n },\n unmute_notifications: {\n  'id': 'account.unmute_notifications',\n  'defaultMessage': 'Unmute notifications from @{name}'\n }\n});\n\nvar Account = Object(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_11_react_intl__[\"g\" /* injectIntl */])(_class = (_temp2 = _class2 = function (_ImmutablePureCompone) {\n __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3_babel_runtime_helpers_inherits___default()(Account, _ImmutablePureCompone);\n\n function Account() {\n  var _temp, _this, _ret;\n\n  __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1_babel_runtime_helpers_classCallCheck___default()(this, Account);\n\n  for (var _len = arguments.length, args = Array(_len), _key = 0; _key < _len; _key++) {\n   args[_key] = arguments[_key];\n  }\n\n  return _ret = (_temp = (_this = __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_babel_runtime_helpers_possibleConstructorReturn___default()(this, _ImmutablePureCompone.call.apply(_ImmutablePureCompone, [this].concat(args))), _this), _this.handleFollow = function () {\n   _this.props.onFollow(_this.props.account);\n  }, _this.handleBlock = function () {\n   _this.props.onBlock(_this.props.account);\n  }, _this.handleMute = function () {\n   _this.props.onMute(_this.props.account);\n  }, _this.handleMuteNotifications = function () {\n   _this.props.onMuteNotifications(_this.props.account, true);\n  }, _this.handleUnmuteNotifications = function () {\n   _this.props.onMuteNotifications(_this.props.account, false);\n  }, _temp), __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2_babel_runtime_helpers_possibleConstructorReturn___default()(_this, _ret);\n }\n\n Account.prototype.render = function render() {\n  var _props = this.props,\n    account = _props.account,\n    intl = _props.intl,\n    hidden = _props.hidden;\n\n\n  if (!account) {\n   return __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx___default()('div', {});\n  }\n\n  if (hidden) {\n   return __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx___default()('div', {}, void 0, account.get('display_name'), account.get('username'));\n  }\n\n  var buttons = void 0;\n\n  if (account.get('id') !== __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_13__initial_state__[\"g\" /* me */] && account.get('relationship', null) !== null) {\n   var following = account.getIn(['relationship', 'following']);\n   var requested = account.getIn(['relationship', 'requested']);\n   var blocking = account.getIn(['relationship', 'blocking']);\n   var muting = account.getIn(['relationship', 'muting']);\n\n   if (requested) {\n    buttons = __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx___default()(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_10__icon_button__[\"a\" /* default */], {\n     disabled: true,\n     icon: 'hourglass',\n     title: intl.formatMessage(messages.requested)\n    });\n   } else if (blocking) {\n    buttons = __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx___default()(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_10__icon_button__[\"a\" /* default */], {\n     active: true,\n     icon: 'unlock-alt',\n     title: intl.formatMessage(messages.unblock, { name: account.get('username') }),\n     onClick: this.handleBlock\n    });\n   } else if (muting) {\n    var hidingNotificationsButton = void 0;\n    if (account.getIn(['relationship', 'muting_notifications'])) {\n     hidingNotificationsButton = __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx___default()(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_10__icon_button__[\"a\" /* default */], {\n      active: true,\n      icon: 'bell',\n      title: intl.formatMessage(messages.unmute_notifications, { name: account.get('username') }),\n      onClick: this.handleUnmuteNotifications\n     });\n    } else {\n     hidingNotificationsButton = __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx___default()(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_10__icon_button__[\"a\" /* default */], {\n      active: true,\n      icon: 'bell-slash',\n      title: intl.formatMessage(messages.mute_notifications, { name: account.get('username') }),\n      onClick: this.handleMuteNotifications\n     });\n    }\n    buttons = __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx___default()(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4_react__[\"Fragment\"], {}, void 0, __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx___default()(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_10__icon_button__[\"a\" /* default */], {\n     active: true,\n     icon: 'volume-up',\n     title: intl.formatMessage(messages.unmute, { name: account.get('username') }),\n     onClick: this.handleMute\n    }), hidingNotificationsButton);\n   } else if (!account.get('moved') || following) {\n    buttons = __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx___default()(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_10__icon_button__[\"a\" /* default */], {\n     icon: following ? 'user-times' : 'user-plus',\n     title: intl.formatMessage(following ? messages.unfollow : messages.follow),\n     onClick: this.handleFollow,\n     active: following\n    });\n   }\n  }\n\n  return __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx___default()('div', {\n   className: 'account'\n  }, void 0, __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx___default()('div', {\n   className: 'account__wrapper'\n  }, void 0, __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx___default()(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_9__permalink__[\"a\" /* default */], {\n   className: 'account__display-name',\n   href: account.get('url'),\n   to: '/accounts/' + account.get('id')\n  }, account.get('id'), __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx___default()('div', {\n   className: 'account__avatar-wrapper'\n  }, void 0, __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx___default()(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_7__avatar__[\"a\" /* default */], {\n   account: account,\n   size: 36\n  })), __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx___default()(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_8__display_name__[\"a\" /* default */], {\n   account: account\n  })), __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0_babel_runtime_helpers_jsx___default()('div', {\n   className: 'account__relationship'\n  }, void 0, buttons)));\n };\n\n return Account;\n}(__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_12_react_immutable_pure_component___default.a), _class2.propTypes = {\n account: __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_5_react_immutable_proptypes___default.a.map.isRequired,\n onFollow: __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6_prop_types___default.a.func.isRequired,\n onBlock: __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6_prop_types___default.a.func.isRequired,\n onMute: __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6_prop_types___default.a.func.isRequired,\n onMuteNotifications: __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6_prop_types___default.a.func.isRequired,\n intl: __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6_prop_types___default.a.object.isRequired,\n hidden: __WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6_prop_types___default.a.bool\n}, _temp2)) || _class;\n\n\n\n/***/ })\n\n});\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// features/favourites.js","import React from 'react';\nimport PropTypes from 'prop-types';\nimport classNames from 'classnames';\n\nexport default class ColumnHeader extends React.PureComponent {\n\n static propTypes = {\n  icon: PropTypes.string,\n  type: PropTypes.string,\n  active: PropTypes.bool,\n  onClick: PropTypes.func,\n  columnHeaderId: PropTypes.string,\n };\n\n handleClick = () => {\n  this.props.onClick();\n }\n\n render () {\n  const { icon, type, active, columnHeaderId } = this.props;\n  let iconElement = '';\n\n  if (icon) {\n   iconElement = <i className={`fa fa-fw fa-${icon} column-header__icon`} />;\n  }\n\n  return (\n   <h1 className={classNames('column-header', { active })} id={columnHeaderId || null}>\n    <button onClick={this.handleClick}>\n     {iconElement}\n     {type}\n    </button>\n   </h1>\n  );\n }\n\n}\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// ./app/javascript/mastodon/features/ui/components/column_header.js","import api, { getLinks } from '../api';\nimport { fetchRelationships } from './accounts';\nimport { importFetchedAccounts } from './importer';\nimport { openModal } from './modal';\n\nexport const MUTES_FETCH_REQUEST = 'MUTES_FETCH_REQUEST';\nexport const MUTES_FETCH_SUCCESS = 'MUTES_FETCH_SUCCESS';\nexport const MUTES_FETCH_FAIL  = 'MUTES_FETCH_FAIL';\n\nexport const MUTES_EXPAND_REQUEST = 'MUTES_EXPAND_REQUEST';\nexport const MUTES_EXPAND_SUCCESS = 'MUTES_EXPAND_SUCCESS';\nexport const MUTES_EXPAND_FAIL  = 'MUTES_EXPAND_FAIL';\n\nexport const MUTES_INIT_MODAL = 'MUTES_INIT_MODAL';\nexport const MUTES_TOGGLE_HIDE_NOTIFICATIONS = 'MUTES_TOGGLE_HIDE_NOTIFICATIONS';\n\nexport function fetchMutes() {\n return (dispatch, getState) => {\n  dispatch(fetchMutesRequest());\n\n  api(getState).get('/api/v1/mutes').then(response => {\n   const next = getLinks(response).refs.find(link => link.rel === 'next');\n   dispatch(importFetchedAccounts(response.data));\n   dispatch(fetchMutesSuccess(response.data, next ? next.uri : null));\n   dispatch(fetchRelationships(response.data.map(item => item.id)));\n  }).catch(error => dispatch(fetchMutesFail(error)));\n };\n};\n\nexport function fetchMutesRequest() {\n return {\n  type: MUTES_FETCH_REQUEST,\n };\n};\n\nexport function fetchMutesSuccess(accounts, next) {\n return {\n  type: MUTES_FETCH_SUCCESS,\n  accounts,\n  next,\n };\n};\n\nexport function fetchMutesFail(error) {\n return {\n  type: MUTES_FETCH_FAIL,\n  error,\n };\n};\n\nexport function expandMutes() {\n return (dispatch, getState) => {\n  const url = getState().getIn(['user_lists', 'mutes', 'next']);\n\n  if (url === null) {\n   return;\n  }\n\n  dispatch(expandMutesRequest());\n\n  api(getState).get(url).then(response => {\n   const next = getLinks(response).refs.find(link => link.rel === 'next');\n   dispatch(importFetchedAccounts(response.data));\n   dispatch(expandMutesSuccess(response.data, next ? next.uri : null));\n   dispatch(fetchRelationships(response.data.map(item => item.id)));\n  }).catch(error => dispatch(expandMutesFail(error)));\n };\n};\n\nexport function expandMutesRequest() {\n return {\n  type: MUTES_EXPAND_REQUEST,\n };\n};\n\nexport function expandMutesSuccess(accounts, next) {\n return {\n  type: MUTES_EXPAND_SUCCESS,\n  accounts,\n  next,\n };\n};\n\nexport function expandMutesFail(error) {\n return {\n  type: MUTES_EXPAND_FAIL,\n  error,\n };\n};\n\nexport function initMuteModal(account) {\n return dispatch => {\n  dispatch({\n   type: MUTES_INIT_MODAL,\n   account,\n  });\n\n  dispatch(openModal('MUTE'));\n };\n}\n\nexport function toggleHideNotifications() {\n return dispatch => {\n  dispatch({ type: MUTES_TOGGLE_HIDE_NOTIFICATIONS });\n };\n}\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// ./app/javascript/mastodon/actions/mutes.js","import React from 'react';\nimport ColumnHeader from './column_header';\nimport PropTypes from 'prop-types';\nimport { debounce } from 'lodash';\nimport { scrollTop } from '../../../scroll';\nimport { isMobile } from '../../../is_mobile';\n\nexport default class Column extends React.PureComponent {\n\n static propTypes = {\n  heading: PropTypes.string,\n  icon: PropTypes.string,\n  children: PropTypes.node,\n  active: PropTypes.bool,\n  hideHeadingOnMobile: PropTypes.bool,\n };\n\n handleHeaderClick = () => {\n  const scrollable = this.node.querySelector('.scrollable');\n\n  if (!scrollable) {\n   return;\n  }\n\n  this._interruptScrollAnimation = scrollTop(scrollable);\n }\n\n scrollTop () {\n  const scrollable = this.node.querySelector('.scrollable');\n\n  if (!scrollable) {\n   return;\n  }\n\n  this._interruptScrollAnimation = scrollTop(scrollable);\n }\n\n\n handleScroll = debounce(() => {\n  if (typeof this._interruptScrollAnimation !== 'undefined') {\n   this._interruptScrollAnimation();\n  }\n }, 200)\n\n setRef = (c) => {\n  this.node = c;\n }\n\n render () {\n  const { heading, icon, children, active, hideHeadingOnMobile } = this.props;\n\n  const showHeading = heading && (!hideHeadingOnMobile || (hideHeadingOnMobile && !isMobile(window.innerWidth)));\n\n  const columnHeaderId = showHeading && heading.replace(/ /g, '-');\n  const header = showHeading && (\n   <ColumnHeader icon={icon} active={active} type={heading} onClick={this.handleHeaderClick} columnHeaderId={columnHeaderId} />\n  );\n  return (\n   <div\n    ref={this.setRef}\n    role='region'\n    aria-labelledby={columnHeaderId}\n    className='column'\n    onScroll={this.handleScroll}\n   >\n    {header}\n    {children}\n   </div>\n  );\n }\n\n}\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// ./app/javascript/mastodon/features/ui/components/column.js","import React from 'react';\nimport { FormattedMessage } from 'react-intl';\nimport PropTypes from 'prop-types';\n\nexport default class ColumnBackButton extends React.PureComponent {\n\n static contextTypes = {\n  router: PropTypes.object,\n };\n\n handleClick = () => {\n  if (window.history && window.history.length === 1) {\n   this.context.router.history.push('/');\n  } else {\n   this.context.router.history.goBack();\n  }\n }\n\n render () {\n  return (\n   <button onClick={this.handleClick} className='column-back-button'>\n    <i className='fa fa-fw fa-chevron-left column-back-button__icon' />\n    <FormattedMessage id='column_back_button.label' defaultMessage='Back' />\n   </button>\n  );\n }\n\n}\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// ./app/javascript/mastodon/components/column_back_button.js","import React from 'react';\nimport { connect } from 'react-redux';\nimport PropTypes from 'prop-types';\nimport ImmutablePropTypes from 'react-immutable-proptypes';\nimport LoadingIndicator from '../../components/loading_indicator';\nimport { fetchFavourites } from '../../actions/interactions';\nimport { ScrollContainer } from 'react-router-scroll-4';\nimport AccountContainer from '../../containers/account_container';\nimport Column from '../ui/components/column';\nimport ColumnBackButton from '../../components/column_back_button';\nimport ImmutablePureComponent from 'react-immutable-pure-component';\n\nconst mapStateToProps = (state, props) => ({\n accountIds: state.getIn(['user_lists', 'favourited_by', props.params.statusId]),\n});\n\n@connect(mapStateToProps)\nexport default class Favourites extends ImmutablePureComponent {\n\n static propTypes = {\n  params: PropTypes.object.isRequired,\n  dispatch: PropTypes.func.isRequired,\n  accountIds: ImmutablePropTypes.list,\n };\n\n componentWillMount () {\n  this.props.dispatch(fetchFavourites(this.props.params.statusId));\n }\n\n componentWillReceiveProps (nextProps) {\n  if (nextProps.params.statusId !== this.props.params.statusId && nextProps.params.statusId) {\n   this.props.dispatch(fetchFavourites(nextProps.params.statusId));\n  }\n }\n\n render () {\n  const { accountIds } = this.props;\n\n  if (!accountIds) {\n   return (\n    <Column>\n     <LoadingIndicator />\n    </Column>\n   );\n  }\n\n  return (\n   <Column>\n    <ColumnBackButton />\n\n    <ScrollContainer scrollKey='favourites'>\n     <div className='scrollable'>\n      {accountIds.map(id => <AccountContainer key={id} id={id} withNote={false} />)}\n     </div>\n    </ScrollContainer>\n   </Column>\n  );\n }\n\n}\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// ./app/javascript/mastodon/features/favourites/index.js","import React from 'react';\nimport { connect } from 'react-redux';\nimport { defineMessages, injectIntl, FormattedMessage } from 'react-intl';\nimport { makeGetAccount } from '../selectors';\nimport Account from '../components/account';\nimport {\n followAccount,\n unfollowAccount,\n blockAccount,\n unblockAccount,\n muteAccount,\n unmuteAccount,\n} from '../actions/accounts';\nimport { openModal } from '../actions/modal';\nimport { initMuteModal } from '../actions/mutes';\nimport { unfollowModal } from '../initial_state';\n\nconst messages = defineMessages({\n unfollowConfirm: { id: 'confirmations.unfollow.confirm', defaultMessage: 'Unfollow' },\n});\n\nconst makeMapStateToProps = () => {\n const getAccount = makeGetAccount();\n\n const mapStateToProps = (state, props) => ({\n  account: getAccount(state, props.id),\n });\n\n return mapStateToProps;\n};\n\nconst mapDispatchToProps = (dispatch, { intl }) => ({\n\n onFollow (account) {\n  if (account.getIn(['relationship', 'following']) || account.getIn(['relationship', 'requested'])) {\n   if (unfollowModal) {\n    dispatch(openModal('CONFIRM', {\n     message: <FormattedMessage id='confirmations.unfollow.message' defaultMessage='Are you sure you want to unfollow {name}?' values={{ name: <strong>@{account.get('acct')}</strong> }} />,\n     confirm: intl.formatMessage(messages.unfollowConfirm),\n     onConfirm: () => dispatch(unfollowAccount(account.get('id'))),\n    }));\n   } else {\n    dispatch(unfollowAccount(account.get('id')));\n   }\n  } else {\n   dispatch(followAccount(account.get('id')));\n  }\n },\n\n onBlock (account) {\n  if (account.getIn(['relationship', 'blocking'])) {\n   dispatch(unblockAccount(account.get('id')));\n  } else {\n   dispatch(blockAccount(account.get('id')));\n  }\n },\n\n onMute (account) {\n  if (account.getIn(['relationship', 'muting'])) {\n   dispatch(unmuteAccount(account.get('id')));\n  } else {\n   dispatch(initMuteModal(account));\n  }\n },\n\n\n onMuteNotifications (account, notifications) {\n  dispatch(muteAccount(account.get('id'), notifications));\n },\n});\n\nexport default injectIntl(connect(makeMapStateToProps, mapDispatchToProps)(Account));\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// ./app/javascript/mastodon/containers/account_container.js","import React, { Fragment } from 'react';\nimport ImmutablePropTypes from 'react-immutable-proptypes';\nimport PropTypes from 'prop-types';\nimport Avatar from './avatar';\nimport DisplayName from './display_name';\nimport Permalink from './permalink';\nimport IconButton from './icon_button';\nimport { defineMessages, injectIntl } from 'react-intl';\nimport ImmutablePureComponent from 'react-immutable-pure-component';\nimport { me } from '../initial_state';\n\nconst messages = defineMessages({\n follow: { id: 'account.follow', defaultMessage: 'Follow' },\n unfollow: { id: 'account.unfollow', defaultMessage: 'Unfollow' },\n requested: { id: 'account.requested', defaultMessage: 'Awaiting approval' },\n unblock: { id: 'account.unblock', defaultMessage: 'Unblock @{name}' },\n unmute: { id: 'account.unmute', defaultMessage: 'Unmute @{name}' },\n mute_notifications: { id: 'account.mute_notifications', defaultMessage: 'Mute notifications from @{name}' },\n unmute_notifications: { id: 'account.unmute_notifications', defaultMessage: 'Unmute notifications from @{name}' },\n});\n\n@injectIntl\nexport default class Account extends ImmutablePureComponent {\n\n static propTypes = {\n  account: ImmutablePropTypes.map.isRequired,\n  onFollow: PropTypes.func.isRequired,\n  onBlock: PropTypes.func.isRequired,\n  onMute: PropTypes.func.isRequired,\n  onMuteNotifications: PropTypes.func.isRequired,\n  intl: PropTypes.object.isRequired,\n  hidden: PropTypes.bool,\n };\n\n handleFollow = () => {\n  this.props.onFollow(this.props.account);\n }\n\n handleBlock = () => {\n  this.props.onBlock(this.props.account);\n }\n\n handleMute = () => {\n  this.props.onMute(this.props.account);\n }\n\n handleMuteNotifications = () => {\n  this.props.onMuteNotifications(this.props.account, true);\n }\n\n handleUnmuteNotifications = () => {\n  this.props.onMuteNotifications(this.props.account, false);\n }\n\n render () {\n  const { account, intl, hidden } = this.props;\n\n  if (!account) {\n   return <div />;\n  }\n\n  if (hidden) {\n   return (\n    <div>\n     {account.get('display_name')}\n     {account.get('username')}\n    </div>\n   );\n  }\n\n  let buttons;\n\n  if (account.get('id') !== me && account.get('relationship', null) !== null) {\n   const following = account.getIn(['relationship', 'following']);\n   const requested = account.getIn(['relationship', 'requested']);\n   const blocking = account.getIn(['relationship', 'blocking']);\n   const muting = account.getIn(['relationship', 'muting']);\n\n   if (requested) {\n    buttons = <IconButton disabled icon='hourglass' title={intl.formatMessage(messages.requested)} />;\n   } else if (blocking) {\n    buttons = <IconButton active icon='unlock-alt' title={intl.formatMessage(messages.unblock, { name: account.get('username') })} onClick={this.handleBlock} />;\n   } else if (muting) {\n    let hidingNotificationsButton;\n    if (account.getIn(['relationship', 'muting_notifications'])) {\n     hidingNotificationsButton = <IconButton active icon='bell' title={intl.formatMessage(messages.unmute_notifications, { name: account.get('username') })} onClick={this.handleUnmuteNotifications} />;\n    } else {\n     hidingNotificationsButton = <IconButton active icon='bell-slash' title={intl.formatMessage(messages.mute_notifications, { name: account.get('username') })} onClick={this.handleMuteNotifications} />;\n    }\n    buttons = (\n     <Fragment>\n      <IconButton active icon='volume-up' title={intl.formatMessage(messages.unmute, { name: account.get('username') })} onClick={this.handleMute} />\n      {hidingNotificationsButton}\n     </Fragment>\n    );\n   } else if (!account.get('moved') || following) {\n    buttons = <IconButton icon={following ? 'user-times' : 'user-plus'} title={intl.formatMessage(following ? messages.unfollow : messages.follow)} onClick={this.handleFollow} active={following} />;\n   }\n  }\n\n  return (\n   <div className='account'>\n    <div className='account__wrapper'>\n     <Permalink key={account.get('id')} className='account__display-name' href={account.get('url')} to={`/accounts/${account.get('id')}`}>\n      <div className='account__avatar-wrapper'><Avatar account={account} size={36} /></div>\n      <DisplayName account={account} />\n     </Permalink>\n\n     <div className='account__relationship'>\n      {buttons}\n     </div>\n    </div>\n   </div>\n  );\n }\n\n}\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// ./app/javascript/mastodon/components/account.js"],"sourceRoot":""}