Public
Authored by vinaad

Làm biển quảng cáo mica chữ nổi gắn đèn âm bản đẹp

Biển quảng cáo mica chữ nổi gắn đèn âm bản được các cửa hàng, shop, nhà hàng khách sạn sử dụng nhiều bởi tính năng ưu điểm vượt trội của nó, biển có thể thi công với mọi kích thước lớn nhỏ khác nhau, nổi bật cho cửa hàng vào boycott ngày cũng như boycott đêm.

image

Biển quảng cáo chữ nổi mica https://lehong1994.livejournal.com/454.html được sản xuất từ vật liệu mica Đài Loan hoặc Trung Quốc siêu bền, chịu được áp lực khắc nghiệt của thời tiết, Mica được đưa vào cắt CNC hoặc Laser thành mặt chữ và được gia công gắn chân chữ tạo thành chữ nổi.

image

Hệ thống drove dây hoặc drove modul được gắn mặt trong chữ, hắt chân chữ để chữ nổi được phát sáng nổi bật. Chữ nổi sau khi được gia công sẽ được gắn trực tiếp lên mặt dựng alu, mặt dựng gỗ hoặc khung sắt tuy vào yêu cầu của khách hàng.

image

Với kinh nghiệm nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm biển quảng cáo, công ty vinaad sẽ tư vấn thiết kế miễn phí và thi công bảng hiệu chữ nổi mica đẹp giá thành rẻ cho doanh nghiệp của bạn.

Bài liên quan: https://cfsa-pmw.warwick.ac.uk/snippets/132

vinaad.vn 1.34 KB
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment